banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 4, Sayı / Issue 2, Yazı sayısı: 7 Item(s)
Ağustos / August 2014, Sayfa / Page(s): 61-116
 
  Görüş / Viewpoint
 
Üniversite-Sanayi İşbirliği İçin Bazı Öneriler
Suggestions for university-industry collaborations
  Reha Metin Alkan
  Yükseköğretim Dergisi 2014;4(2):61-68
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 9, 2015
  doi:10.2399/yod.14.011
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (230 KB)
 
Üniversite ve Bilim İnsanı
The university and the scientist
  İsmail Hakkı Aydın
  Yükseköğretim Dergisi 2014;4(2):69-75
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 15, 2015
  doi:10.2399/yod.14.016
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (103 KB)
 
The Current Situation and Improvement Suggestions for Research Paper Publications in Turkey
Türkiye'deki araştırma makalesi yayınlarının mevcut durumu ve iyileştirme önerileri
  Mehmet Pakdemirli
  Yükseköğretim Dergisi 2014;4(2):76-82
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 22, 2015
  doi:10.2399/yod.14.017
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (180 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Evaluation of Students' Learning Behaviour and Success as a Prerequisite for Modernizing Practical on Campus Networking Courses in Higher Education
Yükseköğretimdeki kampüs içinde uygulamalı ağ kurma derslerini modernleştirmede bir ön gereklilik olarak öğrencilerin öğrenim davranışının ve başarısının değerlendirilmesi
  Jens Haag, Christian Witte, Stefan Karsch, Harald Vranken, Marko van Eekelen
  Yükseköğretim Dergisi 2014;4(2):83-90
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 17, 2014
  doi:10.2399/yod.14.003
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (223 KB)
 
Yükseköğretimde Mentörlük: Mentör ve Menti Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama
Mentorship in higher education: A practice to determine the perspectives of mentors and mentees
  Uğur Kılınç, Ali Murat Alparslan
  Yükseköğretim Dergisi 2014;4(2):91-101
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 16, 2015
  doi:10.2399/yod.14.010
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (137 KB)
 
Üniversite Öğrencilerinde Olumlu Duygulanım ve Benlik Saygısı: Üniversite Doyumu ve Aidiyetinin Düzenleyici Rolü
Positive affection and self esteem in college students: The moderating role of college satisfaction and college belonging
  Asım Çivitci
  Yükseköğretim Dergisi 2014;4(2):102-109
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 16, 2015
  doi:10.2399/yod.14.012
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (138 KB)
 
Üniversiteler Arası Mezuniyet Notları Eşitsizliğinin Belirlenmesi
The inequality of students' graduation grade point average among universities
  Meltem Acar Güvendir, Yeşim Özer Özkan
  Yükseköğretim Dergisi 2014;4(2):110-116
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 19, 2015
  doi:10.2399/yod.14.009
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (113 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.