banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 2, Sayı / Issue 2, Yazı sayısı: 9 Item(s)
Ağustos / August 2012, Sayfa / Page(s): 61-120
 
  Görüş / Viewpoint
 
Türkiye Üniversite Sistemine Genel Bir Bakış, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm için Bir Model Önerisi
An overview of the university system in Turkey, a new model for the problems and solutions
  Ahmet Özer
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(2):61-72
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 20, 2012
  doi:10.2399/yod.12.013
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (124 KB)
 
Methodological Problems of Entrepreneurship Education in Bulgarian Universities
Bulgaristan Üniversitelerinde girişimcilik eğitiminin metodolojik sorunları
  Emil Papazov, Lyudmila Mihaylova
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(2):73-79
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 31, 2012
  doi:10.2399/yod.12.015
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (105 KB)
 
Üniversitelerin Meseleleri
Issues of the universities
  Ömer Karahan, Ali Yavuz Karahan
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(2):80-84
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 23, 2012
  doi:10.2399/yod.12.018
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (91 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Öğretmen Adayı Öğrencilerin Bilişim Teknolojilerini Etik Kullanımlarının İncelenmesi
Ethical usage of information technologies by teacher candidates
  Ömer Beyhan, Hayriye Sultan Tunç
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(2):85-94
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 30, 2012
  doi:10.2399/yod.12.014
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (115 KB)
 
European Knowledge Society and Higher Education: Universities between the Tradition and Transformation
Avrupa Bilgi Toplumu ve yükseköğretim: Gelenek ve dönüşüm arasındaki üniversite
  Fatma Mızıkacı
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(2):95-103
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 16, 2012
  doi:10.2399/yod.12.012
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (124 KB)
 
  Kavramsal Araştırma / Conceptual Research
 
Bilimsel Kanıta Ulaşmak: Biyomedikal Veri Tabanları ile İlgili Derleme
Searching for scientific evidence: A review of biomedical databases
  Özlem Serpil Çakmakkaya
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(2):104-108
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 18, 2012
  doi:10.2399/yod.12.017
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (153 KB)
  Derleme / Literature Review
 
Küreselleşme: Türk Yükseköğretimine Etkisi
Globalization: effects on Turkish Higher Education
  Ali Rıza Erdem
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(2):109-117
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 9, 2012
  doi:10.2399/yod.12.016
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (118 KB)
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: Bilgi Çağında Öğretmen: Eğitimi, Nitelikleri ve Gücü - Bir Reform Önerisi / M. Özcan, 2011
Book Review: Bilgi Çağında Öğretmen: Eğitimi, Nitelikleri ve Gücü - Bir Reform Önerisi / M. Özcan, 2011
  Özge Hacıfazlıoğlu
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(2):118-119
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 30, 2012
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (73 KB)
 
Kitap Değerlendirmesi: Araştırmada Kalite / A. Bakioğlu, Ö. Kurnaz, 2011
Book Review: Araştırmada Kalite / A. Bakioğlu, Ö. Kurnaz, 2011
  Güzide Bayhan
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(2):120
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 16, 2012
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (67 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.