banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 6, Sayı / Issue 3, Yazı sayısı: 7 Item(s)
Aralık / Deccember 2016, Sayfa / Page(s): 105-160
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlik Algılarıyla Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumları ve Bu Değişkenler Arasındaki İlişki
The perception of teacher candidates regarding their professional qualification and their attitude towards postgraduate education and the relation between these variables
  Fatma Şaşmaz Ören, Ayşegül Karapınar
  Yükseköğretim Dergisi 2016;6(3):105-116
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 26, 2017
  doi:10.2399/yod.16.012
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (142 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
YÖK Başkanları ve YÖK Uygulamalarına Yapılan Eleştirilere Genel Bir Bakış
Council of Higher Education (CoHE) presidents and a general evaluation of criticisms on the CoHE implementations
  Sevilay Aydemir, Mehmet Çağatay Özdemir
  Yükseköğretim Dergisi 2016;6(3):117-127
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 26, 2017
  doi:10.2399/yod.16.013
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (131 KB)
 
Öğrenci Memnuniyeti Açısından Üniversiteler Arası Sıralamada Yeni Bir Sistem Önerisi
A new approach for ranking universities based on student satisfaction
  Emrah Aydemir
  Yükseköğretim Dergisi 2016;6(3):128-141
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 26, 2017
  doi:10.2399/yod.16.011
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (148 KB)
 
  Örnek Olay / Case Study
 
Yükseköğretim Kurumlarında Stratejik Sürdürülebilir Alan Yönetimi
Strategic sustainable site management in higher education institutions
  Asım Mustafa Ayten
  Yükseköğretim Dergisi 2016;6(3):142-154
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 26, 2017
  doi:10.2399/yod.16.010
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (231 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: Yükseköğretimin Fırtınalı Sularında - Boğaziçi Üniversitesi'nde Başlayan Yolculuk / Üstün Ergüder, 2015
Book Review: Yükseköğretimin Fırtınalı Sularında - Boğaziçi Üniversitesi'nde Başlayan Yolculuk / Üstün Ergüder, 2015
  Naci Tolga Saruç
  Yükseköğretim Dergisi 2016;6(3):155-156
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 26, 2017
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (86 KB)
 
Kitap Değerlendirmesi: Higher Education: Recent Trends, Emerging Issues and Future Outlook / Larry Robert Smith, 2013
Book Review: Higher Education: Recent Trends, Emerging Issues and Future Outlook / Larry Robert Smith, 2013
  Recep Öztürk
  Yükseköğretim Dergisi 2016;6(3):157
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 26, 2017
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (75 KB)
 
  Dizin / Index
 
Hakem, Konu ve Yazar Dizini
Reviewer, subject and author indexes
  Yükseköğretim Dergisi 2016;6(3):158-160
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 26, 2017
  TUR PDF (80 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.