banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 4, Sayı / Issue 3, Yazı sayısı: 7 Item(s)
Aralık / December 2014, Sayfa / Page(s): 117-172
 
  Görüş / Viewpoint
 
Lisansüstü Eğitimin Sorunları
The problems of graduate education
  Erkan İbiş
  Yükseköğretim Dergisi 2014;4(3):117-123
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 21, 2015
  doi:10.2399/yod.14.019
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (168 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Mesleki Yetkinliklerinin Düzeyine İlişkin Görüşleri
University students' views about the level of their personal and professional competences
  Bugay Turhan, Berrin Burgaz
  Yükseköğretim Dergisi 2014;4(3):124-134
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 20, 2015
  doi:10.2399/yod.14.013
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (134 KB)
 
Üniversitelerde Stratejik Yönetim Uygulamalarının Performansa Etkileri: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Karşılaştırmalı Analizi
The effects of strategic management experiences of universities on the performance: comparative analysis between state and foundation universities
  Mehmet Birinci
  Yükseköğretim Dergisi 2014;4(3):135-147
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 19, 2015
  doi:10.2399/yod.14.018
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (215 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
Türkiye'de Yükseköğretime Geçiş Sistemi
Transition to higher education in Turkey
  İsa Eşme
  Yükseköğretim Dergisi 2014;4(3):148-157
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 15, 2015
  doi:10.2399/yod.14.015
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (157 KB)
 
  Örnek Olay Çalışması / Case Study
 
Üniversitelerde Bütünleşik Proje Yönetimi için Model Önerisi
An integrated model proposal for project management in universities
  Hakkı Gökbel, Hasan Kürşat Güleş, Ömür Hakan Kuzu
  Yükseköğretim Dergisi 2014;4(3):158-169
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 11, 2015
  doi:10.2399/yod.14.014
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (181 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: İstanbul Darülfünunu'nda Alman Müderrisler 1915-1918 / E. Dölen, 2013
Book Review: İstanbul Darülfünunu'nda Alman Müderrisler 1915-1918 / E. Dölen, 2013
  Salih Murat Akkın
  Yükseköğretim Dergisi 2014;4(3):170
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 17, 2015
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (157 KB)
 
  Dizin / Index
 
Hakem, Konu ve Yazar Dizini
Reviewer, subject and author indexes
  Yükseköğretim Dergisi 2014;4(3):171-172
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Eylül / September 10, 2015
  TUR PDF (77 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.