banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt / Volume 11, Sayı / Issue 2, Bölüm / Part 1,
Ağustos / August 2021, Sayfa / Page(s): 187-374
Yazı sayısı: 15 Item(s)
 
  Görüş / Viewpoint
 
Türkiye'de Lisansüstü Eğitim Üzerine Gözlem ve Öneriler: Inter-University Modeli
Some Observations and Suggestions for the Graduate Education in Turkey: The Inter-University Model
  Recai Erdem
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 1):187-190
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 29, 2021
  doi:10.2399/yod.20.602813
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (109 KB)
 
Eğitim Hukukunda Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Disiplin Suçları ve Cezaları: Hukuki Esaslarıyla Bazı Sorunsallar Üzerine
Disciplinary Offenses and Punishments Related to Higher Education Students in Educational Law: On Some Problematics with Legal Principles
  Erdem Hareket
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 1):191-214
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 22, 2021
  doi:10.2399/yod.20.691437
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (202 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Do Admission Requirements Matter? A Comparison of the Requirements for Admission to the ELT programs in the Netherlands and Turkey
Kabul Koşulları Önemli midir? Hollanda ve Türkiye'de İngilizce Öğretmenliği Programı Kabul Koşulları Kıyaslaması
  Mehmet Asmalı, Handan Çelik
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 1):215-226
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 14, 2021
  doi:10.2399/yod.20.736708
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (192 KB)
 
The New Requirement for Instructor Recruitment at School of Foreign Languages: What Do Administrators Think?
Yabancı Diller Yüksekokullarında Yeni Öğretim Görevlisi İstihdam Sürecinin Gereklilikleri: Yöneticiler Ne Diyor?
  Erdem Aksoy, Derya Bozdoğan, Mümin Şen
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 1):227-243
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 12, 2021
  doi:10.2399/yod.21.531653
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (314 KB)
 
Evaluation of University-Based Platforms in Support of Social Entrepreneurship
Sosyal Girişimlerin Gelişmesini Destekleyen Üniversite Platformlarının Değerlendirilmesi
  Burçin Hatipoğlu
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 1):244-254
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 29, 2021
  doi:10.2399/yod.20.566827
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (148 KB)
 
Creation of a Turkish University League Based on the Contribution of their Economics Departments to Economics Education
İktisat Bölümlerinin İktisat Eğitimine Katkısına Dayalı Bir Türk Üniversite Liginin Oluşturulması
  Selim Baha Yıldız, Volkan Alptekin, Sibel Selim
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 1):255-262
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 21, 2021
  doi:10.2399/yod.20.547618
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (157 KB)
 
Perceptions of Doctoral Students: Satisfaction, Difficulties, Gained Skills and Performance in Publishing in Academic Journals
Doktora Öğrencilerinin Algıları: Memnuniyetleri, Zorlukları, Kazandıkları Vasıflar ve Akademik Dergilerde Yayın Performansları
  Veysel Bozkurt, Elvan Yalçınkaya, Abdullah Karataş, Mustafa Talas, Arzu Şahin
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 1):263-275
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 29, 2021
  doi:10.2399/yod.20.516442
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (153 KB)
 
Yükseköğretim Alanında Yapılan Ulusal ve Uluslararası Çalışmalardaki Eğilimlerin Büyük Veri ve Veri Madenciliği ile İncelenmesi: 1965-2019
Investigation of Trends in National and International Studies in Higher Education by Means of Big Data and Data Mining: 1965-2019
  Onur İşbulan, Nazire Burçin Hamutoğlu, Mübin Kıyıcı
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 1):276-296
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 21, 2021
  doi:10.2399/yod.20.735528
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (573 KB)
 
Girişimcilik ve Yenilikçiliğin Üniversitelerin Akademik Performansı Üzerindeki Etkisi
The Effect of Entrepreneurship and Innovation on the Academic Performance of Universities
  Erol Tekin
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 1):297-308
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 29, 2021
  doi:10.2399/yod.20.744643
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (170 KB)
 
Üniversite Öğrencilerinin Covid-19 Salgını Dönemindeki Uzaktan Eğitim Deneyimine Yönelik Algıları
University Students' Perceptions of their Distance Education Experience during the Covid-19 Pandemic
  Gökhan Savaş
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 1):309-320
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 29, 2021
  doi:10.2399/yod.20.744889
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (168 KB)
 
Hemşirelik Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyumunu Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi
Investigation of Variables Affecting Nursing Students' Adaptation to University Life
  Gülbin Konakçı, Berna Nilgün Özgürsoy Uran, Halil Ahmet Uran
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 1):321-330
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 28, 2021
  doi:10.2399/yod.20.663940
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (147 KB)
 
Havacılık Alanında Eğitim Gören Öğrencilerin Mesleki Staj Deneyimlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
A Study on Civil Aviation Students' Evaluation of their Internship Experiences
  Volkan Yavaş, Armağan Macit, Rüstem Barış Yeşilay
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 1):331-343
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 10, 2021
  doi:10.2399/yod.20.521417
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (168 KB)
 
  Kavramsal Araştırma / Conceptual Research
 
Yeni Nesil Üniversite: Bir Model Önerisi
New Generation University: A Model Proposal
  Metin Toprak, Yüksel Bayraktar, Armağan Erdoğan, Deniz Kolat, Mehmet Şengül
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 1):344-362
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 4, 2021
  doi:10.2399/yod.21.210226
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (213 KB)
 
  Örnek Olay / Case Study
 
Students' Perceptions of Classroom Management Practices of Native and Local Foreign Language Teachers in a Turkish University: A Cultural Perspective
Üniversite Öğrencilerinin Anadili İngilizce Olan ve Türk Yabancı Dil Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Uygulamalarına Dair Algıları: Kültürel Bir Bakış Açısı
  Şöheyda Göktürk, Elif Abat, Özlem Şişmanoğlu Kaymaz
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 1):363-372
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 29, 2021
  doi:10.2399/yod.20.512767
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (142 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: Türkiye Bilim Raporu / Ufuk Akçiğit, Elif Özcan-Tok, 2020
Book Review: Türkiye Bilim Raporu / Ufuk Akçiğit, Elif Özcan-Tok, 2020
  Cem Korkut
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 1):373-374
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 15, 2021
  doi:10.2399/yod.20.845783
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (103 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.