banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 10, Sayı / Issue 1, Yazı sayısı: 11 Item(s)
Nisan / April 2020, Sayfa / Page(s): 1-124
 
  Editörden / Editorial
 
Editörden
Editorial
  Editör Kurulu / Editorial Board
  Yükseköğretim Dergisi 2020;10(1):iv
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 11, 2020
  doi:10.2399/yod.20.000
  ÖZET | ABSTRACT | PDF (118 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Kriterlerinin Girişimci Üniversitelerde Öne Çıkan Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi
Evaluating the Criteria of TÜBİTAK Entrepreneurial and Innovative University Index in Terms of the Prominent Operations of the Entrepreneurial University
  Barış Uslu, Alper Çalıkoğlu, Fatma Nevra Seggie, Steven H. Seggie
  Yükseköğretim Dergisi 2020;10(1):1-11
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 28, 2020
  doi:10.2399/yod.19.011
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (286 KB)
 
Bir BÖTE Lisans Programının Öğrencilerin Mesleki Yeterlikleri Kazanmaları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effectiveness of a CEIT Undergraduate Program on Students' Competencies
  Özcan Erkan Akgün, Murat Topal, Mübin Kıyıcı
  Yükseköğretim Dergisi 2020;10(1):12-26
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 29, 2019
  doi:10.2399/yod.19.010
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (153 KB)
 
YÖS ile Üniversiteye Yerleşen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Stresle Başa Çıkma Stilleri, Problem Çözme Becerileri ve Yardım Arama Davranışları
Styles of Coping with Stress, Problem Solving Skills and Seeking Help Behaviors of Students Enrolled in University via Foreign Students Examination
  Cansu Yelken, Hikmet Yazıcı, Fatma Altun
  Yükseköğretim Dergisi 2020;10(1):27-37
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 25, 2020
  doi:10.2399/yod.19.015
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (147 KB)
 
İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri ve Kariyer Planları
Occupational Expectations and Career Plans of Civil Engineering Students
  Serkan Aydınlı, Gözde Tantekin Çelik, Savaş Bayram, Emel Oral
  Yükseköğretim Dergisi 2020;10(1):38-50
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 7, 2018
  doi:10.2399/yod.19.012
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (210 KB)
 
Üniversitelerin Sanal Yüzü İlk Bakışta Ne Söyler? Türkiye Üniversitelerinin Kurumsal İnternet Sitelerinin Açılış Sayfaları Görsel ve Metinsel İçerik Analizi
What Do Universities' Virtual Faces Tell at a Glance? A Visual and Textual Analysis of Turkish Universities' Official Homepages
  Serap Emil
  Yükseköğretim Dergisi 2020;10(1):51-60
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 31, 2019
  doi:10.2399/yod.19.009
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (259 KB)
 
Örgütsel Demokrasi ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki: Öğretim Elemanları Üzerine Bir Araştırma
The Relationship between Organizational Democracy and Organizational Cynicism: A Study on Academic Staff
  Zübeyde Çopur, Gülsün Atanur Baskan
  Yükseköğretim Dergisi 2020;10(1):61-72
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 31, 2019
  doi:10.2399/yod.19.008
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (147 KB)
 
Yükseköğretimde Kurumsal Yönetim: Akademik Birimlerin Yönetim Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar
Institutional Management in Higher Education: Management Process of the Academic Units and Problems Encountered
  Sedat Gümüş, Deniz Gülmez
  Yükseköğretim Dergisi 2020;10(1):73-84
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 31, 2020
  doi:10.2399/yod.19.016
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (151 KB)
 
Bologna Sürecinin Öğrenci Merkezli Öğrenme Boyutu: Eğitim Fakültesi Öğretim Programlarına Yansımalar
Student-Centered Learning Dimension of the Bologna Process: Its Reflections in Education Faculty Curricula
  Nuray Kısa, Funda Uysal, Yüksel Kavak
  Yükseköğretim Dergisi 2020;10(1):85-95
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 25, 2020
  doi:10.2399/yod.19.014
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (175 KB)
 
Effects of Content-Associated Applied Measurement and Evaluation Course
Alanla İlişkilendirilmiş Uygulamalı Ölçme ve Değerlendirme Dersinin Etkileri
  Gülden Gürsoy, Mustafa Aydoğdu
  Yükseköğretim Dergisi 2020;10(1):96-111
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 31, 2019
  doi:10.2399/yod.19.004
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (167 KB)
 
Yükseköğretimde Kalite Süreçleri: İnsani Gelişme Endeksi Raporlarına Göre Ülkelerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Quality Processes in Higher Education: A Comparative Study of Countries According to Human Development Index Reports
  Nazire Burçin Hamutoğlu, Emine Nur Ünveren-Bilgiç, Muzaffer Elmas
  Yükseköğretim Dergisi 2020;10(1):112-124
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 11, 2020
  doi:10.2399/yod.19.521343
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (156 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.