English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Editörün Seçimi
     
  Üniversiteler mezunlarıyla nasıl iletişim kurarlar? Dünya üniversite sıralamasındaki en iyi üniversitelerin uygulamaları  
    İsa Sağbaş, Naci Tolga Saruç, Çiğdem Börke Tunalı / 2018;8(3):334-345  
   
  Son yıllarda, yükseköğretim kurumları tarafından sunulan hizmetlerin kalitesi, hem araştırmacılar hem de politika yapıcılar tarafından yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Şüphesiz, mezun olunan okul ile mezunlar arasında güçlü ve yaşam boyu süren bir ilişki, yükseköğretim kurumlarının kalitesinin temel göstergelerinden biridir. Bu çalışma dünyadaki en iyi üniversiteler tarafından mezunlarıyla yaşam boyu süren bir ilişki kurmak için kullanılan araç ve metotları incelemektedir. Çalışmada yapılan ankette mezunlarla iletişim kurmak için kullanılan kanallar, üniversiteler tarafından mezunlara sunulan hizmetler ve mezunların üniversitelerine hangi yollarla katkı yaptıklarına ilişkin sorular yer almaktadır. Anket, Times Higher Education tarafından yapılan 2016-2017 Dünya Üniversiteler Sıralamasındaki en iyi 200 üniversiteye gönderilmiş ve böylece en iyi uygulamaların belirlenmesine çalışılmıştır. Çalışmanın literatüre ana katkısı, üniversiteler ile mezunlar arasındaki ilişkiye yönelik en iyi uygulamaların temel unsurlarını açıklamak ve bu ilişkinin iyileştirilebilmesi için uygulanabilecek politika önerileri sunmaktır. Devamı...  
 
Kitap Değerlendirmeleri
     
Hayallerindeki Eğitim Fakültesi
Mustafa Zülküf Altan, 2017


İsmail Yaman / 2018;8(3):368-369
The Dream is Over. The Crisis of Clark Kerr's California Idea of Higher Education
Simon Marginson, 2016


Mete Kurtoğlu / 2018;8(2):247-248
Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde Uygulamalı Durum Analizleri
Refika Bakoğlu, Müge Leyla Yıldız, 2016


Naci Tolga Saruç / 2018;8(1):124
Yayımlanmış kitap değerlendirmeleri
Tümünü Görüntüle...
 
Yeni Makaleler
     
Sürdürülebilir Bir Kurumsal Akademik Arşiv Yönetimi: Doğuş Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi Deneyimi
  Sönmez Çelik, Ramazan Çelik/ 2019;Çevrimiçi Erken Baskı
Akademisyenliğe Yabancılaşma Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sevgi Yıldız, Devrim Alıcı / 2019;Çevrimiçi Erken Baskı
Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri: Açıköğretim Uygulamaları
  Nazire Burçin Hamutoğlu, Gözde Sezen Gültekin, Merve Savaşçı / 2019;Çevrimiçi Erken Baskı
Öğrencilerin Bakış Açısından Öğretim Elemanlarının Sınıf İçindeki Etik Dışı Davranışları
  Reyhan Gedik Dinç, Sıdıka Gizir / 2019;Çevrimiçi Erken Baskı
Türkiye'deki Devlet Üniversitesi Öğrencilerinin Hemşirelikte Doktora Eğitimi Kalitesi ile İlgili Görüşleri
  Sevgisun Kapucu, Hülya Bulut / 2019;Çevrimiçi Erken Baskı
Akademisyenlerin Yabancı Dilde Sözlü İletişim Kurabilme Özyeterlik İnancı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Ömer Özer, Özler Çakır, N. Bilge Uzun / 2019;Çevrimiçi Erken Baskı
Yükseköğretim Çalışmalarının Akademik Bir Alan Olarak Gelişimi: Uluslararası ve Ulusal Düzeyde Alanyazın İncelemesi
Meltem Akbulut Yıldırmış, Fatma Nevra Seggie / 2018;8(3):357-367
Üniversitelerde öğrenci-rektör ters mentörlüğü: Maltepe Üniversitesi örneği
Şafak Gündüz, Belma Akşit / 2018;8(3):346-356
Öğretim Elemanlarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği
Hasret Kabaran, Necdet Aykaç / 2018;8(3):322-333
 
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.