English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Editörler
Yunus Söylet,
Recep Öztürk,
Salih Murat Akkın,
Süphan Nasır
2018 Cilt 8
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Editörün Seçimi
     
  Türkiye'de Yükseköğretimin Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Durumu  
    Durmuş Günay, Aslı Günay / 2017;7(3):156-178  
   
  Bu çalışmada, öncelikle Türk yükseköğretim sisteminin tarihsel gelişimine değinilmiştir. Daha sonra, Türkiye'de yükseköğretim alanında son seksen dört yılda yaşanan değişimler ve gelişmeler üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda özellikle son on beş yıl içinde yükseköğretim alanında gerçekleştirilen atılımlar belirtilirken, yükseköğretim sisteminin mevcut durumu ve performansı ortaya konulmuştur. Son yıllardaki, küresel ölçekteki eğilimler ve Türk yükseköğretiminde görülen niceliksel büyüme sonucunda Türk yükseköğretiminin dünyadaki yeri değerlendirilmiştir. Devamı...  
 
En Fazla Görüntülenen Makaleler
     
Açık Dergi Sistemleri (ADS): Açık Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yayımlama Sistemi
Sönmez Çelik, Onur Buğan / 2013;3(1):12-21
Üniversite ve Bilim İnsanı
İsmail Hakkı Aydın / 2014;4(2):69-75
Türkiye'de Üniversite Rektörlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Kariyer Hazırlıkları
Nihat Erdoğmuş, Murat Esen / 2014;4(1):44-53
Yirmi birinci yüzyılda üniversite fikri: Hayal gücü nerede?
  Ronald Barnett / 2011;1(2):88-94
Yükseköğretimin finansmanı: Geleneksel ve modern yaklaşımların karşılaştırılması
  Jandhyala B. G. Tilak / 2012;2(1):28-37
Yeni Yükseköğretim Yasası için İstanbul Üniversitesi Önerisi
  İstanbul Üniversitesi Üniversite Yasası Çalışma Grubu; Veysel Batmaz ve ark. / 2011;1(1):6-7
Yükseköğretimde Hesap Verebilirlik
  Tokay Gedikoğlu / 2012;2(3):142-150
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programındaki (ÖYP) Araştırma Görevlilerinin ÖYP'yi Değerlendirmeleri
  Nurhayat Çelebi, R. Şamil Tatık / 2012;2(3):127-136
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Mezunları Üzerine Bir Araştırma
  Ayşen Bakioğlu ve ark. / 2011;1(2):65-79
Türkiye'de Yükseköğretimde Büyüme: Yakın Geçmişe Bakış ve Uzun Vadeli (2010-2050) Büyüme Projeksiyonları
  Yüksel Kavak / 2011;1(2):95-102
 
 
 
Editörden
  2017;7(1):iv

Yükseköğretim Dergisinin Saygıdeğer Okurları,

ESCI (Emerging Sources Citation Index) tarafından dizinlenmeye başladığının üçüncü yılında, amaçlarına uygun olarak hedeflerini başarıyla gerçekleştirerek yoluna devam eden "Yükseköğretim Dergisi" bu sayı ile yedinci cilde başlamış oldu. Altıncı cildimizde ağırlıklı olarak ampirik araştırmalara yer vermekle birlikte, derleme, örnek olay ve kitap değerlendirme yazılarını yayınladık. Gelecek sayılarımızda, yükseköğretimde yönetim ve politikalar, finansman, insan gücü, eğitim yeterlilikleri, ölçme değerlendirme, uzaktan eğitim, uluslararasılaşma, kalite ve akreditasyon, yenilikçilik/girişimcilik, dünya ölçeğinde üniversite olmak ve sıralama sistemleri gibi konularla içeriğimizi zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla, belirli bir ana teması olan özel sayı(lar) hazırlama çalışmalarımız devam etmektedir. Devamı...
 
Kitap Değerlendirmeleri
     
Yükseköğretime Bakış 2017. İzleme ve Değerlendirme Raporu
Bekir S. Gür, Zafer Çelik, Türker Kurt, Serkan Yurdakul, 2017

Süphan Nasır / 2017;7(3):209-210
Yükseköğretimin Fırtınalı Sularında
Üstün Ergüder, 2015

Naci Tolga Saruç / 2016;6(3):155-156
Yayımlanmış kitap değerlendirmeleri
Tümünü Görüntüle...

 
En Yeni Makaleler
     
Mühendislik eğitiminde yaşam boyu öğrenme becerisi olarak içsel iletişim
Yurtdışında eğitim: Bir Türk üniversitesinde uluslararası öğrenci deneyimleri
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Yayıncılık: Üniversite Dergilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Kültürel Zeka Ölçeğinin (KZÖ) Türk Akademisyenler Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Uluslararası Öğrenci Pazarını Bölümlendirme: Birleşik Krallık'ta Bir Araştırma
Türkiye'de Yükseköğretimin Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Durumu
Standardizasyon Akademisi
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
ASOS Index
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Abone Olun!
Yükseköğretim Dergisi basılı sayılarını edinmek ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2018, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.