banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 

Saygıdeğer Yazarlarımıza Duyuru
Dergimize gönderilen yazı sayısının öngörülenin çok üzerinde olması dolayısıyla gönderilen değerli çalışmaların hem hakem değerlendirme süreçleri uzamakta hem de yayına hazırlanmalarında istenmeyen gecikmeler yaşanmaktadır. Editör Kurulumuz bu nedenle yeni makale kabulünü 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren üç ay süreyle durdurma kararı almıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Editör Kurulu

 
Covid-19 ve Eğtim
     
  Pandemi Döneminde Dijital Eğitim Teknolojisinin Dönüştürücü Etkisi Bağlamında Eğitim Hakkı ve Eğitim Politikaları  
    Muharrem Kılıç / Çevrimiçi Erken Baskı, 15 Şubat 2021  
  Toplumsal yaşam ve kurumsal yapılarımız üzerindeki etkisinin öngörülemez biçimde sürmesi beklenen Covid-19 pandemisinin, bulaş riskini minimize etmek adına alınan en önemli sağlık tedbiri olan 'sosyal mesafe', toplumsal yaşamın akış dinamiğini tümüyle inkıtaya uğratmıştır. Bu kapsamda, organik bir sosyal bağlamda icra edilebilir nitelikte olan; başlıca eğitim-öğretim hizmetleri olmak üzere birçok sektör, geleneksel yapısal unsurlarının dışında yeni yapı dinamikleri üzerinden hızlı bir biçimlenme sürecine maruz kalmıştır. Devamı...  
     
  Yükseköğretimin Geleceği: Covid-19'un Öğretim, Araştırma ve Uluslararasılaşma Konularındaki Etkileri  
    Alper Çalıkoğlu, Sedat Gümüş / 2020;10(3):249-259  
  Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde 2019 yılı sonunda ortaya çıkan ve kısa zamanda bir pandemiye dönüşen Covid-19 salgını, birçok toplumsal problemi de beraberinde getirmiştir. Bu salgının yükseköğretim alanında da kısa ve uzun süreli bazı etkilerinin olacağı açıktır. Devamı...  
     
  Covid-19 Sonrası Yükseköğretim  
    Erhan Erkut / 2020;10(2):125-133  
  Covid-19 salgınının en çok etkilediği sektörlerden birisi, yükseköğretim oldu. Neredeyse dünyadaki tüm okullar yüzyüze eğitime kapatıldı ve 2 milyara yakın öğrenci birdenbire zorunlu olarak çevrimiçi (online) eğitime geçti. Salgın ülkemizin yükseköğretim sisteminin ne bu boyutta bir krize ne de etkin çevrimiçi eğitime hazır olmadığını gösterdi. Devamı...  
     
  Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması  
    Engin Karadağ, Cemil Yücel / 2020;10(2):181-192  
  Aralık 2019'da Çin'in bildirdiği yeni tip Koronavirüs enfeksiyonu (Covid-19) birkaç haftada bütün dünyayı etkileyen bir pandemi boyutunu aldı. Pandemi, ülkelerin başta eğitim kurumları olmak üzere birçok alanda hızlı karar almalarını gerektirdi. Bu kapsamda 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'de üniversitelerin 2020-2021 bahar dönemini uzaktan eğitimle sürdürmeleri kararı alındı. Devamı...  
     
  Yeni Tip Koronavirüs'ün Türk Eğitim Politikaları Uygulamalarına Etkisi: Milli Eğitim Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun Yeni Düzenlemeleri  
    Ebru Eren / 2020;10(2):153-162  
  Bulaşıcı hastalıklar, insanlık tarihi boyunca toplumsal yaşamın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Günümüzde ise yeni tip bir Koronavirüs'ün yol açtığı ve Covid-19 olarak adlandırılan bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde baş gösteren bu salgın, Aralık 2019 itibari ile tüm dünyaya hızlıca yayılmıştır. Devamı...  
     
     
  Türkiye'de Güçlenen Mesleki Eğitim Kapasitesinin Covid-19 ile Mücadeleye Katkısı  
    Mahmut Özer / 2020;10(2):134-140  
  Eğitim, Covid-19 pandemisinin neden olduğu olumsuzluklardan en fazla etkilenen alanlardan birisi olmuştur. Ülkeler eğitimin kesintiye uğramaması için uzaktan eğitim ile öğrencilere destek olmaya çalışmaktadır. Devamı...  
Editörün Seçimi
     
  Sosyal Yaşam mı, Öğrenim Kalitesi mi: Yükseköğretimde Hangisi Daha Önemlidir? Vakıf ve Devlet Üniversiteleri Arasında Bir Karşılaştırma  
    Önder Kethüda / Çevrimiçi Erken Baskı, 15 Şubat 2021  
   
  Yükseköğretim kurumları arasında arzulanan nitelik ve nicelikte öğrenci çekmek için rekabet her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle, üniversitenin kurumsal imajını ve öğrenci memnuniyetini ve öğrenci sadakatini etkileyen faktörlerin araştırılması önemlidir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, üniversiteler tarafından öğrencilere sağlanan sosyal yaşam olanaklarının ve öğrenim kalitesinin üniversite kurumsal imajına, öğrenci memnuniyetine ve öğrenci sadakatine etkisini ortaya koymak ve sosyal yaşam ve öğrenim kalitesi değişkenlerinin bağımlı değişkenleri açıklama düzeylerini karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda İstanbul'da bulunan 10 vakıf ve 5 devlet üniversitesinde kotalı örneklem yöntemi ile 829 öğrenciden veri toplanmıştır. Veri seti Yapısal Eşitlik Modellemesi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre hem öğrenim kalitesinin hem de sosyal yaşamın üniversite kurumsal imajını ve öğrenci memnuniyetini doğrudan etkilemektedir. Ayrıca, hem öğrenim kalitesinin hem de sosyal yaşam değişkenleri öğrenci sadakatini kurumsal imaj ve öğrenci memnuniyeti değişkenleri üzerinden dolaylı olarak etkilemektedir. Modelde yer alan değişkenler arası etki katsayılarındaki farklılıklardan hareketle, üniversitelere önerilerde bulunulmuştur. Devamı...  
Kitap Değerlendirmeleri
     
Türkiye Bilim Raporu
Ufuk Akçiğit, Elif Özcan-Tok, 2020


Cem Korkut / Çevrimiçi Erken Baskı, 15 Şubat 2021
Neoliberalizm, Bilgi ve Üniversiteler: Eleştirel Yükseköğretim Araştırmalarına Giriş
Editör: Mete Kurtoğlu, 2019


Muharrem Kaplan / Çevrimiçi Erken Baskı, 15 Şubat 2021
Faydasız Bilginin Faydası
Abraham Flexner, 2017


Kemal Bakır / 2020;10(2):247-248
Robot-proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence
Joseph E. Aoun, 2017


Aydın Aslan / 2019;9(3):369
Yayımlanmış kitap değerlendirmeleri
Tümünü Görüntüle...
Yeni Makaleler
   
Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri
M. İ. Akyürek / Çevrimiçi Erken Baskı, 15 Şubat 2021
Akademik Örgütlerde Dedikodu ve Söylentilere Yönelik Algılar
Ü. Atabek, P. Özşarlak, G. Şendur Atabek / Çevrimiçi Erken Baskı, 15 Şubat 2021
Öğrencilerin Lisansüstü Eğitimden Beklentileri ile Ders ve Danışman Seçme Süreçlerini Etkileyen Etmenler: Bir Şehir Üniversitesi Örneği
F. Özen, M. Altunbay / Çevrimiçi Erken Baskı, 15 Şubat 2021
Üniversitelere Bağlı Tıp Kütüphanelerinde Değişim ve Uygulama Örnekleri
H. Çolaklar / Çevrimiçi Erken Baskı, 15 Şubat 2021
Ormancılık Yükseköğretim Kurumlarında İsim Değiştirme Süreçleri
O. Sevgi / Çevrimiçi Erken Baskı, 15 Şubat 2021
Hemşirelik Lisans Eğitim Programının Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün (CIPP) Modeli Kullanılarak Değerlendirilmesi
G. Çonoğlu, F. Orgun / Çevrimiçi Erken Baskı, 15 Şubat 2021
Fen Lisesi Öğrencilerinin Sosyoekonomik Arkaplanı ve Yükseköğretime Geçişteki Tercihleri
H. E. Suna, B. S. Gür, S. Gelbal, M. Özer / 2020;10(3):356-370
Türkiye'deki Akademisyenlerin İş Tatmini, Rol Stresi ve İşten Ayrılma Niyetlerinin İncelenmesi
A. Doğan, R. Demir, E. Türkmen / 2020;10(3):340-355
Meslek Yüksekokullarında Sektörel İlişkiler, Yerindelik, Arz-Talep Sorunu: İyileştirmeye Yönelik Öneriler
A. Günay, Ö. Açıkgöz, Z. Çelik, M. Öztürk / 2020;10(3):328-339
Bir Lisansüstü Dersin Kalitesinin Artırılması: Kalite Fonksiyon Göçerimi Yönteminin Kano Modeli ile Bütünleştirilmesi
M. Ömürgönülşen, C. Eryiğit, Ö. Özkan Tektaş, M. Soysal / 2020;10(3):312-327
Türk Pazarlama Akademisine İlişkin Boylamsal Bir Çalışma: On Yılda Ne Değişti, Ne Değişmedi?
B. Z. Erdoğan, S. Doğan, M. S. İşlek / 2020;10(3):301-311
Yükseköğretim Personeline İlişkin 7100 Sayılı Kanun ile Getirilen Yeni Düzenlemelerin Öğretim Üyesi Perspektifinden Değerlendirilmesi
C. Korkmaz, A. Bozak, M. Baş / 2020;10(3):291-300
Akreditasyon Sürecini Tamamlayan Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının Sürece İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
O. Ataman, A. Adıgüzel / 2020;10(3):279-290
Öz-Düzenlemeli Çevrimiçi Öğrenme Ölçeğini Türkçe'ye Uyarlama Çalışması
N. Yavuzalp, Y. Özdemir / 2020;10(3):269-278
Kalitenin Standardını Belirlemek: Türk Üniversite Sıralama Sistemlerinin Berlin Prensiplerine Göre İncelenmesi
E. Karadağ, C. Belenkuyu / 2020;10(3):260-268
 
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.