banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
Covid-19 ve Eğtim
     
  Yükseköğretimin Geleceği: Covid-19'un Öğretim, Araştırma ve Uluslararasılaşma Konularındaki Etkileri  
    Alper Çalıkoğlu, Sedat Gümüş / 2020;10(3):249-259  
  Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde 2019 yılı sonunda ortaya çıkan ve kısa zamanda bir pandemiye dönüşen Covid-19 salgını, birçok toplumsal problemi de beraberinde getirmiştir. Bu salgının yükseköğretim alanında da kısa ve uzun süreli bazı etkilerinin olacağı açıktır. Mevcut çalışma, yükseköğretimin farklı boyutlarında ortaya çıkacak bu etkilerin neler olabileceğini, konu ile ilgili son dönemde yapılan yayınlar çerçevesinde tartışmayı amaçlamaktadır. Devamı...  
     
  Covid-19 Sonrası Yükseköğretim  
    Erhan Erkut / 2020;10(2):125-133  
  Covid-19 salgınının en çok etkilediği sektörlerden birisi, yükseköğretim oldu. Neredeyse dünyadaki tüm okullar yüzyüze eğitime kapatıldı ve 2 milyara yakın öğrenci birdenbire zorunlu olarak çevrimiçi (online) eğitime geçti. Salgın ülkemizin yükseköğretim sisteminin ne bu boyutta bir krize ne de etkin çevrimiçi eğitime hazır olmadığını gösterdi. Nitelikli çevrimiçi eğitim artık yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olmalı; bu konuda hem yöneticilere, hem de öğretim elemanlarına önemli görevler düşüyor. Bu makalede çevrimiçi eğitimin seviyesini yükseltme önerilerinin yanı sıra salgının yükseköğretim sisteminde başka neleri etkileyebileceğini de tartışarak bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Devamı...  
     
  Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması  
    Engin Karadağ, Cemil Yücel / 2020;10(2):181-192  
  Aralık 2019'da Çin'in bildirdiği yeni tip Koronavirüs enfeksiyonu (Covid-19) birkaç haftada bütün dünyayı etkileyen bir pandemi boyutunu aldı. Pandemi, ülkelerin başta eğitim kurumları olmak üzere birçok alanda hızlı karar almalarını gerektirdi. Bu kapsamda 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'de üniversitelerin 2020-2021 bahar dönemini uzaktan eğitimle sürdürmeleri kararı alındı. Bu çalışmada, Türkiye'deki üniversitelerin Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin lisans öğrencilerinin memnuniyetleri incelendi. Devamı...  
     
  Yeni Tip Koronavirüs'ün Türk Eğitim Politikaları Uygulamalarına Etkisi: Milli Eğitim Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun Yeni Düzenlemeleri  
    Ebru Eren / 2020;10(2):153-162  
  Bulaşıcı hastalıklar, insanlık tarihi boyunca toplumsal yaşamın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Günümüzde ise yeni tip bir Koronavirüs'ün yol açtığı ve Covid-19 olarak adlandırılan bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde baş gösteren bu salgın, Aralık 2019 itibari ile tüm dünyaya hızlıca yayılmıştır. Bu konuda önlemler alan devletler ise yeni tip Koronavirüs'ün zorunlu kıldığı yeni toplumsal düzene uygun olarak eğitim, sağlık, kültür, ulaştırma gibi çeşitli alanlarda politikalar belirlemektedir. Eğitim sisteminin bu düzenden etkilenen alanların başında olduğu düşünülürse, eğitim politikalarının etkili bir sosyal devlet politikası olarak belirlenmesinin ve uygulanmasının önemli olduğu tartışılmazdır. Söz konusu çalışma, yeni tip Koronavirüs'ün Türk eğitim politikalarına etkisini incelemektedir. Devamı...  
     
     
  Türkiye'de Güçlenen Mesleki Eğitim Kapasitesinin Covid-19 ile Mücadeleye Katkısı  
    Mahmut Özer / 2020;10(2):134-140  
  Eğitim, Covid-19 pandemisinin neden olduğu olumsuzluklardan en fazla etkilenen alanlardan birisi olmuştur. Ülkeler eğitimin kesintiye uğramaması için uzaktan eğitim ile öğrencilere destek olmaya çalışmaktadır. Türkiye'de de benzer durum söz konusu olup Milli Eğitim Bakanlığı hem internet üzerinden eğitim platformunu kullanarak hem de televizyon yayınları ile uzaktan eğitim desteği sağlamaktadır. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ve eğitim sistemindeki öğrenci sayısı dikkate alındığında Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan kitlesel eğitim desteğini başarılı bir şekilde yürütmekte ve sürekli yenilikler ve iyileştirmelerle uzaktan eğitim kalitesini de artırmaktadır. Devamı...  
Editörün Seçimi
     
  Türk Pazarlama Akademisine İlişkin Boylamsal Bir Çalışma: On Yılda Ne Değişti, Ne Değişmedi?  
    B. Zafer Erdoğan, Semra Doğan, M. Sami İşlek / 2020;10(3):301-311  
   
  Bu çalışmada Türk pazarlama akademisine yönelik on yıl ara ile yapılmış iki çalışmanın bulguları boylamsal bir yaklaşımla karşılaştırılmıştır. Bu yaklaşımla Erdogan ve Uzkurt'un (2007) çalışması 2016 yılında tekrarlanmış ve pazarlama akademisinin mevcut durumu ve problemlerine ilişkin çıkarımlarda bulunulmuştur. Her iki araştırmada da veriler Türk pazarlama akademisyenlerinden çevrimiçi ortamda ve kongre/sempozyumlarda bırak-topla şeklinde ulaştırılan anketlerle toplanmıştır. 2007 yılındaki 108 katılımcıya karşılık, 2016 yılında her unvandan akademisyenin yer aldığı 132 katılımcıya ulaşılmıştır. Araştırma bulguları Türk pazarlama akademisinde yaşanan sorunların on yıllık süre zarfında fazlaca değişmediğini gösterirken yayın performansının ise arttığını ortaya koymaktadır. Araştırma ve öğretim ilgi alanlarının tüketici davranışı, pazarlama araştırması ve pazarlama stratejisi alanlarında yoğunlaştığı görülmektedir. Öte yandan bu ilgi alanları, küresel trendler ve kariyerde ilerleme koşullarına bağlı olarak değişebilmektedir. Alanın yaşadığı sorunlara ilişkin bulgular ise pazarlama eğitimi açısından önemli çıkarımlar sunmaktadır. Nitekim pazarlama teorisi ve uygulama arasındaki boşluğun devam ettiği düşünülmektedir. Eğitime yönelik vurgulanan temel sorun ise Türkiye'de öğrenci kalitesinin yıldan yıla düştüğü yönündedir. Devamı...  
Kitap Değerlendirmeleri
     
Faydasız Bilginin Faydası
Abraham Flexner, 2017


Kemal Bakır / 2020;10(2):247-248
Robot-proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence
Joseph E. Aoun, 2017


Aydın Aslan / 2019;9(3):369
Yayımlanmış kitap değerlendirmeleri
Tümünü Görüntüle...
Yeni Makaleler
   
Fen Lisesi Öğrencilerinin Sosyoekonomik Arkaplanı ve Yükseköğretime Geçişteki Tercihleri
H. E. Suna, B. S. Gür, S. Gelbal, M. Özer / 2020;10(3):356-370
Türkiye'deki Akademisyenlerin İş Tatmini, Rol Stresi ve İşten Ayrılma Niyetlerinin İncelenmesi
A. Doğan, R. Demir, E. Türkmen / 2020;10(3):340-355
Meslek Yüksekokullarında Sektörel İlişkiler, Yerindelik, Arz-Talep Sorunu: İyileştirmeye Yönelik Öneriler
A. Günay, Ö. Açıkgöz, Z. Çelik, M. Öztürk / 2020;10(3):328-339
Bir Lisansüstü Dersin Kalitesinin Artırılması: Kalite Fonksiyon Göçerimi Yönteminin Kano Modeli ile Bütünleştirilmesi
M. Ömürgönülşen, C. Eryiğit, Ö. Özkan Tektaş, M. Soysal / 2020;10(3):312-327
Yükseköğretim Personeline İlişkin 7100 Sayılı Kanun ile Getirilen Yeni Düzenlemelerin Öğretim Üyesi Perspektifinden Değerlendirilmesi
C. Korkmaz, A. Bozak, M. Baş / 2020;10(3):291-300
Akreditasyon Sürecini Tamamlayan Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının Sürece İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
O. Ataman, A. Adıgüzel / 2020;10(3):279-290
Öz-Düzenlemeli Çevrimiçi Öğrenme Ölçeğini Türkçe'ye Uyarlama Çalışması
N. Yavuzalp, Y. Özdemir / 2020;10(3):269-278
Kalitenin Standardını Belirlemek: Türk Üniversite Sıralama Sistemlerinin Berlin Prensiplerine Göre İncelenmesi
E. Karadağ, C. Belenkuyu / 2020;10(3):260-268
Üniversite Öğrencilerinin Ödev Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
V. Yar Yıldırım / 2020;10(2):233-246
Türkiye'de Gençlerin Yükseköğretimden ve Lisansüstü Eğitimden İşe Geçiş Süreçlerinin Yıllara Göre Değişimi
Ç. Apaydın / 2020;10(2):219-232
Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İşletmecilik Bölümleri Lisans Ders Programlarının Karşılaştırılması: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Üniversiteleri
H. Sarıgül / 2020;10(2):205-218
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğrenci İntihaline İlişkin Görüşleri
Ü. Deniz / 2020;10(2):193-204
Hindistan'da Farklı Mühendislik Dallarını Seçen Öğrencilerin Seçimlerini Belirleyen Faktörler
J. B. G. Tilak / 2020;10(2):163-180
Değişen Yükseköğretim Sistemini Sosyokültürel ve Mekânsal Bağlamlarda Yeniden Düşünmek
A. M. Ayten, İ. H. Göver / 2020;10(2):141-152
 
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.