banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Emrah Özkul
Burak Önal
2018 Cilt 8
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Editörün Seçimi
     
  Türkiye'de ve Dünyada Ortak ve Çift Diploma Programları: Güncel Durum ve Öneriler  
    Mehmet Şengül, Harun Serpil / 2018;8(1):78-89  
   
  Bu çalışmada, dünyada ve Türkiye'de uygulanmakta olan ortak ve çift diploma programları (OÇDP) ile ilgili güncel durum, şimdiye kadar yapılan uygulamalardan elde edilen avantajlar ve karşılaşılan zorluklar bağlamında değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme, ilgili uluslararası yükseköğretim kurumlarının raporları, hakemli bilimsel makaleler ve yayınlanmış uzman görüşlerinin incelenmesi yoluyla yapılmıştır. Bu çalışma kapsamlı ve derinlikli bir alanyazın taraması sağlayarak dünyada ve Türkiye'de uygulanan OÇDP'lerin mevcut durumunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ek olarak, bu programlarla hedeflenen çıktıların sağlanması için dikkat edilmesi gereken noktalar sıralanarak tavsiyelerde bulunulmuş, gelecekte yapılabilecek daha kapsamlı araştırmalar için öneriler yapılmıştır. Devamı...  
 
En Fazla Görüntülenen Makaleler
     
Açık Dergi Sistemleri (ADS): Açık Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yayımlama Sistemi
Sönmez Çelik, Onur Buğan / 2013;3(1):12-21
Üniversite ve Bilim İnsanı
İsmail Hakkı Aydın / 2014;4(2):69-75
Türkiye'de Üniversite Rektörlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Kariyer Hazırlıkları
Nihat Erdoğmuş, Murat Esen / 2014;4(1):44-53
Yirmi birinci yüzyılda üniversite fikri: Hayal gücü nerede?
  Ronald Barnett / 2011;1(2):88-94
Yükseköğretimin finansmanı: Geleneksel ve modern yaklaşımların karşılaştırılması
  Jandhyala B. G. Tilak / 2012;2(1):28-37
Yeni Yükseköğretim Yasası için İstanbul Üniversitesi Önerisi
  İstanbul Üniversitesi Üniversite Yasası Çalışma Grubu; Veysel Batmaz ve ark. / 2011;1(1):6-7
Yükseköğretimde Hesap Verebilirlik
  Tokay Gedikoğlu / 2012;2(3):142-150
 
 
 
Editörden
  2018;8(1):iv

Yükseköğretim Dergisinin Saygıdeğer Okurları,

Dünyadaki büyük değişim ve gelişmelerin en fazla yaşandığı yükseköğretim alanında ülkemizdeki ilklerden biri olarak yayımlanmaya başlayan dergimizin sekizinci cildi bu sayı ile başlıyor. İlgi ve desteğinizle, istikrarla bugünlere ulaştığımız için mutlu ve gururluyuz. TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT), ESCI (Emerging Sources Citation Index), EBSCOhost, EBSCO (Academic Search Complete), ASOS Index ve Google Scholar tarafından dizinlenmekte olan dergimize gönderilen makale sayısı hızla artmaktadır. Artan bu talebi karşılamak üzere dergi hacminin büyütülmesine karar verilmiştir. Artan iş yüküne zamanında cevap vermek üzere editör kurulumuz yeni katılımlarla genişletilmiş ve yapılanmada değişikliğe gidilmiş, baş editörlük görevi ihdas edilmiştir. Devamı...
 
Kitap Değerlendirmeleri
     
The Dream is Over. The Crisis of Clark Kerr's California Idea of Higher Education
Simon Marginson, 2016

Mete Kurtoğlu / 2018;Çevrimiçi Erken Baskı
Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde Uygulamalı Durum Analizleri
Refika Bakoğlu, Müge Leyla Yıldız, 2016

Naci Tolga Saruç / 2018;8(1):124
Yayımlanmış kitap değerlendirmeleri
Tümünü Görüntüle...

 
En Yeni Makaleler
     
Üniversite Öğrencileri Arasında Gözlenen Travmatik Yaşantılar ile Sosyal Destek, Yardım Arama ve Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişkiler
Türkiye'de Hemşirelik Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin Güncel Durumun İncelenmesi
Akademisyen Görüşleri Doğrultusunda Yükseköğretimde Performansa Dayalı Akademik Teşvik Sisteminin İncelenmesi
Türkiye'de Yükseköğretimin Genişlemesinin Ekonomik Yönleri (1980-2016)
Odyolojide danışmanlık: Öğrencilerin bakış açısıyla
Türkiye'deki kimya mühendisliği bölümlerinin akademik performanslarına göre sıralanması
Üniversite Yöneticilerinin Yenilikçilik ve Risk Alma Davranışlarına İlişkin Yönetici ve Öğretim Elemanlarının Görüşleri
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
ASOS Index
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Abone Olun!
Yükseköğretim Dergisi basılı sayılarını edinmek ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2018, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.