banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 3, Sayı / Issue 1, Yazı sayısı: 9 Item(s)
Nisan / April 2013, Sayfa / Page(s): 1-60
 
  Editörden / Editorial
 
Editörden
Editorial
  Editör Kurulu / Editorial Board
  Yükseköğretim Dergisi 2013;3(1):iv
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 31, 2013
  ÖZET | ABSTRACT | PDF (60 KB)
 
  Görüş / Viewpoint
 
Türkiye Üniversitelerinde Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmalarının Nitelik Eleştirisi ve İyileştirme Önerileri
Quality criticism and improvement recommendations of post graduate and doctorate studies in Turkish universities
  Zekâi Şen
  Yükseköğretim Dergisi 2013;3(1):1-8
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 16, 2013
  doi:10.2399/yod.13.005
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (109 KB)
 
Sağlık Yönetimi ve Sağlık Eğitimi İlişkisi
Relationship between health management and health education
  S. Haluk Özsarı
  Yükseköğretim Dergisi 2013;3(1):9-11
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 26, 2013
  doi:10.2399/yod.13.007
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (87 KB)
 
Açık Dergi Sistemleri (ADS): Açık Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yayımlama Sistemi
Open Journal Systems (OJS): a system of open source software for journal management and publishing
  Sönmez Çelik, Onur Buğan
  Yükseköğretim Dergisi 2013;3(1):12-21
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 8, 2013
  doi:10.2399/yod.13.003
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (138 KB)
 
Yükseköğretim Kurumlarında Araştırma ve İnovasyon Kültürünün Oluşturulması
Building the culture of research and innovation in the higher education institutions
  Ercan Öztemel
  Yükseköğretim Dergisi 2013;3(1):22-29
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 30, 2013
  doi:10.2399/yod.13.006
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (139 KB)
 
  Kavramsal Araştırma / Conceptual Research
 
Akademinin Sosyolojisine Dair Bir Derkenar: Akademia’nın Sosyo-Psikolojik Dinamikleri
A sidenote on the sociology of academia: The socio-phsycological dynamics of academia
  Muharrem Kılıç
  Yükseköğretim Dergisi 2013;3(1):30-39
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 30, 2013
  doi:10.2399/yod.13.008
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (132 KB)
 
Higher Education in Turkey: Trends Towards Self-Steering Public Universities
Türkiye’de yükseköğretim: Devlet üniversitelerinde özyönetime yönelik yeni eğilimler
  Ali Çoşkun, Gözde Ünal
  Yükseköğretim Dergisi 2013;3(1):40-47
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 4, 2013
  doi:10.2399/yod.13.002
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (185 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
Reengineering Higher Education
Yükseköğretimde değişim mühendisliği
  Enar A. Tunç
  Yükseköğretim Dergisi 2013;3(1):48-52
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 16, 2013
  doi:10.2399/yod.13.004
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (95 KB)
 
  Örnek Olay Çalışması / Case Study
 
İstanbul Tıp Fakültesinde 31 Yıllık Bilimsel Araştırma Sonuçları
Scientific research results of İstanbul Faculty of Medicine in 31 years
  Tzevat Tefik, Başak Varol, Bilge Özerman Edis, Fatih Tufan, Mustafa Demirtürk, Ayşe Kılınçaslan, Caner Beşe, Selçuk Erdem, Muhammet Bektaş, Ateş Kadıoğlu, M. Bilgin Saydam
  Yükseköğretim Dergisi 2013;3(1):53-60
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 28, 2013
  doi:10.2399/yod.12.025
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (210 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.