banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue Yazı sayısı: 11 Item(s)
 
 
  Dizin / Index
 
Hakem Dizini
Reviewer Index
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 27, 2020
  TUR PDF (72 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
Yükseköğretimin Geleceği: Covid-19'un Öğretim, Araştırma ve Uluslararasılaşma Konularındaki Etkileri
The Future of Higher Education: The Effects of Covid-19 on Teaching, Research and Internationalization
  Alper Çalıkoğlu, Sedat Gümüş
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 27, 2020
  doi:10.2399/yod.20.005000
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (147 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Kalitenin Standardını Belirlemek: Türk Üniversite Sıralama Sistemlerinin Berlin Prensiplerine Göre İncelenmesi
Determining the Standard of Quality: Examining the Turkish University Ranking Systems According to the Berlin Principles
  Engin Karadağ, Cüneyt Belenkuyu
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 27, 2020
  doi:10.2399/yod.19.020000
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (143 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Akreditasyon Sürecini Tamamlayan Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının Sürece İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
Investigation of Instructors' Views on the Accreditation Process of Schools of Foreign Languages
  Orhan Ataman, Abdullah Adıgüzel
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Eylül / September 26, 2020
  doi:10.2399/yod.19.515834
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (143 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Meslek Yüksekokullarında Sektörel İlişkiler, Yerindelik, Arz-Talep Sorunu: İyileştirmeye Yönelik Öneriler
Sectoral Relations, Appropriateness, Supply-Demand Problem in the Post-Secondary Vocational Schools: Recommendations for Improvement
  Aslı Günay, Ömer Açıkgöz, Zafer Çelik, Murat Öztürk
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Eylül / September 5, 2020
  doi:10.2399/yod.19.631479
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (272 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Enhancing the Quality of a Higher Education Course: Quality Function Deployment and Kano Model Integration
Bir Lisansüstü Dersin Kalitesinin Artırılması: Kalite Fonksiyon Göçerimi Yönteminin Kano Modeli ile Bütünleştirilmesi
  Mine Ömürgönülşen, Canan Eryiğit, Öznur Özkan Tektaş, Mehmet Soysal
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 31, 2020
  doi:10.2399/yod.19.560956
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (286 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Yükseköğretim Personeline İlişkin 7100 Sayılı Kanun ile Getirilen Yeni Düzenlemelerin Öğretim Üyesi Perspektifinden Değerlendirilmesi
An Analysis of the New Regulations Introduced with Higher Education Personnel Law No. 7100 from the Perspective of Faculty Members
  Celalettin Korkmaz, Ahmet Bozak, Muhammet Baş
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 31, 2020
  doi:10.2399/yod.20.698645
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (142 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Türkiye'deki Akademisyenlerin İş Tatmini, Rol Stresi ve İşten Ayrılma Niyetlerinin İncelenmesi
An Investigation of Turkish Academics' Job Satisfaction, Role Stress and Intention to Leave
  Altan Doğan, Rıza Demir, Erman Türkmen
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 20, 2020
  doi:10.2399/yod.19.636539
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (170 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
A Longitudinal Study of the Turkish Marketing Academia: What Has Changed and What Has Not in a Decade?
Türk Pazarlama Akademisine İlişkin Boylamsal Bir Çalışma: On Yılda Ne Değişti, Ne Değişmedi?
  B. Zafer Erdoğan, Semra Doğan, M. Sami İşlek
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 20, 2020
  doi:10.2399/yod.19.535995
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (260 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Öz-Düzenlemeli Çevrimiçi Öğrenme Ölçeğini Türkçe'ye Uyarlama Çalışması
Adaptation of the Self-Regulated Online Learning Questionnaire (SOL-Q)
  Nuh Yavuzalp, Yunus Özdemir
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 20, 2020
  doi:10.2399/yod.19.512415
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (150 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Fen Lisesi Öğrencilerinin Sosyoekonomik Arkaplanı ve Yükseköğretime Geçişteki Tercihleri
Science High School Students' Socioeconomic Background and Their Preferences Regarding Their Transition into Higher Education
  Hayri Eren Suna, Bekir S. Gür, Selahattin Gelbal, Mahmut Özer
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 25, 2020
  doi:10.2399/yod.20.734921
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (308 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.