banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Editörler
Yunus Söylet,
Recep Öztürk,
Salih Murat Akkın,
Süphan Nasır
2018 Cilt 8
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue Yazı sayısı: 10 Item(s)
 
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Relationship Between Motivational Orientations, Metacognitive Adaptations and Academic Successes of Doctorate Students
Doktora öğrencilerinin motivasyonel yönelimleri, metabilişsel adaptasyonları ve akademik başarıları arasındaki ilişki
  Albena Gayef, Mehmet Ali Gülpınar, Nadi Bakırcı, Berrak Ç. Yeğen
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 20, 2018
  doi:10.2399/yod.17.017
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (188 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
Türkiye'de ve Dünyada Ortak ve Çift Diploma Programları: Güncel Durum ve Öneriler
Joint and double degree programs in Turkey and around the world: Current implementations and suggestions for improvement
  Mehmet Şengül, Harun Serpil
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 8, 2018
  doi:10.2399/yod.18.010
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (337 KB)
 
  Örnek Olay / Case Study
 
Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Zorlu Akademik Yolculukları: Doktora Tez Süreci
Tough academic journey of research assistants in the Faculty of Education: PhD dissertation process
  Engin Karadağ, Şahin Danişman, Sabiha Dulay, Özge Öztekin Bayır, Esra Tekel
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 6, 2018
  doi:10.2399/yod.17.022
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (136 KB)
 
  Örnek Olay / Case Study
 
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programındaki Derslerin İçeriği ve Öğrenme Öğretme Sürecine İlişkin Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri
The views of students and academic staff regarding course contents and teaching-learning process in educational administration and supervision non-thesis master's program
  Zeynep Umur, Hasan Demirtaş
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 6, 2018
  doi:10.2399/yod.17.021
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (158 KB)
 
  Kılavuz / Guidelines
 
ISCED Eğitim ve Öğretim Alanları 2013 (ISCED-F 2013) Kılavuzu
Turkish translation of ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
  Çeviri / Turkish Translation: Metin Toprak, Deniz Kolat, Mehmet Şengül
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 6, 2018
  doi:10.2399/yod.17.014
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (144 KB)
 
Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde Uygulamalı Durum Analizleri / Refika Bakoğlu, Müge Leyla Yıldız, 2016
Book Review: Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde Uygulamalı Durum Analizleri / Refika Bakoğlu, Müge Leyla Yıldız, 2016
  Naci Tolga Saruç
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / Jnauary 18, 2018
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (79 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
Intrapersonal Communication As a Lifelong Learning Skill in Engineering Education
Mühendislik eğitiminde yaşam boyu öğrenme becerisi olarak içsel iletişim
  Tanju Deveci, Roger Nunn
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 18, 2018
  doi:10.2399/yod.17.009
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (207 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Studying Abroad: Experiences of International Students in a Turkish University
Yurtdışında eğitim: Bir Türk üniversitesinde uluslararası öğrenci deneyimleri
  Devrim Vural Yılmaz
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 28, 2017
  doi:10.2399/yod.17.027
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (135 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Yayıncılık: Üniversite Dergilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Academic publishing in higher education institutions: Evaluation of university journals in terms of some variables
  Azime Nehir Özdemir, Yusuf Alpaydın
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 28, 2017
  doi:10.2399/yod.17.026
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (295 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Kültürel Zeka Ölçeğinin (KZÖ) Türk Akademisyenler Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
A study of validity and reliability evidences of cultural intelligence scale on Turkish academics
  Gökhan Arastaman
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 28, 2017
  doi:10.2399/yod.17.025
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (149 KB)
 
ESCI
EBSCO
EBSCO
ASOS Index
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Abone Olun!
Yükseköğretim Dergisi basılı sayılarını edinmek ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2018, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.