banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 5, Sayı / Issue 2, Yazı sayısı: 7 Item(s)
Ağustos / Ağustos 2015, Sayfa / Page(s): 57-112
 
  Görüş / Viewpoint
 
Türkiye'de Lisansüstü Eğitim, Araştırmacı Sayısı, Araştırma Görevlileri Sorunları ve Çözüm Önerileri
Higher education, researcher number, research assistant problems and suggestions to their solutions
  Mustafa Gök
  Yükseköğretim Dergisi 2015;5(2):57-64
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 14, 2016
  doi:10.2399/yod.15.009
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (140 KB)
 
Economics of Higher Education and Contemporary Outlook of Turkish Universities
Yükseköğretim ekonomisi ve Türkiye üniversitelerinin aktüel görünümü
  Taptuk Emre Erkoç
  Yükseköğretim Dergisi 2015;5(2):65-72
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 26, 2016
  doi:10.2399/yod.15.013
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (150 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelikte Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri
The views of the fourth year nursing students regarding the baccalaureata degree program
  Dilek Sarpkaya, Ümran Dal
  Yükseköğretim Dergisi 2015;5(2):73-80
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 27, 2015
  doi:10.2399/yod.15.004
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (154 KB)
 
Üniversitelerde Örgütsel Sessizliğin Olası Sonuçları
Results of organizational silence in universities
  İlknur Algın, Gülsün Atanur Baskan
  Yükseköğretim Dergisi 2015;5(2):81-90
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 22, 2016
  doi:10.2399/yod.15.010
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (131 KB)
 
Türkiye'deki Üniversitelerin Konumlandırma Kriterleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
A qualitative research on positioning of universities in Turkey
  Kahraman Çatı, Yusuf Bilgin
  Yükseköğretim Dergisi 2015;5(2):91-102
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 26, 2016
  doi:10.2399/yod.15.011
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (218 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
University Choice Process: A Literature Review on Models and Factors Affecting the Process
Üniversite seçim süreci: Modeller ve süreci etkileyen faktörler üzerine bir literatür taraması
  Oya Tamtekin Aydın
  Yükseköğretim Dergisi 2015;5(2):103-111
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 14, 2016
  doi:10.2399/yod.15.008
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (150 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: Dünden Bugünlere Benim Tıbbiyem ve Üniversitem / H. Macit Üzel, 2014
Book Review: Dünden Bugünlere Benim Tıbbiyem ve Üniversitem / H. Macit Üzel, 2014
  Salih Murat Akkın
  Yükseköğretim Dergisi 2015;5(2):112
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 27, 2016
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (76 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.