English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue Yazı sayısı: 12 Item(s)
 
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Üniversitelerin Sanal Yüzü İlk Bakışta Ne Söyler? Türkiye Üniversitelerinin Kurumsal İnternet Sitelerinin Açılış Sayfaları Görsel ve Metinsel İçerik Analizi
What Do Universities' Virtual Faces Tell at a Glance? A Visual and Textual Analysis of Turkish Universities' Official Homepages
  Serap Emil
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 31, 2019
  doi:10.2399/yod.19.009
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (263 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Örgütsel Demokrasi ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki: Öğretim Elemanları Üzerine Bir Araştırma
The Relationship between Organizational Democracy and Organizational Cynicism: A Study on Academic Staff
  Zübeyde Çopur, Gülsün Atanur Baskan
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 31, 2019
  doi:10.2399/yod.19.008
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (148 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Effects of Content-Associated Applied Measurement and Evaluation Course
Alanla İlişkilendirilmiş Uygulamalı Ölçme ve Değerlendirme Dersinin Etkileri
  Gülden Gürsoy, Mustafa Aydoğdu
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 31, 2019
  doi:10.2399/yod.19.004
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (179 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Türkiye'de Yabancı Dil Öğretmenliği Lisans Programlarının Kültürlerarası Yaklaşım Açısından İncelenmesi
The Analysis of Foreign Language Teaching Undergraduate Programs in Turkey in Terms of Intercultural Approach
  Çiğdem Kurt , Veda Aslım Yetiş
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 8, 2019
  doi:10.2399/yod.19.006
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (146 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Öğretim Elemanlarının Kariyerde Durgunluk Kaynaklarına İlişkin Görüşleri
Faculty Members' Opinions About the Sources of Career Stagnation
  Merve Durusoy, Çiğdem Apaydın
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 8, 2019
  doi:10.2399/yod.19.002
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (160 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Performans Esaslı Finansman Yönteminin Türk Yükseköğretim Sisteminde Uygulanabilirliğinin Araştırılması
An Analysis of the Feasibility of Performance-Based Financing Method in Turkish Higher Education System
  Gonca Güngör Göksu, Mehmet Emin Altundemir
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 7, 2019
  doi:10.2399/yod.19.001
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (177 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Üniversitelerin Kurumsal Profillerinin Sosyal Medya Boyutu: Devlet ve Vakıf Üniversitesi Ayrımı
Social Media Aspect of Corporate Profiles of Universities: The Divide Between Public and Private Universities
  Ayşe Aslı Sezgin, Zaliha İnci Karabacak, Kamile Elmasoğlu, Emir Türkoğlu
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 2, 2019
  doi:10.2399/yod.19.005
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (145 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Akademisyen Görüşlerine Göre Akademide Kin Tutma
Grudge-Holding Behaviour in Academia According to Academics' Opinions
  Bilgen Kıral, Funda Nayır
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 19, 2019
  doi:10.2399/yod.18.046
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (158 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Effectiveness of Flipped Classroom in Teaching Basic English Courses
Temel İngilizce Derslerinin Öğretiminde Tersyüz Öğretim Tekniğinin Etkililiği
  Seema Arif, Irfana Omar
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 2, 2019
  doi:10.2399/yod.19.003
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (167 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Dönüştürülmüş Sınıf Modeline İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
An Analysis of Students' Views on Flipped Classroom
  Tarık Talan, Sevinç Gülseçen
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 2, 2019
  doi:10.2399/yod.18.048
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (292 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Devlet ve Özel/Vakıf Öğrenci Yurtlarının Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Türk ve Yabancı Öğrenciler Açısından Karşılaştırma
Measurement of Service Quality in Public and Private/Foundation University Dormitories: Comparison of Turkish and Foreign Students
  Özgür Kökalan, Cihan Korkmaz
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 31, 2019
  doi:10.2399/yod.18.045
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (233 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyumlarına Katkı Sağlayan Bireysel ve Çevresel Faktörlerin İncelenmesi
An Investigation of Individual and Environmental Factors Contributing to the Adjustment Levels of First-Year University Students
  Seda Sevinç Tuhanioğlu, Cem Ali Gizir
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 31, 2019
  doi:10.2399/yod.18.041
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (168 KB)
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.