banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Editörün Seçimi
     
  Hukuk Alanında İş Gücü Dinamikleri: Uzun Erimli Arz-Talep Analizi  
    Işıl Kellevezir, Güzin Özdağoğlu, Aşkın Özdağoğlu / 2019; Çevrimiçi Erken Baskı  
   
  Çalışma alanlarındaki iş gücü dinamikleri; eğitim politikaları, çevresel faktörler ya da ekonomik konjonktürlerin etkisiyle farklı dalgalanmalar göstermektedir. İşgücü arz ve talebindeki dalgalanmaların dengelenemediği durumlarda, ya işsizlik istatistikleri artan bir seyir izlemekte ya da ürün veya hizmet bağlamındaki talepler karşılanamamaktadır. Dalgalanmaların gözlemlendiği alanlardan birisi de hukuktur. Özellikle avukat, hakim ve savcı gibi mesleki talebi arttığı düşünülen alanlara yeterince çalışan sağlayabilmek adına, son yıllarda hukuk fakültelerinin sayısında ve mevcut hukuk fakültelerinin kontenjanlarında artışlar olduğu görülmektedir. Bu değişken yapı içerisinde; iş gücü piyasasının denge noktasını doğru öngörerek gerekli önlemlerin alınması ve arzın kontrol altında tutulmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, ilgili mesleklerin geleceği açısından kritik öneme sahiptir. Bu kapsamda kurgulanan çalışma, sistem dinamikleri yaklaşımıyla, hukuk alanındaki talebi ve hukuk fakültelerinin bu talebi karşılamak üzere yetiştirdikleri mezunların durumunu ortaya koymakta; mevcut istatistiklerden yola çıkarak, uzak gelecek için öngörüler sunmaktadır. Bulgular, piyasanın mevcut durumdaki yoğun talebini karşılamak üzere hızla artırılan arz düzeyinin kontrol altında tutulmaması durumunda, gelecekte talebin çok üzerinde hukuk fakültesi mezunuyla karşı karşıya kalınacağına işaret etmektedir. Devamı...  
 
Kitap Değerlendirmeleri
     
Yükseköğretimde Tutundurma ve Strateji
Editör: A. Ercan Gegez, 2019


Canan Madran / 2019;Çevrimiçi Erken Baskı
Hayallerindeki Eğitim Fakültesi
Mustafa Zülküf Altan, 2017


İsmail Yaman / 2018;8(3):368-369
The Dream is Over. The Crisis of Clark Kerr's California Idea of Higher Education
Simon Marginson, 2016


Mete Kurtoğlu / 2018;8(2):247-248
Yayımlanmış kitap değerlendirmeleri
Tümünü Görüntüle...
 
Yeni Makaleler
     
Bologna Sürecinde Program ve Ders Bilgi Paketlerinin Olgubilim Çalışması ile İncelenmesi
  S. Fer, H. Kelecioğlu, D. Çobanoğlu Aktan, S. Gelmez Burakgazi, Ö. Özdiyar, F. Uysal, N. Kıbrıslıoğlu Uysal, İ. Uysal, L. Ertuna / 2019;Çevrimiçi Erken Baskı
Akademik Danışmanlık Uygulamasına İlişkin Lisans Öğrencilerinin ve Akademik Danışmanların Görüşleri
Y. Çapa Aydın, O. Yerin Güneri, E. Eret, F. Barutçu Yıldırım / 2019;Çevrimiçi Erken Baskı
Öğrencilerimiz Başarılı Çalışan Olmaya Hazır mı? Yedi Ülkenin Karşılaştırmalı Analizi
  V. Kumpikaitė-Valiūnienė, İ. Aslan, E. Glinska, A. Mihi Ramirez, R. Alas / 2019;9(1):1-18
Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri: Açıköğretim Uygulamaları
N. B. Hamutoğlu, G. Sezen Gültekin, M. Savaşçı / 2019;9(1):19-28
Öğrencilerin Bakış Açısından Öğretim Elemanlarının Sınıf İçindeki Etik Dışı Davranışları
  R. Gedik Dinç, S. Gizir / 2019;9(1):29-39
Akademisyenlerin Yabancı Dilde Sözlü İletişim Kurabilme Özyeterlik İnancı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Ö. Özer, Ö. Çakır, N. B. Uzun / 2019;9(1):40-48
Akademisyenliğe Yabancılaşma Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
S. Yıldız, D. Alıcı / 2019;9(1):49-58
Akademisyenlerin İş Doyumu ve Etkileyen Faktörler
  Ü. Çelikkalp, M. Temel, Ş. Bilgiç / 2019;9(1):59-66
Öğretim Elemanlarının Sosyobilimsel Konulara Yönelik Bilimsel Düşünme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması
  A. Kolomuç, M. Çalık / 2019;9(1):67-74
Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'deki Yükseköğrenimi Değerlendirmesi: Azerbaycan Örneği
  Ö. Haskan Avcı, M. Koç, Ö. Bayar / 2019;9(1):75-83
Türkiye'deki Devlet Üniversitesi Öğrencilerinin Hemşirelikte Doktora Eğitimi Kalitesi ile İlgili Görüşleri
  S. Kapucu, H. Bulut / 2019;9(1):84-90
 
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.