banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 7, Sayı / Issue 3, Yazı sayısı: 7 Item(s)
Aralık / December 2017, Sayfa / Page(s): 145-212
 
  Görüş / Viewpoint
 
Standardizasyon Akademisi
Academy of standardization
  Mustafa Yörük
  Yükseköğretim Dergisi 2017;7(3):145-155
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 26, 2017
  doi:10.2399/yod.17.012
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (130 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
Türkiye'de Yükseköğretimin Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Durumu
Historical development and current situation of higher education in Turkey
  Durmuş Günay, Aslı Günay
  Yükseköğretim Dergisi 2017;7(3):156-178
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 28, 2017
  doi:10.2399/yod.17.024
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (344 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Aşçılık Programı Ön Lisans Seviyesinde Verilmesi Gereken Derslerin Kategorilerine İlişkin Değerlendirme
Assessment of the categories of the courses at the culinary art associate degree programme
  Tuba Şahin Ören, Adem Arman
  Yükseköğretim Dergisi 2017;7(3):179-185
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 27, 2017
  doi:10.2399/yod.17.013
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (206 KB)
 
Uluslararası Öğrenci Pazarını Bölümlendirme: Birleşik Krallık'ta Bir Araştırma
Segmenting international student market: An investigation in the United Kingdom
  Önder Kethüda
  Yükseköğretim Dergisi 2017;7(3):186-196
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 28, 2017
  doi:10.2399/yod.17.015
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (178 KB)
 
Öğretim Elemanlarının Etik İlkelere Uygun Davranma Düzeyi Üzerine Bir Araştırma
A study on faculty members' level of compliance with ethical principles
  Semra Tican Başaran, Necla Ekinci, Serkan Arıkan
  Yükseköğretim Dergisi 2017;7(3):197-208
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 28, 2017
  doi:10.2399/yod.17.020
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (141 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: Yükseköğretime Bakış 2017. İzleme ve Değerlendirme Raporu / Bekir S. Gür, Zafer Çelik, Türker Kurt, Serkan Yurdakul, 2017
Book Review: Yükseköğretime Bakış 2017. İzleme ve Değerlendirme Raporu / Bekir S. Gür, Zafer Çelik, Türker Kurt, Serkan Yurdakul, 2017
  Süphan Nasır
  Yükseköğretim Dergisi 2017;7(3):209-210
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 25, 2017
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (86 KB)
 
  Dizin / Index
 
Hakem, Konu ve Yazar Dizini
Reviewer, subject and author indexes
  Yükseköğretim Dergisi 2017;7(3):211-212
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 18, 2018
  TUR PDF (76 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.