English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue Yazı sayısı: 5 Item(s)
 
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri ve Kariyer Planları
Occupational Expectations and Career Plans of Civil Engineering Students
  Serkan Aydınlı, Gözde Tantekin Çelik, Savaş Bayram, Emel Oral
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / December 9, 2019
  doi:10.2399/yod.19.012
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (215 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Bir BÖTE Lisans Programının Öğrencilerin Mesleki Yeterlikleri Kazanmaları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effectiveness of a CEIT Undergraduate Program on Students' Competencies
  Özcan Erkan Akgün, Murat Topal, Mübin Kıyıcı
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 29, 2019
  doi:10.2399/yod.19.010
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (161 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Üniversitelerin Sanal Yüzü İlk Bakışta Ne Söyler? Türkiye Üniversitelerinin Kurumsal İnternet Sitelerinin Açılış Sayfaları Görsel ve Metinsel İçerik Analizi
What Do Universities' Virtual Faces Tell at a Glance? A Visual and Textual Analysis of Turkish Universities' Official Homepages
  Serap Emil
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 31, 2019
  doi:10.2399/yod.19.009
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (263 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Örgütsel Demokrasi ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki: Öğretim Elemanları Üzerine Bir Araştırma
The Relationship between Organizational Democracy and Organizational Cynicism: A Study on Academic Staff
  Zübeyde Çopur, Gülsün Atanur Baskan
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 31, 2019
  doi:10.2399/yod.19.008
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (148 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Effects of Content-Associated Applied Measurement and Evaluation Course
Alanla İlişkilendirilmiş Uygulamalı Ölçme ve Değerlendirme Dersinin Etkileri
  Gülden Gürsoy, Mustafa Aydoğdu
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 31, 2019
  doi:10.2399/yod.19.004
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (179 KB)
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.