banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 4, Sayı / Issue 1, Yazı sayısı: 8 Item(s)
Nisan / April 2014, Sayfa / Page(s): 1-60
 
  Editörden / Editorial
 
Editörden
Editorial
  Editör Kurulu / Editorial Board
  Yükseköğretim Dergisi 2014;4(1):iv
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 30, 2014
  ÖZET | ABSTRACT | PDF (50 KB)
 
  Görüş / Viewpoint
 
Üniversite-Sanayi İşbirliği Üzerine Değerlendirmeler
Assessments on university-industry cooperation
  Emrah Cengiz
  Yükseköğretim Dergisi 2014;4(1):1-8
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 13, 2014
  doi:10.2399/yod.14.006
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (116 KB)
 
Meslekler Arası Eğitimin Yükseköğretim Müfredatına Dâhil Edilmesinin Önemi
The importance of amalgamating interprofessional education to the higher education curriculum in Turkey
  Türkiye Meslekler Arası Eğitim (TIPE) Grubu; Sezer Domaç, Merih Bektaş Fidan, Fatih Sobacı, Ali Yıldırım, Pınar Soydaş, Türkan Özkent
  Yükseköğretim Dergisi 2014;4(1):9-13
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 24, 2014
  doi:10.2399/yod.14.007
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (107 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Lifelong Learning Orientations of Freshman Engineering Students and Faculty Members
Birinci sınıf mühendislik öğrencileri ile öğretim görevlilerinin yaşam boyu öğrenme yönelimleri
  Tanju Deveci
  Yükseköğretim Dergisi 2014;4(1):14-22
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 22, 2014
  doi:10.2399/yod.14.001
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (122 KB)
 
Determinants of University Choice: A Study on Economics Departments in Turkey
Üniversite tercihinde belirleyici faktörler: Türkiye’deki iktisat bölümleri üzerine bir çalışma
  Murat Çokgezen
  Yükseköğretim Dergisi 2014;4(1):23-31
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 19, 2014
  doi:10.2399/yod.14.002
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (121 KB)
 
Application to the Computer Science Course at Omar Al-Mukhtar University, Libya
Gelişmiş laboratuvar becerileri modeli ve Libya Omar Al-Mukhtar Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri dersine uygulanışı
  Aisha Othman, Crinela Pislaru, Ahmed Impes
  Yükseköğretim Dergisi 2014;4(1):32-43
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 22, 2014
  doi:10.2399/yod.14.004
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (331 KB)
 
Türkiye'de Üniversite Rektörlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Kariyer Hazırlıkları
The socio-demographic characteristics and career preparation of the rectors in Turkey
  Nihat Erdoğmuş, Murat Esen
  Yükseköğretim Dergisi 2014;4(1):44-53
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 14, 2014
  doi:10.2399/yod.14.008
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (127 KB)
 
  Örnek Olay Çalışması / Case Study
 
Personalisation of a U-Learning Environment for Third Level Education
Yükseköğretimde yaygın öğrenim (U-öğrenim) ortamının kişiselleştirilmesi
  Olapeju Latifat Ayoola, Eleni Mangina
  Yükseköğretim Dergisi 2014;4(1):54-60
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 22, 2014
  doi:10.2399/yod.14.005
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (282 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.