English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue Yazı sayısı: 9 Item(s)
 
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Uluslararası Öğrenci Pazarını Bölümlendirme: Birleşik Krallık'ta Bir Araştırma
Segmenting international student market: An investigation in the United Kingdom
  Önder Kethüda
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 28, 2017
  doi:10.2399/yod.17.015
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (187 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
Türkiye'de Yükseköğretimin Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Durumu
Historical development and current situation of higher education in Turkey
  Durmuş Günay, Aslı Günay
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 28, 2017
  doi:10.2399/yod.17.024
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (359 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Studying Abroad: Experiences of International Students in a Turkish University
Yurtdışında eğitim: Bir Türk üniversitesinde uluslararası öğrenci deneyimleri
  Devrim Vural Yılmaz
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 28, 2017
  doi:10.2399/yod.17.027
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (135 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Yayıncılık: Üniversite Dergilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Academic publishing in higher education institutions: Evaluation of university journals in terms of some variables
  Azime Nehir Özdemir, Yusuf Alpaydın
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 28, 2017
  doi:10.2399/yod.17.026
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (295 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Kültürel Zeka Ölçeğinin (KZÖ) Türk Akademisyenler Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
A study of validity and reliability evidences of cultural intelligence scale on Turkish academics
  Gökhan Arastaman
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 28, 2017
  doi:10.2399/yod.17.025
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (149 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Öğretim Elemanlarının Etik İlkelere Uygun Davranma Düzeyi Üzerine Bir Araştırma
A study on faculty members' level of compliance with ethical principles
  Semra Tican Başaran, Necla Ekinci, Serkan Arıkan
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 28, 2017
  doi:10.2399/yod.17.020
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (159 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Aşçılık Programı Ön Lisans Seviyesinde Verilmesi Gereken Derslerin Kategorilerine İlişkin Değerlendirme
Assessment of the categories of the courses at the culinary art associate degree programme
  Tuba Şahin Ören, Adem Arman
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 27, 2017
  doi:10.2399/yod.17.013
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (211 KB)
 
  Görüş / Viewpoint
 
Standardizasyon Akademisi
Academy of standardization
  Mustafa Yörük
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 26, 2017
  doi:10.2399/yod.17.012
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (139 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: Yükseköğretime Bakış 2017. İzleme ve Değerlendirme Raporu / Bekir S. Gür, Zafer Çelik, Türker Kurt, Serkan Yurdakul, 2017
Book Review: Yükseköğretime Bakış 2017. İzleme ve Değerlendirme Raporu / Bekir S. Gür, Zafer Çelik, Türker Kurt, Serkan Yurdakul, 2017
  Süphan Nasır
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 25, 2017
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (87 KB)
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.