banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 1, Sayı / Issue 2, Yazı sayısı: 10 Item(s)
Aralık / December 2011, Sayfa / Page(s): 61-120
 
  Editörden / Editorial
 
Editörden
Editorial
  Editör Kurulu / Editorial Board
  Yükseköğretim Dergisi 2011;1(2):ıv
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 30, 2011
  ÖZET | ABSTRACT | PDF (66 KB)
 
  Görüş / Viewpoint
 
Lisans Yerleştirme Sınavı, Meslek Seçimi ve İşgücüne Yansımaları: Havanda Su mu Dövüyoruz?
Undergraduate admission examination, career orientation, and their impact on labor market: are we beating the air?
  Recai Erdem
  Yükseköğretim Dergisi 2011;1(2):61-64
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 30, 2011
  doi:10.2399/yod.11.061
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (96 KB)
 
  Özgün Araştırma/ Original Empirical Research
 
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Mezunları Üzerine Bir Araştırma
Alumni tracking system in higher education: a survey on alumni of Marmara University Atatürk Education Faculty
  Ayşen Bakioğlu, Müge Yüksel, Bülent Akdağ, Azize Nilgün Canel
  Yükseköğretim Dergisi 2011;1(2):65-79
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 30, 2011
  doi:10.2399/yod.11.065
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (141 KB)
 
Türkiye'de Yükseköğretimde Çevrimiçi Öğretimin Durumu: İhtiyaçlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Current situation of online learning in Turkish higher education institutions: needs, problems, and possible solutions
  Hatice Gökçe Bilgiç, Dilek Doğan, S. Sadi Seferoğlu
  Yükseköğretim Dergisi 2011;1(2):80-87
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 30, 2011
  doi:10.2399/yod.11.080
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (117 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
The Idea of the University in the Twenty-First Century: Where's the Imagination?
Yirmi birinci yüzyılda üniversite fikri: Hayal gücü nerede?
  Ronald Barnett
  Yükseköğretim Dergisi 2011;1(2):88-94
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 30, 2011
  doi:10.2399/yod.11.088
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (99 KB)
 
Türkiye'de Yükseköğretimde Büyüme: Yakın Geçmişe Bakış ve Uzun Vadeli (2010-2050) Büyüme Projeksiyonları
Growth of the higher education in Turkey: an overview to last decade and long-term (2010-2050) growth projections
  Yüksel Kavak
  Yükseköğretim Dergisi 2011;1(2):95-102
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 30, 2011
  doi:10.2399/yod.11.095
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (168 KB)
 
  Örnek Olay / Case Study
 
Knowledge and Technology Transfer from Universities to Industries: a Case Study Approach from the Built Environment Field
Üniversitelerden endüstriye bilgi ve teknoloji transferi: Şehircilik ve mimarlık alanından bir uygulama
  Yusuf Arayıcı, Paul Coates, Lauri Koskela, Mike Kagioglou
  Yükseköğretim Dergisi 2011;1(2):103-110
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 30, 2011
  doi:10.2399/yod.11.103
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (176 KB)
 
  Anma Yazısı / Obituary
 
Ölümünün 50. Yılında Büyük Eğitim ve Siyaset Adamı Hasan-Âli Yücel (1897-1961)
Fiftieth death anniversary of a great educationer and politician: Hasan-Âli Yücel (1897-1961)
  Faik Çelik
  Yükseköğretim Dergisi 2011;1(2):111-112
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 30, 2011
  doi:10.2399/yod.11.111
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (96 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: Global University Rankings and Their Impact / A. Rauhvargers, 2011
Book review: Global University Rankings and Their Impact / A. Rauhvargers, 2011
  Salih Murat Akkın
  Yükseköğretim Dergisi 2011;1(2):113
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 30, 2011
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (97 KB)
 
Kitap Değerlendirmesi: Yükseköğretimde (Üniversitelerde) Markalaşma / S. Nardalı, 2011
Book review: Yükseköğretimde (Üniversitelerde) Markalaşma / S. Nardalı, 2011
Canan Ay
  Yükseköğretim Dergisi 2011;1(2):114-115
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 30, 2011
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (91 KB)
  Dizin / Index
 
Hakem, Konu ve Yazar Dizini
Reviewer, subject and author indexes
  Yükseköğretim Dergisi 2011;1(2):119-120
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 30, 2011
  PDF (78 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.