English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 1, Sayı 1, Haziran 2011,
Sayfa: 8-16
  Derleme  
Yükseköğretimde Çağdaş Yaklaşımlar, Yapısal Değişiklikler: Diş Hekimliği Eğitimi Örneği
  Yegane Güven (E-mail)
  İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul
Özet
Çağdaş ülkelerde yükseköğretim, mezunların, toplumun gereksinimlerini karşılayabilmesi için mümkün olduğu kadar çok desteklenmekte ve geliştirilmektedir. Öğretme ve öğrenmenin amaçları bu gereksinimlere göre belirlenir. Son 10 yıldan daha uzun bir zamandan beri artan sayıda yükseköğretimde görevli öğretim üyesi ve araştırıcılar öğretme ve öğrenmenin kalitesinin nasıl düzeltileceği konusuna yoğunlaşmışlardır. Bu çalışmalar birçok öğretme ve öğrenme teorileri, stratejileri ve yaklaşımlarının oluşması ile sonuçlanmıştır. Bu makalede dünyada ve Türkiye'de özellikle son 10 yıldaki yükseköğretimdeki çağdaş yaklaşımlar ve gelişmeler gözden geçirilmiştir. Dünyada diş hekimliği eğitiminin nasıl değiştiği ve bunun ülkemizdeki diş hekimliği fakültelerine nasıl yansıdığı da özetlenmiştir. Sonuç olarak, yükseköğretimde eğitim yöntemleri süratle değişmektedir. Öğretim üyesi merkezli eğitim modellerinin yerini öğrenci merkezli eğitim almıştır. Türk üniversiteleri de bu yeniliklere adapte olmalıdır.
Anahtar Sözcükler: Çağdaş yaklaşımlar, diş hekimliği eğitimi, yükseköğretim.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.