banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 9, Sayı / Issue 2, Yazı sayısı: 10 Item(s)
Ağustos / August 2019, Sayfa / Page(s): 125-248
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Hukuk Alanında İş Gücü Dinamikleri: Uzun Erimli Arz-Talep Analizi
Labor Dynamics in Law: Supply-Demand Analysis in the Long Run
  Işıl Kellevezir, Güzin Özdağoğlu, Aşkın Özdağoğlu
  Yükseköğretim Dergisi 2019;9(2):125-138
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 19, 2019
  doi:10.2399/yod.18.029
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (277 KB)
 
The Views of Undergraduate Students and Academic Advisors on the Academic Advising Process
Akademik Danışmanlık Uygulamasına İlişkin Lisans Öğrencilerinin ve Akademik Danışmanların Görüşleri
  Yeşim Çapa Aydın, Oya Yerin Güneri, Esra Eret, Funda Barutçu Yıldırım
  Yükseköğretim Dergisi 2019;9(2):139-148
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 30, 2019
  doi:10.2399/yod.18.042
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (138 KB)
 
A Needs Analysis on the Competences that Students Should Have for Curriculum and Instruction Graduate Programs: A Delphi Study
Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Program Yeterlilikleri İhtiyaç Analizi: Bir Delphi Çalışması
  Burcu Ökmen, Şeyma Şahin, Abdurrahman Kılıç, Abdullah Adıgüzel
  Yükseköğretim Dergisi 2019;9(2):149-158
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 26, 2019
  doi:10.2399/yod.18.032
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (136 KB)
 
Üniversite Öğrencilerinin Kendi Anadilinde ve Farklı Bir Dilde Ders Dinledikleri Öğretim Elemanlarından Beklentilerinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma
Examining the Expectations of University Students from Instructors Who Lecture in their Mother Tongue and in Another Language: A Qualitative Study
  Rüştü Yeşil
  Yükseköğretim Dergisi 2019;9(2):159-172
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 26, 2019
  doi:10.2399/yod.18.040
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (160 KB)
 
Üniversite Kadın Araştırmaları Merkezleri Web Siteleri Analizi: Logolar, Semboller ve Faaliyetler
The Analysis of University Women's Research Centers Web Sites: Logos, Symbols, and Activities
  Senem Ertan, Fatma Yol, Gökhan Savaş
  Yükseköğretim Dergisi 2019;9(2):173-188
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 26, 2019
  doi:10.2399/yod.18.043
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (286 KB)
 
Akademik Teşvik Uygulamasının Performansa Yansıması: 2016 ile 2017'nin Karşılaştırmalı Analizi
How Was the Academic Incentive Plan Reflected on Performance: Comparative Analysis of 2016 to 2017
  İdris Göksu, Yusuf İslam Bolat
  Yükseköğretim Dergisi 2019;9(2):189-200
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 29, 2019
  doi:10.2399/yod.18.044
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (144 KB)
 
Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Beklenti ve Algılamaları Temelinde Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Ölçeği ile Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu'nda Bir Araştırma
Evaluation of Service Quality Based on Student Expectations and Perceptions in Higher Education Institutions with SERVQUAL Scale: A Research in Dokuz Eylul University Izmir Vocational School
  Nevzat Devebakan, Hüseyin Avni Egeli, Nilüfer Koçak
  Yükseköğretim Dergisi 2019;9(2):201-212
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 31, 2019
  doi:10.2399/yod.18.047
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (170 KB)
 
Türkiye'de Akademide Mobbing ve Çözüm Önerileri: Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi
Academic Mobbing in Turkey and Suggestions for Solutions: Content Analysis of Graduate Theses
  Burcu Erdemir
  Yükseköğretim Dergisi 2019;9(2):213-233
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 31, 2019
  doi:10.2399/yod.18.034
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (194 KB)
 
  Örnek Olay / Case Study
 
A Phenomenological Study on the Effectiveness of Curriculum and Course Information Packages in the Bologna Process
Bologna Sürecinde Program ve Ders Bilgi Paketlerinin Olgubilim Çalışması ile İncelenmesi
  Seval Fer, Hülya Kelecioğlu, Derya Çobanoğlu Aktan, Sevinç Gelmez Burakgazi, Özlenen Özdiyar, Funda Uysal, Nermin Kıbrıslıoğlu Uysal, İbrahim Uysal, Levent Ertuna
  Yükseköğretim Dergisi 2019;9(2):234-246
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 13, 2019
  doi:10.2399/yod.18.037
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (230 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: Yükseköğretimde Tutundurma ve Strateji / Editör: A. Ercan Gegez, 2019
Book Review: Yükseköğretimde Tutundurma ve Strateji / Editor: A. Ercan Gegez, 2019
  Canan Madran
  Yükseköğretim Dergisi 2019;9(2):247-248
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 19, 2019
  doi:10.2399/yod.19.007
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (100 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.