banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 7, Sayı / Issue 2, Yazı sayısı: 7 Item(s)
Ağustos / August 2017, Sayfa / Page(s): 73-144
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Professional Development Needs of Junior Faculty: A Survey Study in a Public University in Turkey
Genç öğretim üyelerinin mesleki gelişim ihtiyaçları: Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tarama çalışması
  Oya Yerin Güneri, Esra Eret Orhan, Yeşim Çapa Aydın
  Yükseköğretim Dergisi 2017;7(2):73-81
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 3, 2017
  doi:10.2399/yod.17.005
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (132 KB)
 
Akademisyenlerin Kariyer Basamakları ve Yükseltme Ölçütlerine İlişkin Görüşleri
The views of the academicians related to academic career levels and promotion criteria
  Tuğba Karataş, Şükrü Özen, Emel Gülnar
  Yükseköğretim Dergisi 2017;7(2):82-93
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 14, 2017
  doi:10.2399/yod.17.006
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (138 KB)
 
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Seçimini Etkileyen Etmenler
The factors that affect international students' university selection
  Soner Polat, Yaser Arslan
  Yükseköğretim Dergisi 2017;7(2):94-104
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 14, 2017
  doi:10.2399/yod.17.007
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (184 KB)
 
Yükseköğretimde Gelecek Senaryolarına İlişkin Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri: Fenomenolojik Bir Araştırma
The views of the education faculty students on future scenarios in higher education: A phenomenological analysis
  Faruk Levent, R. Şamil Tatık, Semih Çayak, Bahar Doğan
  Yükseköğretim Dergisi 2017;7(2):105-115
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 14, 2017
  doi:10.2399/yod.17.008
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (170 KB)
 
Türkiye'de Fizyoloji Lisansüstü Eğitimine Genel Bakış
An overview of the post-graduate physiology education in Turkey
  Melek Bor-Küçükatay, Melike Şahiner, Berrak Ç. Yeğen
  Yükseköğretim Dergisi 2017;7(2):116-124
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 5, 2017
  doi:10.2399/yod.17.010
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (125 KB)
 
Lisansüstü Programlara Öğrenci Seçiminde Sübjektiflik Eğilimi: Giriş Mülakatlarına İlişkin Bir Araştırma
The subjectivism in the selection of students to the graduate programs: A study on the entry interviews
  Tekin Akgeyik
  Yükseköğretim Dergisi 2017;7(2):125-131
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 25, 2017
  doi:10.2399/yod.17.011
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (111 KB)
 
  Kısa Rapor / Short Report
 
Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması [TÜMA-2017]: Rapor Özeti
Turkey University Satisfaction Survey [TUSS-2017]: A brief summary
  Engin Karadağ, Cemil Yücel
  Yükseköğretim Dergisi 2017;7(2):132-144
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 15, 2017
  doi:10.2399/yod.17.016
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (149 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.