banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 5, Sayı / Issue 3, Yazı sayısı: 6 Item(s)
Aralık / December 2015, Sayfa / Page(s): 113-172
 
  Görüş / Viewpoint
 
Tıp Fakültelerinde Akademik Personel Seçimi ve Akademik Personeli Geliştirme Kriterleri
Medical academic staff selection and academic staff organisation's criteria
  Beyza Özçınar, Ateş Kadıoğlu, Mehmet Bilgin Saydam
  Yükseköğretim Dergisi 2015;5(3):113-117
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 31, 2016
  doi:10.2399/yod.15.012
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (175 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Akademik ve İdari Personelin İç Girişimcilik Algılarının Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma
A study perception of academic and administrative staff towards intrapreneurship
  Senem Yazıcı
  Yükseköğretim Dergisi 2015;5(3):118-132
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 27, 2016
  doi:10.2399/yod.15.014
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (253 KB)
 
Teknik Eğitim Fakültelerinin Teknoloji Fakültelerine Dönüştürülmesi Uygulamasının Delphi Tekniğine Göre Değerlendirilmesi
The evaluation on the transformation of technical education faculties into faculties of technology
  Murat Tuncer, Ramazan Tanaş
  Yükseköğretim Dergisi 2015;5(3):133-146
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Eylül / September 20, 2016
  doi:10.2399/yod.15.016
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (244 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
Türkiye'deki Uluslararası Öğrenci Hareketliliği Üzerine Bir Araştırma
An investigation on international student mobility in Turkey
  Önder Kethüda
  Yükseköğretim Dergisi 2015;5(3):147-161
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 4, 2016
  doi:10.2399/yod.15.015
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (567 KB)
 
  Örnek Olay / Case Study
 
Bologna Süreci Kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Paketi Tasarım Sürecine Makro Bakış
Macro view to the design process of Dokuz Eylül University information package within the scope of Bologna Process
  Ömür Neczan Timurcanday Özmen, Güzin Özdağoğlu, Muhammet Damar, Erhan Akdeniz, Pınar Süral Özer, Ethem Duygulu, Mübeccel Banu Durukan Salı, Mert Topoyan
  Yükseköğretim Dergisi 2015;5(3):162-169
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 14, 2016
  doi:10.2399/yod.15.018
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (439 KB)
 
  Dizin / Index
 
Hakem, Konu ve Yazar Dizini
Reviewer, subject and author indexes
  Yükseköğretim Dergisi 2015;5(3):170-172
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 31, 2016
  TUR PDF (78 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.