banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 6, Sayı / Issue 2, Yazı sayısı: 6 Item(s)
Ağustos / August 2016, Sayfa / Page(s): 49-104
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Türkiye'de Üniversite Öğrencisi Olmak: Şehir Halkı, Türk ve Uluslararası Öğrenciler Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Alan Araştırması
Being an international university student in Turkey: Comparative field study on city population and Turkish and international students
  Hasan Bacanlı, Yavuz Erişen, Nadir Çeliköz, Mehmet Ali Dombaycı, Engin Karadağ, Metin Toprak, Mehmet Şahin, M. Akif Kireçci
  Yükseköğretim Dergisi 2016;6(2):49-61
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 24, 2017
  doi:10.2399/yod.16.007
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (151 KB)
 
Predictive Analysis Among Thinking Styles, Goal Orientations and Academic Achievement of Student Teachers
Öğretmen adaylarında düşünme stilleri, amaç yönelimleri ve akademik başarı arasındaki yordayıcı ilişkilerin analizi
  Mustafa Buluş
  Yükseköğretim Dergisi 2016;6(2):62-71
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 24, 2017
  doi:10.2399/yod.16.009
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (133 KB)
 
Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
Determining opinions of research assistants in faculty of education about the faculty development programme
  İlkay Doğan Taş, Ece Koçer, Özgür Ulubey
  Yükseköğretim Dergisi 2016;6(2):72-83
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 24, 2017
  doi:10.2399/yod.16.014
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (133 KB)
 
  Örnek Olay / Case Study
 
Bologna Süreciyle İlgili Bir İnceleme: Öğrenci Başarısını Değerlendirme Yöntemleri ile Öğrenci İş Yükünün Karşılaştırılması
An investigation regarding the Bologna process: Comparison of student assessment methods and student workload
  Zeynep Şen, Gonca Uludağ, Yüksel Kavak, Süleyman Sadi Seferoğlu
  Yükseköğretim Dergisi 2016;6(2):84-94
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 24, 2017
  doi:10.2399/yod.16.008
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (133 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
Uluslararası Üniversite Sıralama Endekslerinde Türk Üniversitelerinin Yeri
Rankings of Turkish universities in international university ranking indexes
  Gökçen Arkalı Olcay, Melih Bulu
  Yükseköğretim Dergisi 2016;6(2):95-103
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 24, 2017
  doi:10.2399/yod.16.003
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (153 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: İnsancıl Bir Tıp ve İyi Hekimlik İçin Hekimliğin Seyir Defteri / Faik Çelik, 2013
Book Review: İnsancıl Bir Tıp ve İyi Hekimlik İçin Hekimliğin Seyir Defteri / Faik Çelik, 2013
  Recep Öztürk
  Yükseköğretim Dergisi 2016;6(2):104
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 24, 2017
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (76 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.