banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue Yazı sayısı: 8 Item(s)
 
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Creation of a Turkish University League Based on the Contribution of their Economics Departments to Economics Education
İktisat Bölümlerinin İktisat Eğitimine Katkısına Dayalı Bir Türk Üniversite Liginin Oluşturulması
  Selim Baha Yıldız, Volkan Alptekin, Sibel Selim
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 21, 2021
  doi:10.2399/yod.20.547618
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (164 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Yükseköğretim Alanında Yapılan Ulusal ve Uluslararası Çalışmalardaki Eğilimlerin Büyük Veri ve Veri Madenciliği ile İncelenmesi: 1965-2019
Investigation of Trends in National and International Studies in Higher Education by Means of Big Data and Data Mining: 1965-2019
  Onur İşbulan, Nazire Burçin Hamutoğlu, Mübin Kıyıcı
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 21, 2021
  doi:10.2399/yod.20.735528
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (590 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
The New Requirement for Instructor Recruitment at School of Foreign Languages: What Do Administrators Think?
Yabancı Diller Yüksekokullarında Yeni Öğretim Görevlisi İstihdam Sürecinin Gereklilikleri: Yöneticiler Ne Diyor?
  Erdem Aksoy, Derya Bozdoğan, Mümin Şen
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 12, 2021
  doi:10.2399/yod.21.531653
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (328 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Havacılık Alanında Eğitim Gören Öğrencilerin Mesleki Staj Deneyimlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
A Study on Civil Aviation Students' Evaluation of their Internship Experiences
  Volkan Yavaş, Armağan Macit, Rüstem Barış Yeşilay
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 10, 2021
  doi:10.2399/yod.20.521417
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (178 KB)
 
  Kavramsal Araştırma / Conceptual Research
 
Yeni Nesil Üniversite: Bir Model Önerisi
New Generation University: A Model Proposal
  Metin Toprak, Yüksel Bayraktar, Armağan Erdoğan, Deniz Kolat, Mehmet Şengül
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 4, 2021
  doi:10.2399/yod.21.210226
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (228 KB)
 
  Görüş / Viewpoint
 
Eğitim Hukukunda Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Disiplin Suçları ve Cezaları: Hukuki Esaslarıyla Bazı Sorunsallar Üzerine
Disciplinary Offenses and Punishments Related to Higher Education Students in Educational Law: On Some Problematics with Legal Principles
  Erdem Hareket
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 22, 2021
  doi:10.2399/yod.20.691437
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (221 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Do Admission Requirements Matter? A Comparison of the Requirements for Admission to the ELT programs in the Netherlands and Turkey
Kabul Koşulları Önemli midir? Hollanda ve Türkiye'de İngilizce Öğretmenliği Programı Kabul Koşulları Kıyaslaması
  Mehmet Asmalı, Handan Çelik
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 14, 2021
  doi:10.2399/yod.20.736708
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (202 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: Türkiye Bilim Raporu / Ufuk Akçiğit, Elif Özcan-Tok, 2020
Book Review: Türkiye Bilim Raporu / Ufuk Akçiğit, Elif Özcan-Tok, 2020
  Cem Korkut
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 15, 2021
  doi:10.2399/yod.20.845783
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (101 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.