banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Editörler
Yunus Söylet,
Recep Öztürk,
Salih Murat Akkın,
Süphan Nasır
2017 Cilt 7
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Editörün Seçimi
     
  Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması [TÜMA-2017]: Rapor Özeti  
    Engin Karadağ, Cemil Yücel / 2017;7(2):132-144  
   
  Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması [TÜMA] ilk olarak 2016 yılında gerçekleştirilmiş olup araştırma 2017 yılında tekrarlanmıştır. TÜMA'nın temel amacı, Türkiye'deki öğrencilerin üniversitelerinden memnun olma düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda üniversiteleri öğrencilerin memnuniyet düzeylerine göre sıralamaktır. TÜMA kotalı örnekleme kullanılarak belirlenen 108 devlet ve 56 vakıf olmak üzere 164 üniversitede öğrenim gören 13.694 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Veriler altı faktörden (alan) oluşan "Öğrenci Memnuniyeti Ölçeği" kullanılarak elde edilmiştir. Sonuçlar; öğrencilerini üst düzeyde memnun edebilen sadece 22 üniversite olduğunu göstermektedir. Devamı...  
 
En Fazla Görüntülenen Makaleler
     
Açık Dergi Sistemleri (ADS): Açık Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yayımlama Sistemi
Sönmez Çelik, Onur Buğan / 2013;3(1):12-21
Üniversite ve Bilim İnsanı
İsmail Hakkı Aydın / 2014;4(2):69-75
Türkiye'de Üniversite Rektörlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Kariyer Hazırlıkları
Nihat Erdoğmuş, Murat Esen / 2014;4(1):44-53
Yirmi birinci yüzyılda üniversite fikri: Hayal gücü nerede?
  Ronald Barnett / 2011;1(2):88-94
Yükseköğretimin finansmanı: Geleneksel ve modern yaklaşımların karşılaştırılması
  Jandhyala B. G. Tilak / 2012;2(1):28-37
Yeni Yükseköğretim Yasası için İstanbul Üniversitesi Önerisi
  İstanbul Üniversitesi Üniversite Yasası Çalışma Grubu; Veysel Batmaz ve ark. / 2011;1(1):6-7
Yükseköğretimde Hesap Verebilirlik
  Tokay Gedikoğlu / 2012;2(3):142-150
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programındaki (ÖYP) Araştırma Görevlilerinin ÖYP'yi Değerlendirmeleri
  Nurhayat Çelebi, R. Şamil Tatık / 2012;2(3):127-136
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Mezunları Üzerine Bir Araştırma
  Ayşen Bakioğlu ve ark. / 2011;1(2):65-79
Türkiye'de Yükseköğretimde Büyüme: Yakın Geçmişe Bakış ve Uzun Vadeli (2010-2050) Büyüme Projeksiyonları
  Yüksel Kavak / 2011;1(2):95-102
 
 
 
Editörden
  2017;7(1):iv

Yükseköğretim Dergisinin Saygıdeğer Okurları,

ESCI (Emerging Sources Citation Index) tarafından dizinlenmeye başladığının üçüncü yılında, amaçlarına uygun olarak hedeflerini başarıyla gerçekleştirerek yoluna devam eden "Yükseköğretim Dergisi" bu sayı ile yedinci cilde başlamış oldu. Altıncı cildimizde ağırlıklı olarak ampirik araştırmalara yer vermekle birlikte, derleme, örnek olay ve kitap değerlendirme yazılarını yayınladık. Gelecek sayılarımızda, yükseköğretimde yönetim ve politikalar, finansman, insan gücü, eğitim yeterlilikleri, ölçme değerlendirme, uzaktan eğitim, uluslararasılaşma, kalite ve akreditasyon, yenilikçilik/girişimcilik, dünya ölçeğinde üniversite olmak ve sıralama sistemleri gibi konularla içeriğimizi zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla, belirli bir ana teması olan özel sayı(lar) hazırlama çalışmalarımız devam etmektedir. Devamı...
 
Kitap Değerlendirmeleri
     
Yükseköğretime Bakış 2017. İzleme ve Değerlendirme Raporu
Bekir S. Gür, Zafer Çelik, Türker Kurt, Serkan Yurdakul, 2017

Süphan Nasır / 2017;Çevrimiçi Erken Baskı
Yükseköğretimin Fırtınalı Sularında
Üstün Ergüder, 2015

Naci Tolga Saruç / 2016;6(3):155-156
Yayımlanmış kitap değerlendirmeleri
Tümünü Görüntüle...

 
En Yeni Makaleler
     
Standardizasyon Akademisi
Lisansüstü Programlara Öğrenci Seçiminde Sübjektiflik Eğilimi: Giriş Mülakatlarına İlişkin Bir Araştırma
Türkiye'de Fizyoloji Lisansüstü Eğitimine Genel Bakış
Yükseköğretimde Gelecek Senaryolarına İlişkin Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri: Fenomenolojik Bir Araştırma
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Seçimini Etkileyen Etmenler
Akademisyenlerin Kariyer Basamakları ve Yükseltme Ölçütlerine İlişkin Görüşleri
Genç öğretim üyelerinin mesleki gelişim ihtiyaçları: Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tarama çalışması
 
 
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Abone Olun!
Yükseköğretim Dergisi basılı sayılarını edinmek ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2017, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.