banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue Yazı sayısı: 3 Item(s)
 
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Evaluation of Students' Opinions Regarding Distance Learning Practices in Turkish Universities During the Covid-19 Pandemic
Covid-19 Pandemisi Sürecinde Türkiye'deki Üniversitelerde Uzaktan Öğretim Uygulamaları Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Oğuz Işık, Dilaver Tengilimoğlu, Perihan Şenel Tekin, Nurperihan Tosun, Aysu Zekioğlu
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Eylül / September 10, 2021
  doi:10.2399/yod.20.006000
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (163 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Akademik Liderlik Ölçeği'nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Development of Academic Leadership Scale: A Study of Validity and Reliability
  İsmail Karsantık, Münevver Çetin
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Eylül / September 2, 2021
  doi:10.2399/yod.20.578370
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (180 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Yükseköğretimde Yaşanan Uzaktan Eğitim Sorunlarının Değerlendirilmesi: Bir Meta-Sentez Çalışması
An Analysis of Distance Education Problems Experienced in Higher Education: A Meta-Synthesis Study
  Güngör Kil, Salih Uşun
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Eylül / September 1, 2021
  doi:10.2399/yod.20.644139
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (157 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.