banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue Yazı sayısı: 12 Item(s)
 
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Fen Lisesi Öğrencilerinin Sosyoekonomik Arkaplanı ve Yükseköğretime Geçişteki Tercihleri
Science High School Students' Socioeconomic Background and Their Preferences Regarding Their Transition into Higher Education
  Hayri Eren Suna, Bekir S. Gür, Selahattin Gelbal, Mahmut Özer
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 25, 2020
  doi:10.2399/yod.20.734921
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (308 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Türkiye'de Gençlerin Yükseköğretimden ve Lisansüstü Eğitimden İşe Geçiş Süreçlerinin Yıllara Göre Değişimi
Changes in the Transition of the Turkish Youth from Undergraduate and Graduate Education to Work over the Years
  Çiğdem Apaydın
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 6, 2020
  doi:10.2399/yod.19.018000
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (157 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İşletmecilik Bölümleri Lisans Ders Programlarının Karşılaştırılması: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Üniversiteleri
Comparison of the International Trade and International Business Undergraduate Program Curricula of Turkish and USA Universities
  Haşmet Sarıgül
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 3, 2020
  doi:10.2399/yod.19.543451
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (216 KB)
 
  Görüş / Viewpoint
 
Covid-19 Sonrası Yükseköğretim
Higher Education after Covid-19
  Erhan Erkut
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 3, 2020
  doi:10.2399/yod.20.002
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (140 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğrenci İntihaline İlişkin Görüşleri
Views of Education Faculty Members on Student Plagiarism
  Ünal Deniz
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 30, 2020
  doi:10.2399/yod.19.513584
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (151 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması
Distance Education at Universities during the Novel Coronavirus Pandemic: An Analysis of Undergraduate Students' Perceptions
  Engin Karadağ, Cemil Yücel
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 18, 2020
  doi:10.2399/yod.20.730688
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (238 KB)
 
  Örnek Olay / Case Study
 
Üniversite Öğrencilerinin Ödev Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
An Analysis of University Students' Opinions about Homework Assignments
  Veda Yar Yıldırım
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 18, 2020
  doi:10.2399/yod.19.590878
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (210 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
Yeni Tip Koronavirüs'ün Türk Eğitim Politikaları Uygulamalarına Etkisi: Milli Eğitim Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun Yeni Düzenlemeleri
The Impact of the New Coronavirus on the Turkish Education Policy Practices: New Regulations of the Ministry of National Education and the Council of Higher Education
  Ebru Eren
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 15, 2020
  doi:10.2399/yod.20.716645
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (268 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Determinants of Students' Choice of Engineering Disciplines in India
Hindistan'da Farklı Mühendislik Dallarını Seçen Öğrencilerin Seçimlerini Belirleyen Faktörler
  Jandhyala B. G. Tilak
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 15, 2020
  doi:10.2399/yod.19.017000
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (200 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
Değişen Yükseköğretim Sistemini Sosyokültürel ve Mekânsal Bağlamlarda Yeniden Düşünmek
Reconsidering the Changing Higher Education System from Sociocultural and Spatial Perspectives
  Asım Mustafa Ayten, İbrahim Hakan Göver
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 14, 2020
  doi:10.2399/yod.19.512935
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (825 KB)
 
  Davetli Derleme / Invited Review
 
Türkiye'de Güçlenen Mesleki Eğitim Kapasitesinin Covid-19 ile Mücadeleye Katkısı
The Contribution of the Strengthened Capacity of Vocational Education and Training System in Turkey to the Fight against Covid-19
  Mahmut Özer
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 5, 2020
  doi:10.2399/yod.20.726951
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (125 KB) | ENG PDF (122 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: Faydasız Bilginin Faydası / Abraham Flexner, 2017
Book Review: Faydasız Bilginin Faydası / Abraham Flexner, 2017
  Kemal Bakır
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 31, 2020
  doi:10.2399/yod.20.001
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (98 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.