banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Editörler
Yunus Söylet,
Recep Öztürk,
Salih Murat Akkın,
Süphan Nasır
2017 Cilt 7
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Editörün Seçimi
     
  Yükseköğretim Kurumlarında Stratejik Sürdürülebilir Alan Yönetimi  
    Asım Mustafa Ayten / 2016;6(3):142-154  
   
  Tarihsel geçmişine bakıldığında, şehir yaşamı kadar eski olan üniversitelerin gelişmesinde ve bugünkü konumlarına gelmelerinde bilim dünyasındaki ilerlemelerin rolü çok büyüktür. Aydınlanma düşüncesinin ortaya çıkmasının temel belirleyicileri, Avrupa'daki Reform ve Rönesans hareketleri olmuştur. Böylece her türlü dogma yerine usa dayalı olan düşünce ve fikirler pozitivizmin öncülüğünde ilerleme kaydetmiş, şehir yaşamı da bundan etkilenmiştir. Sanayi devrimi ise kentsel ve mekânsal yapının yeniden şekillenmesine, değişmesine neden olmuştur. Eğitimli ve kalifiye iş gücünün oluşturulması, başlangıçta sanayinin talep ettiği bir unsur değilken, zaman içinde bu durumun artması sanayi ve üniversite arasında iş birliğinin gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. 1940'lı yıllara kadar, Almanya'da hâkim olan von Humbolt sistemi, 1945 yılından itibaren ABD'nin dünyada etkin olmaya başlaması ile birlikte yön değiştirmiştir. 1960'lı yıllar boyunca, üniversiteler ise artık eğitim ve öğretim yapılan kuruluşlar olmaktan çok, araştırma yapılan ve teknoloji tabanlı bir yapıda gelişme gösteren yapılar haline gelmişlerdir. Devamı...  
 
En Fazla Görüntülenen Makaleler
     
Türkiye'de Üniversite Rektörlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Kariyer Hazırlıkları
  Nihat Erdoğmuş, Murat Esen / 2014;4(1):44-53
Yirmi birinci yüzyılda üniversite fikri: Hayal gücü nerede?
Ronald Barnett / 2011;1(2):88-94
Açık Dergi Sistemleri (ADS): Açık Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yayımlama Sistemi
Sönmez Çelik, Onur Buğan / 2013;3(1):12-21
Yükseköğretimin finansmanı: Geleneksel ve modern yaklaşımların karşılaştırılması
  Jandhyala B. G. Tilak / 2012;2(1):28-37
Yeni Yükseköğretim Yasası için İstanbul Üniversitesi Önerisi
  İstanbul Üniversitesi Üniversite Yasası Çalışma Grubu; Veysel Batmaz ve ark. / 2011;1(1):6-7
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programındaki (ÖYP) Araştırma Görevlilerinin ÖYP'yi Değerlendirmeleri
  Nurhayat Çelebi, R. Şamil Tatık / 2012;2(3):127-136
Üniversite ve Bilim İnsanı
  İsmail Hakkı Aydın / 2014;4(2):69-75
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Mezunları Üzerine Bir Araştırma
  Ayşen Bakioğlu ve ark. / 2011;1(2):65-79
Yükseköğretimde Hesap Verebilirlik
  Tokay Gedikoğlu / 2012;2(3):142-150
 
 
 
Editörden
  2016;6(1):iv

Yükseköğretim Dergisinin Saygıdeğer Okurları,

Alanında öncü kimliğiyle altıncı cilde başlayan dergimiz için geçtiğimiz yılın son çeyreğinde sevindirici bir gelişme oldu. Dergimiz, 2015 sayıları itibariyle, Thomson Reuters'ın geçtiğimiz yıl sonunda lansmanını yaptığı yeni dizini ESCI (Emerging Sources Citation Index) tarafından dizinlenmeye başladı. ESCI, Web of Science Core Collection'ın, Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index ve Arts and Humanities Citation Index adlı dizinlerinin yanı sıra dördüncü bir kategori olarak hayata geçti. Böylece dergimizde yayımlanan makalelerin bibliyografik ve içeriğe ilişkin verileri çok daha geniş bir kitleye ulaşabilme ile birlikte görünürlük ve atıf alma potansiyellerini artırma şansı bulacak. Biz de Editör ekibi olarak daha da isteklenerek içeriğimizi zenginleştirme yolunda çabalarımızı arttırdık. Geçtiğimiz ciltte ağırlıklı olarak ampirik araştırmalardan oluşan içeriğimiz konu başlıkları açısından eğitim başta olmak üzere yönetim ve yapılandırma, finansman, yükseköğretime geçiş ve Bologna süreci ile ilgili yazılardan oluşmaktaydı. Bu sayı ile başladığımız altıncı cildin sayılarını oluşturacak içerikte de yazı çeşitliliği artışı devam edecektir. Devamı...
 
Kitap Değerlendirmeleri
     
Yükseköğretimin Fırtınalı Sularında
Üstün Ergüder, 2015

Naci Tolga Saruç / 2016;6(3):155-156
Hekimliğin Seyir Defteri
Faik Çelik, 2013

Recep Öztürk / 2016;6(2):104
Yayımlanmış kitap değerlendirmeleri
Tümünü Görüntüle...

 
En Yeni Makaleler
     
Öğrenci Memnuniyeti Açısından Üniversiteler Arası Sıralamada Yeni Bir Sistem Önerisi
YÖK Başkanları ve YÖK Uygulamalarına Yapılan Eleştirilere Genel Bir Bakış
Türkiye'de Üniversite Öğrencisi Olmak: Şehir Halkı, Türk ve Uluslararası Öğrenciler Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Alan Araştırması
Bologna Süreciyle İlgili Bir İnceleme: Öğrenci Başarısını Değerlendirme Yöntemleri ile Öğrenci İş Yükünün Karşılaştırılması
Uluslararası Üniversite Sıralama Endekslerinde Türk Üniversitelerinin Yeri
Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) Çerçevesinde Yükseköğretime Erişimi ve Katılımı Genişletme Politikalarının Değerlendirilmesi
 
 
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Abone Olun!
Yükseköğretim Dergisi basılı sayılarını edinmek ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2017, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.