banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 2, Sayı / Issue 1, Yazı sayısı: 10 Item(s)
Nisan / April 2012, Sayfa / Page(s): 1-60
 
  Editörden / Editorial
 
Editörden
Editorial
  Editör Kurulu / Editorial Board
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(1):iv
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 27, 2012
  ÖZET | ABSTRACT | PDF (53 KB)
 
  Görüş / Viewpoint
 
Türkiye'de Yükseköğretim Sistemi Eleştirileri ve Öneriler
Critics and suggestions for higher education system in Turkey
  Zekâi Şen
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(1):1-9
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 13, 2012
  doi:10.2399/yod.12.001
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (106 KB)
 
Yükseköğretime Geçiş Sınavına Yeni Bir Sistem Önerisi: İlahiyat Fakültesi Örneği
A proposal of a new system for the examination of passing to higher education: the example of theology faculty
  Hüseyin Oral
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(1):10-12
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 11, 2012
  doi:10.2399/yod.12.011
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (78 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Computerized Adaptive Testing for Student Selection to Higher Education
Yükseköğretime öğrenci seçmek için bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş testler
  İlker Kalender
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(1):13-19
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 30, 2012
  doi:10.2399/yod.12.004
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (115 KB)
 
Jump Starting Innovation in University Education
Üniversite eğitim sisteminde inovasyonu canlandırma denemesi
  Tarık Özkul
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(1):20-27
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 6, 2012
  doi:10.2399/yod.12.007
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (108 KB)
 
  Kavramsal Araştırma / Conceptual Research
 
Financing of Higher Education: Traditional versus Modern Approaches
Yükseköğretimin finansmanı: Geleneksel ve modern yaklaşımların karşılaştırılması
  Jandhyala B. G. Tilak
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(1):28-37
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 12, 2012
  doi:10.2399/yod.12.003
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (115 KB)
 
Operationalization of Diversity in Turkish Higher Education System
Türkiye Yükseköğretim Sistemi'ndeki çeşitliliğin işlemselleştirilmesi
  Burak Kılanç
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(1):38-51
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 9, 2012
  doi:10.2399/yod.12.010
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (307 KB)
 
  Geçmişe Bakış / Historical View
 
Türkiye'deki Üniversitelerde İnkılâp Dersleri: Tarihsel Bakış
'Turkish Revolution Courses' in Turkish Universities: a short history
  Süleyman İnan
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(1):52-55
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 28, 2012
  doi:10.2399/yod.12.006
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (85 KB)
 
Üniversitelerdeki Gelişim: Britanya Yükseköğretim Sistemi
Evolution of universities: British Higher Education system
  Ergün Toğrol
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(1):56-59
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 29, 2012
  doi:10.2399/yod.12.005
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (86 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: Yüksek Öğretim ve Öğretmen Yetiştirmede Karakter Eğitimi / A. Bakioğlu, N. Sılay, 2011
Book review: Yüksek Öğretim ve Öğretmen Yetiştirmede Karakter Eğitimi / A. Bakioğlu, N. Sılay, 2011
  Özgür Erakkuş
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(1):60
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 3, 2012
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (67 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.