banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 8, Sayı / Issue 1, Yazı sayısı: 13 Item(s)
Nisan / April 2018, Sayfa / Page(s): 1-124
 
  Editörden / Editorial
 
Editörden
Editorial
  Editör Kurulu / Editorial Board
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(1):iv
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 25, 2018
  ÖZET | ABSTRACT | PDF (56 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Kültürel Zeka Ölçeğinin (KZÖ) Türk Akademisyenler Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
A study of validity and reliability evidences of cultural intelligence scale on Turkish academics
  Gökhan Arastaman
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(1):1-8
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 28, 2017
  doi:10.2399/yod.17.025
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (145 KB)
 
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Yayıncılık: Üniversite Dergilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Academic publishing in higher education institutions: Evaluation of university journals in terms of some variables
  Azime Nehir Özdemir, Yusuf Alpaydın
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(1):9-22
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 28, 2017
  doi:10.2399/yod.17.026
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (284 KB)
 
Studying Abroad: Experiences of International Students in a Turkish University
Yurtdışında eğitim: Bir Türk üniversitesinde uluslararası öğrenci deneyimleri
  Devrim Vural Yılmaz
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(1):23-32
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 28, 2017
  doi:10.2399/yod.17.027
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (127 KB)
 
Relationship Between Motivational Orientations, Metacognitive Adaptations and Academic Successes of Doctorate Students
Doktora öğrencilerinin motivasyonel yönelimleri, metabilişsel adaptasyonları ve akademik başarıları arasındaki ilişki
  Albena Gayef, Mehmet Ali Gülpınar, Nadi Bakırcı, Berrak Ç. Yeğen
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(1):33-44
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 20, 2018
  doi:10.2399/yod.17.017
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (178 KB)
 
Üniversite Yöneticilerinin Yenilikçilik ve Risk Alma Davranışlarına İlişkin Yönetici ve Öğretim Elemanlarının Görüşleri
The views of administrators and academic staff about the innovativeness and risk-taking behaviors of university administrators
  Hülya Kasapoğlu
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(1):45-54
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 24, 2018
  doi:10.2399/yod.18.001
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (136 KB)
 
Bir Bologna Değerlendirme Çalışması: Eğitim Yönetimi Lisansüstü Program Yeterliliklerine İlişkin Kazanımların İncelenmesi
The study of Bologna evaluation: Analysis of attainments of qualifications in educational administration graduate programme
  Şakir Çınkır, Sevgi Yıldız
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(1):55-67
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 24, 2018
  doi:10.2399/yod.18.004
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (150 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
Intrapersonal Communication As a Lifelong Learning Skill in Engineering Education
Mühendislik eğitiminde yaşam boyu öğrenme becerisi olarak içsel iletişim
  Tanju Deveci, Roger Nunn
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(1):68-77
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 18, 2018
  doi:10.2399/yod.17.009
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (136 KB)
 
Türkiye'de ve Dünyada Ortak ve Çift Diploma Programları: Güncel Durum ve Öneriler
Joint and double degree programs in Turkey and around the world: Current implementations and suggestions for improvement
  Mehmet Şengül, Harun Serpil
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(1):78-89
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 8, 2018
  doi:10.2399/yod.18.010
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (328 KB)
 
  Örnek Olay / Case Study
 
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programındaki Derslerin İçeriği ve Öğrenme Öğretme Sürecine İlişkin Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri
The views of students and academic staff regarding course contents and teaching-learning process in educational administration and supervision non-thesis master's program
  Zeynep Umur, Hasan Demirtaş
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(1):90-102
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 6, 2018
  doi:10.2399/yod.17.021
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (148 KB)
 
Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Zorlu Akademik Yolculukları: Doktora Tez Süreci
Tough academic journey of research assistants in the Faculty of Education: PhD dissertation process
  Engin Karadağ, Şahin Danişman, Sabiha Dulay, Özge Öztekin Bayır, Esra Tekel
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(1):103-112
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 6, 2018
  doi:10.2399/yod.17.022
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (129 KB)
 
  Kılavuz / Guidelines
 
ISCED Eğitim ve Öğretim Alanları 2013 (ISCED-F 2013) Kılavuzu
Turkish translation of ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
  Çeviri / Turkish Translation: Metin Toprak, Deniz Kolat, Mehmet Şengül
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(1):113-123
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 6, 2018
  doi:10.2399/yod.17.014
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (135 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde Uygulamalı Durum Analizleri / Refika Bakoğlu, Müge Leyla Yıldız, 2016
Book Review: Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde Uygulamalı Durum Analizleri / Refika Bakoğlu, Müge Leyla Yıldız, 2016
  Naci Tolga Saruç
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(1):124
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / Jnauary 18, 2018
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (78 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.