banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 1, Sayı 2, Aralık 2011,
Sayfa: 65-79
  Özgün Araştırma  
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Mezunları Üzerine Bir Araştırma*
  Ayşen Bakioğlu1 (E-mail), Müge Yüksel2, Bülent Akdağ1, Azize Nilgün Canel2
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü,1Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, 2Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı, İstanbul
*Bu çalışma, araştırmamız esnasında kaybettiğimiz sevgili arkadaşımız Dr. Bülent Akdağ'ın anısına ithaf edilmiştir.
Özet
Bu çalışmanın amacı, yükseköğretimde mezun izleme sistemlerine ilişkin deneyimleri ortaya koyan çalışmaları inceleyerek ve bu doğrultuda ampirik bir çalışma yaparak, mezun izleme sisteminin bireysel ve kurumsal yararlarını vurgulamaktır. Literatür incelemesi, üniversitelerin neden mezun izleme sistemine sahip olmaları gerektiğini teorik açıdan ortaya koymuştur. Elde edilen bilgilerden yararlanılarak araştırmacılar tarafından bir anket geliştirilmiş, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi mezunlarından, 142 gönüllüye uygulanmış ve istatistiksel analize tabi tutulmuştur. Ankette katılımcılara "mezunların mezun derneği ve kariyer planlama ihtiyaçları", "okul yıllarına duyulan özlem", "mezun gönüllülüğü ve mezunların yapabilecekleri", "hocalarla iletişim ihtiyacı", "okula bağlılık" ve "mezunların üniversiteden beklentileri" ile ilgili sorular sorulmuştur. Sonuçlar, mezunların bir mezun izleme sistemine, kariyer planlama merkezi ve mezun derneğine ihtiyaç duyduklarını, özellikle web üzerinden kendilerine yaklaşılmasına açık olduklarını ancak mezun oldukları üniversiteye maddi destekte bulunmalarının istenmesini benimsemediklerini işaret etmiştir. Ayrıca elde edilen sonuçlar, önceki mezunların yeni mezunlara iş olanakları sağlamaları ve iş deneyimlerini birbirleriyle paylaşmaları üzerine odaklanmanın daha verimli sonuçlar getireceğini gösterir niteliktedir. Bulgulara ilişkin önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Mezun, mezun izleme sistemi, üniversiteye katılım ve bağlılık, yükseköğretim yönetimi.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.