banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 8, Sayı / Issue 2, Yazı sayısı: 11 Item(s)
Ağustos / August 2018, Sayfa / Page(s): 125-248
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Ranking Chemical Engineering Departments in Turkey Based on Academic Performance
Türkiye'deki kimya mühendisliği bölümlerinin akademik performanslarına göre sıralanması
  Başar Uyar
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(2):125-132
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 25, 2018
  doi:10.2399/yod.17.019
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (150 KB)
 
Counseling in Audiology: Students' Perspectives
Odyolojide danışmanlık: Öğrencilerin bakış açısıyla
  Filiz Aslan, Esra Yücel, Carolyn Peluso Atkins
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(2):133-139
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 26, 2018
  doi:10.2399/yod.18.005
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (108 KB)
 
Akademisyen Görüşleri Doğrultusunda Yükseköğretimde Performansa Dayalı Akademik Teşvik Sisteminin İncelenmesi
Analysis of academicians' views about academic incentive system - A performance-based allowance practice
  Gürol Yokuş, Burak Ayçiçek, Sedat Kanadlı
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(2):140-149
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 30, 2018
  doi:10.2399/yod.18.007
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (132 KB)
 
Türkiye'de Hemşirelik Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin Güncel Durumun İncelenmesi
General situation report about the higher education institutes providing nursing education in Turkey
  Nilay Özkütük, Fatma Orgun, Berna Akçakoca
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(2):150-157
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 15, 2018
  doi:10.2399/yod.18.006
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (144 KB)
 
Üniversite Öğrencileri Arasında Gözlenen Travmatik Yaşantılar ile Sosyal Destek, Yardım Arama ve Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişkiler
The relationships between help seeking, social support, coping, and traumatic events among university students
  Münevver Özdemir, Hikmet Yazıcı
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(2):158-171
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 24, 2018
  doi:10.2399/yod.18.009
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (160 KB)
 
Üniversite Öğrencilerinin Grup Çalışmalarında Sosyal Kaytarma Davranışlarına İlişkin Görüşleri: Nedenler ve Olası Çözümler
Social loafing behaviors of university students in group works: The reasons and possible solutions
  Hilal Büyükgöze, Nihan Demirkasımoğlu
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(2):172-187
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 7, 2018
  doi:10.2399/yod.18.013
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (167 KB)
 
Yükseköğretime Geçiş Sınavının Sınıflama Tutarlılığının Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Kesme Puanlarına Göre İncelenmesi
The study of classification consistency of transition to higher education examination according to the cut-off scores obtained from different methods
  Erdem Boduroğlu, Devrim Alıcı
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(2):188-199
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 8, 2018
  doi:10.2399/yod.18.025
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (146 KB)
 
  Kavramsal Araştırma / Conceptual Research
 
Türkiye'de Eczacılık Alanında Lisansüstü Eğitiminin Bugünü ve Geleceği
Postgraduate education in pharmacy in Turkey today and future
  Yağmur Kılıçdağı, Gülbin Özçelikay
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(2):200-206
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 27, 2018
  doi:10.2399/yod.17.023
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (110 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
Türkiye'de Yükseköğretimin Genişlemesinin Ekonomik Yönleri (1980-2016)
The expansion of higher education in Turkey (1980-2016): Some economic implications
  Hüseyin Ergen, Vedat Çakıoğlu
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(2):207-233
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 26, 2018
  doi:10.2399/yod.18.002
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (414 KB)
 
Dünya Üniversite Kütüphanelerinde Mükemmellik Örnekleri ve Gelecek
Samples of excellence in world university libraries and the future
  Pervin Bezirci
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(2):234-246
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 3, 2018
  doi:10.2399/yod.17.028
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (145 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: The Dream is Over. The Crisis of Clark Kerr's California Idea of Higher Education / Simon Marginson, 2016
Book Review: The Dream is Over. The Crisis of Clark Kerr's California Idea of Higher Education / Simon Marginson, 2016
  Mete Kurtoğlu
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(2):247-248
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 24, 2018
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (84 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.