English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Emrah Özkul
Burak Önal
2018 Cilt 8
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue Yazı sayısı: 5 Item(s)
 
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Akademisyenlerin Perspektifinden Türkiye'de Eğitimde Fırsat Eşitsizliğine Neden Olan Faktörlerin Sıralama Yargılarıyla İncelenmesi
An investigation of the factors causing inequality of opportunity in education in Turkey through rank order judgement from the perspective of academicians
  Melehat Gezer, Mustafa İlhan
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 31, 2018
  doi:10.2399/yod.18.016
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (151 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Öğrencilerin Yurt Memnuniyet Düzeyleri ile Kişisel Gelişim Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the relationship between students' levels of dormitory satisfaction and personal growth initiatives
  Emin İbili, Hafize Uyanık
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 27, 2018
  doi:10.2399/yod.18.015
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (135 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
An Examination of the Relationship Between the Critical Thinking Dispositions of Prospective Teachers and Their Attitudes Toward Multicultural Education
Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile çokkültürlü eğitime yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Birsel Aybek
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 27, 2018
  doi:10.2399/yod.18.012
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (150 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Üniversitelerin Lisans Programlarında Uygulanan Çekirdek Programların Değerlendirilmesi
Evaluating core curricula implemented at undergraduate programs of universities
  Elif İlhan, Nurdan Kalaycı
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 10, 2018
  doi:10.2399/yod.18.014
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (225 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Meslek Yüksekokulu Öğrenci ve Mezunlarının Kariyer Seçimlerine Etki Eden Faktörler ile Kariyer Beklentileri: Öz Yeterliğin Aracı Rolü
Factors affecting career choice and career expectations of the vocational school students and graduates: The mediating role of self-efficacy
  Tuncer Fidan, İnci Öztürk Fidan, Hasret Öztürk
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 1, 2018
  doi:10.2399/yod.18.008
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (190 KB)
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
ASOS Index
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Abone Olun!
Yükseköğretim Dergisi basılı sayılarını edinmek ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2018, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.