banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 6, Sayı / Issue 1, Yazı sayısı: 7 Item(s)
Nisan / April 2016, Sayfa / Page(s): 1-47
 
  Editörden / Editorial
 
Editörden
Editorial
  Editör Kurulu / Editorial Board
  Yükseköğretim Dergisi 2016;6(1):iv
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 17, 2017
  ÖZET | ABSTRACT | PDF (68 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
İş İlanlarının Müfredata Yansıtılmasına Yönelik Dinamik Bir Model Önerisi
A dynamic model proposal to reflect job advertisements to curriculum
  Nermin Çelik, Elif Aydın
  Yükseköğretim Dergisi 2016;6(1):1-7
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 27, 2016
  doi:10.2399/yod.16.001
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (144 KB)
 
Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) Alanındaki Öğretim Üyelerinin Yapılandırmacılık Anlayışları
Faculty members' understanding on constructivist approach
  Mine Çeliköz, Nadir Çeliköz
  Yükseköğretim Dergisi 2016;6(1):8-21
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 17, 2017
  doi:10.2399/yod.16.002
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (160 KB)
 
3+1 Eğitim Modelinden Beklentiler: Banaz Meslek Yüksekokulu Örneği
Expectations from the 3+1 training model: Banaz Vocational School case
  Tuba Şahin Ören, Veli Erdinç Ören
  Yükseköğretim Dergisi 2016;6(1):22-27
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 17, 2017
  doi:10.2399/yod.16.005
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (112 KB)
 
Öğretmen Adaylarının Özyeterlikleri ile Sınıf Yönetim Stratejileri Arasındaki İlişki
The relationship between the self-efficacy level of pre-service teachers and their classroom management strategies
  Hanifi Parlar, Ramazan Cansoy, Muhammet Emin Türkoğlu
  Yükseköğretim Dergisi 2016;6(1):28-39
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 17, 2017
  doi:10.2399/yod.15.019
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (146 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) Çerçevesinde Yükseköğretime Erişimi ve Katılımı Genişletme Politikalarının Değerlendirilmesi
An investigation of the widening policies on access to and participation in higher education among EHEA
  Hilal Büyükgöze, Murat Özdemir
  Yükseköğretim Dergisi 2016;6(1):40-46
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Eylül / September 22, 2016
  doi:10.2399/yod.15.017
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (113 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: Kanada Yükseköğretiminde Kalite / Ayşen Bakioğlu, Beyza Bayrak Gürbüzer, 2015
Book Review: Kanada Yükseköğretiminde Kalite / Ayşen Bakioğlu, Beyza Bayrak Gürbüzer, 2015
  Şeyma Nur Didin Ala
  Yükseköğretim Dergisi 2016;6(1):47
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 27, 2016
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (84 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.