English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Editörün Seçimi
     
  Üniversite Kadın Araştırmaları Merkezleri Web Siteleri Analizi: Logolar, Semboller ve Faaliyetler  
    Senem Ertan, Fatma Yol, Gökhan Savaş / 2019;9(2):173-188  
   
  Türkiye'de ilk olarak 1989 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezleri 1990'lı yıllarda yavaş bir artış göstererek 6'ya ulaşmış, 2000'li yıllarda ise hızlı bir ivme kazanarak 2018 yılı itibariyle 87'ye ulaşmıştır. Bu gelişmeler, bir yandan 2000'li yıllarda YÖK'ün teşviğinin, diğer yandan kadın sorunlarının ve bu sorunlara karşı çözüm arayışlarının artmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu merkezlerin yayılması olumlu bir gelişme olarak algılanmaktadır; ancak, bu araştırma merkezlerinin ne derecede aktif oldukları, web sitelerini ne ölçüde güncel tuttukları ve hangi faaliyetleri içerdikleri ile sahip oldukları logoların ne anlamlara gelebileceğine ilişkin çalışmalar mevcut değildir. Bu araştırma, literatürdeki bu boşluğu doldurmayı hedefleyerek, bu merkezlerin web sitelerini Aralık 2016'dan Ocak 2018'e kadar üç zaman dilimini içerecek şekilde sistematik olarak incelemiştir. Bu bağlamda 87 kadın araştırmaları merkezinden 81'inin web sitesinin olduğu; fakat bu web sitelerinin her zaman aktif olmadığı tespit edilmiştir. Merkezlerin 36'sının logosu bulunmakta ve logolarda en çok mor renk kullanılmakla beraber, kadın yüzü yüzü ve kadın vücudu gibi semboller de kullanılmaktadır. Bir web sitesine sahip olan merkezlerin yarıdan fazlasının, bu web sitelerini aktif olarak kullanmadığı görülmüştür. Devamı...  
 
Kitap Değerlendirmeleri
     
Yükseköğretimde Tutundurma ve Strateji
Editör: A. Ercan Gegez, 2019


Canan Madran / 2019;9(2):247-248
Hayallerindeki Eğitim Fakültesi
Mustafa Zülküf Altan, 2017


İsmail Yaman / 2018;8(3):368-369
The Dream is Over. The Crisis of Clark Kerr's California Idea of Higher Education
Simon Marginson, 2016


Mete Kurtoğlu / 2018;8(2):247-248
Yayımlanmış kitap değerlendirmeleri
Tümünü Görüntüle...
 
Yeni Makaleler
     
Türkiye'de Yabancı Dil Öğretmenliği Lisans Programlarının Kültürlerarası Yaklaşım Açısından İncelenmesi
  Ç. Kurt , V. Aslım Yetiş / 2019;Çevrimiçi Erken Baskı
Öğretim Elemanlarının Kariyerde Durgunluk Kaynaklarına İlişkin Görüşleri
  M. Durusoy, Ç. Apaydın / 2019;Çevrimiçi Erken Baskı
Performans Esaslı Finansman Yönteminin Türk Yükseköğretim Sisteminde Uygulanabilirliğinin Araştırılması
G. Güngör Göksu, M. E. Altundemir / 2019;Çevrimiçi Erken Baskı
Üniversitelerin Kurumsal Profillerinin Sosyal Medya Boyutu: Devlet ve Vakıf Üniversitesi Ayrımı
  A. A. Sezgin, Z. İ. Karabacak, K. Elmasoğlu, E. Türkoğlu / 2019;Çevrimiçi Erken Baskı
Akademisyen Görüşlerine Göre Akademide Kin Tutma
B. Kıral, F. Nayır / 2019;Çevrimiçi Erken Baskı
Temel İngilizce Derslerinin Öğretiminde Tersyüz Öğretim Tekniğinin Etkililiği
  S. Arif, I. Omar / 2019;Çevrimiçi Erken Baskı
Dönüştürülmüş Sınıf Modeline İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
T. Talan, S. Gülseçen / 2019;Çevrimiçi Erken Baskı
Devlet ve Özel/Vakıf Öğrenci Yurtlarının Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Türk ve Yabancı Öğrenciler Açısından Karşılaştırma
  Ö. Kökalan, C. Korkmaz / 2019;Çevrimiçi Erken Baskı
Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyumlarına Katkı Sağlayan Bireysel ve Çevresel Faktörlerin İncelenmesi
S. Sevinç Tuhanioğlu, C. A. Gizir / 2019;Çevrimiçi Erken Baskı
 
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.