banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 1, Sayı 2, Aralık 2011,
Sayfa: 61-64
  Görüş  
Lisans Yerleştirme Sınavı, Meslek Seçimi ve İşgücüne Yansımaları: Havanda Su mu Dövüyoruz?
  Recai Erdem (E-mail)
  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fizik Bölümü, İzmir
Özet
Bu yazı, bir fizik bölümü öğretim üyesinin ortaöğrenimden üniversiteye geçişte meslek yönelimi konusundaki, özellikle de temel bilim öğrenimine yönelen öğrencilerin sayı ve nitelikleri konusundaki gözlem ve endişelerinin dile getirilmesinden oluşmaktadır. Yazının amacı, bu konularda beyin fırtınası oluşturulmasına önayak olmak ve ayrıntılı, kapsamlı çalışmaların gerekliliğine dikkat çekmektir. Bu çerçevede, öncelikle, bu konudaki istatistiksel bilgi ve bilimsel çalışmaların yetersizliğine dikkat çekilmiştir. Ayrıca, beyin gücü potansiyelimizin verimli ve etkin kullanımı için meslek seçimi ve yönlendirmesinin sağlıklı olmasının önemine işaret edilmiştir. Bu bağlamda, özellikle sorunlara çözüm oluşturma noktasında, öğrenci kontenjanlarının ve meslek seçimi sistemimizin yarattığı sorunlar dile getirilmiştir. Daha somut bir ifadeyle: bir yandan (işgücü ihtiyacının çok üzerinde) astronomik sayılarda fizik lisans öğretimi kontenjanlarına rağmen temel bilimlere yetenekli ve hevesli öğrenci bulmada büyük sorunlar yaşanması diğer yandan ise temel bilimlere yetenekli öğrencilerin, ihtiyacın çok ötesinde başka alanlara yönelimi gibi çarpıklıklara işaret edilmiştir. Bu yönde beyin fırtınası oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla bazı çözüm önerileri dile getirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Yükseköğrenimli işgücü istatistikleri, yükseköğretim, yükseköğretim kontenjanları.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.