English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 1, Sayı 1, Haziran 2011,
Sayfa: 6-7
  Görüş  
Yeni Yükseköğretim Yasası için İstanbul Üniversitesi Önerisi
  İstanbul Üniversitesi Üniversite Yasası Çalışma Grubu*; Veysel Batmaz1, Recep Öztürk2, Öktem Vardar3, Murat Yanık4, Sıddık Yarman5, Hasan Yazıcı2 (E-mail)
1İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 3Magna Charta Observatory Genel Sekreteri, 4İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 5İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, İstanbul
*İstanbul Üniversitesi Üniversite Yasası Çalışma Grubu üyeleri soyadı sırasına göre yazılmıştır. Burada yayınlanan metin, Haziran/Temmuz 2009 tarihinde yapılan bir dizi toplantının sonucunda hazırlanmıştır.
Özet
Üniversitelerin esas amaçları seküler dünya görüşü çerçevesinde eleştirel akıl, yaratıcılık ve beceriyi, bulundukları toplumda ve uluslararası düzeyde evrensel boyutlara taşımak, ulusal ve uluslararası rekabete açmaktır. Bu bağlamda çeşitlilik, kurumsal özerklik ve hesap verebilirlik 3 temel öğedir. Yüksek öğretimi düzenleyecek yasa çerçeve niteliğinde olmalıdır.
Anahtar Sözcükler: Üniversite yasası, çerçeve yasa, çeşitlilik.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.