banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue Yazı sayısı: 5 Item(s)
 
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Türkiye'de Akademide Mobbing ve Çözüm Önerileri: Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi
Academic Mobbing in Turkey and Suggestions for Solutions: Content Analysis of Graduate Theses
  Burcu Erdemir
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 31, 2019
  doi:10.2399/yod.18.034
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (210 KB)
 
  Örnek Olay / Case Study
 
A Phenomenological Study on the Effectiveness of Curriculum and Course Information Packages in the Bologna Process
Bologna Sürecinde Program ve Ders Bilgi Paketlerinin Olgubilim Çalışması ile İncelenmesi
  Seval Fer, Hülya Kelecioğlu, Derya Çobanoğlu Aktan, Sevinç Gelmez Burakgazi, Özlenen Özdiyar, Funda Uysal, Nermin Kıbrıslıoğlu Uysal, İbrahim Uysal, Levent Ertuna
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 13, 2019
  doi:10.2399/yod.18.037
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (233 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
The Views of Undergraduate Students and Academic Advisors on the Academic Advising Process
Akademik Danışmanlık Uygulamasına İlişkin Lisans Öğrencilerinin ve Akademik Danışmanların Görüşleri
  Yeşim Çapa Aydın, Oya Yerin Güneri, Esra Eret, Funda Barutçu Yıldırım
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 30, 2019
  doi:10.2399/yod.18.042
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (141 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: Yükseköğretimde Tutundurma ve Strateji / Editör: A. Ercan Gegez, 2019
Book Review: Yükseköğretimde Tutundurma ve Strateji / Editör: A. Ercan Gegez, 2019
  Canan Madran
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 19, 2019
  doi:10.2399/yod.19.007
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (98 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Hukuk Alanında İş Gücü Dinamikleri: Uzun Erimli Arz-Talep Analizi
Labor Dynamics in Law: Supply-Demand Analysis in the Long Run
  Işıl Kellevezir, Güzin Özdağoğlu, Aşkın Özdağoğlu
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 19, 2019
  doi:10.2399/yod.18.029
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (290 KB)
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.