banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 3, Sayı / Issue 2, Yazı sayısı: 6 Item(s)
Ağustos / August 2013, Sayfa / Page(s): 61-120
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitimden Beklentileri: Nitel Bir Araştırma (Niğde İli Örneği)
Expectations of teachers from postgraduate education: A qualitative research (Sample of Niğde province)
  Gökhan Baş
  Yükseköğretim Dergisi 2013;3(2):61-69
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 9, 2013
  doi:10.2399/yod.13.009
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (118 KB)
 
Üniversite Yönetimlerinin Girişimci Üniversite Kavramına İlişkin Görüşleri
Views on the concept of entrepreneurial university and managements of university
  Mustafa Ökmen, Vedat Bal
  Yükseköğretim Dergisi 2013;3(2):70-81
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 11, 2013
  doi:10.2399/yod.13.010
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (130 KB)
 
The Effects of the Educational Training Courses on the Doctoral Students’ Conceptions of Effective Teaching
Farklı alanlardaki doktora öğrencilerinin etkili öğretime ilişkin tanımlarına eğitim derslerinin katkısı
  Gülsen Ünver
  Yükseköğretim Dergisi 2013;3(2):82-89
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 27, 2013
  doi:10.2399/yod.13.011
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (122 KB)
 
Üniversitelerde Bölüm Başkanlığı Yapan Öğretim Elemanlarının Yönetsel Etkililik Düzeyleri
Managerial effectiveness levels of academic staff serving as university department chairs
  Hülya Kasapoğlu
  Yükseköğretim Dergisi 2013;3(2):90-96
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 27, 2013
  doi:10.2399/yod.13.012
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (110 KB)
 
Bilimsel Araştırmalarda Etik Dışı Davranışlar: Bir Durum Çalışması
Unethical behaviors in scientific studies
  İlhan Günbayı, Gamze Kasalak, Serdar Özçetin
  Yükseköğretim Dergisi 2013;3(2):97-108
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 13, 2013
  doi:10.2399/yod.13.014
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (132 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
Bilgi Toplumunda Üniversitenin Değişen Rolleri ve Görevleri
Changing roles and missions of university in information society
  Ali Rıza Erdem
  Yükseköğretim Dergisi 2013;3(2):109-120
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 27, 2013
  doi:10.2399/yod.13.013
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (148 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.