banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 7, Sayı / Issue 1, Yazı sayısı: 6 Item(s)
Nisan / April 2017, Sayfa / Page(s): 1-71
 
  Editörden / Editorial
 
Editörden
Editorial
  Editör Kurulu / Editorial Board
  Yükseköğretim Dergisi 2017;7(1):iv
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 29, 2017
  ÖZET | ABSTRACT | PDF (68 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Memnuniyet Düzeyleri ve Gelecek Beklentisi Algılarının İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği
Analyzing the prospective primary school teachers' satisfaction level and their perception of future expectation: Mersin University sample
  Mutlu Uygur, Tuğba Yanpar Yelken
  Yükseköğretim Dergisi 2017;7(1):1-9
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 27, 2017
  doi:10.2399/yod.16.006
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (131 KB)
 
Üniversite Öğrencilerinin Derste Can Sıkıntısına İlişkin Görüşleri: Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma
University students' opinions related to boredom at class: A research on prospective teachers
  Nihan Demirkasımoğlu
  Yükseköğretim Dergisi 2017;7(1):10-27
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 23, 2017
  doi:10.2399/yod.17.002
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (167 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
Türkiye'de Yükseköğretimin Genişlemesi: Gerekçeler ve Ortaya Çıkan Sorunlar
The expansion of higher education in Turkey: The rationales behind this expansion and its challenges
  Ebru Karataş Acer, Nezahat Güçlü
  Yükseköğretim Dergisi 2017;7(1):28-38
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 10, 2017
  doi:10.2399/yod.17.003
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (215 KB)
 
Tıp Eğitiminde Klinik Yeterliliğin Değerlendirilmesi
Assessment of clinical competence in medical education
  Özlem Serpil Çakmakkaya
  Yükseköğretim Dergisi 2017;7(1):39-45
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 29, 2017
  doi:10.2399/yod.17.004
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (139 KB)
 
Students' Learning Outcomes in Massive Open Online Courses (MOOCs): Some Suggestions for Course Design
Öğrencilerin kitlesel açık erişim çevrimiçi derslerdeki kazanımları: Ders tasarımına yönelik bazı öneriler
  Olga Pilli, Wilfried Admiraal
  Yükseköğretim Dergisi 2017;7(1):46-71
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 29, 2017
  doi:10.2399/yod.17.001
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (257 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.