banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 2, Sayı / Issue 3, Yazı sayısı: 8 Item(s)
Aralık / December 2012, Sayfa / Page(s): 121-180
 
  Görüş / Viewpoint
 
Türk Eğitim Sisteminin Sorunlarının Teşhisinde Yapılan Bazı Hatalar: Yanlış Veriler, Faydasız Mukayeseler ve Bağlamsız Doğrular
Some false determinations about the problems of Turkish education system: False derivations, useless comparisons and context-free facts
  Menderes Coşkun
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(3):121-126
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 23, 2013
  doi:10.2399/yod.12.021
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (101 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programındaki (ÖYP) Araştırma Görevlilerinin ÖYP’yi Değerlendirmeleri
The evaluation of Faculty Development Programme (FDP) by the research assistants in the programme
  Nurhayat Çelebi, R. Şamil Tatık
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(3):127-136
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 23, 2013
  doi:10.2399/yod.12.020
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (127 KB)
  Kavramsal Araştırma / Conceptual Research
 
Sürdürülebilir Kalkınma için Yükseköğretim Politika ve Stratejileri
Higher education policy and strategies for sustainable development
  V. Aslıhan Nasır
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(3):137-141
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 23, 2013
  doi:10.2399/yod.12.026
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (101 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
Yükseköğretimde Hesap Verebilirlik
Accountability in higher education
  Tokay Gedikoğlu
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(3):142-150
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 23, 2013
  doi:10.2399/yod.12.019
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (112 KB)
 
Dünyada ve Türkiye’de Yükseköğretimde Psikolojik Taciz (Mobing) ve Yasal Mevzuat
Psychological abuse (mobbing) in higher education and legal measures in the world and in Turkey
  Burcu Erdemir
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(3):151-158
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 23, 2013
  doi:10.2399/yod.12.022
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (121 KB)
 
  Örnek Olay Çalışması / Case Study
 
A Miscellaneous Adoption of Problem-Based, Task-Based, and Project-Based Learning in Higher Maritime Education: A Case Study at Dokuz Eylül University Maritime Faculty
Denizcilik eğitiminde probleme dayalı, göreve dayalı ve projeye dayalı öğrenim yöntemleri karmasının uygulanması: Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi örneği
  Mustafa Kalkan, D. Ali Deveci, A. Güldem Cerit, Yusuf Zorba, Ender Asyalı
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(3):159-166
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 23, 2013
  doi:10.2399/yod.12.023
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (120 KB)
 
Yükseköğretimde Dönüşen Değerler Bağlamında Stratejik Yönetim Bakış Açısı Geliştirilmesi: Selçuk Üniversitesi Stratejik Yol Haritası Belirleme Örneği Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Development of strategic management perspective in the context of transforming values in higher education: a comparative study on “Selçuk University Strategic Road Map Determination” case
  Hakkı Gökbel, Hasan Kürşat Güleş, Tahir Akgemci, Ömür Hakan Kuzu
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(3):167-178
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 23, 2013
  doi:10.2399/yod.12.024
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (206 KB)
  Dizin / Index
 
Hakem, Konu ve Yazar Dizini
Reviewer, subject and author indexes
  Yükseköğretim Dergisi 2012;2(3):179-180
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 23, 2013
  PDF (75 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.