banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 1, Sayı 2, Aralık 2011,
Sayfa: 88-94
  Derleme  
Yirmi birinci yüzyılda üniversite fikri: Hayal gücü nerede?*
  Ronald Barnett (E-mail)
Institute of Education, University of London, UK
*Bu yazının içeriği, 27-29 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar adlı kongrede keynote olarak sunulmuştur.
Özet
Yirmi birinci yüzyılda üniversite kavramı, umutsuz bir biçimde fakirleştirilmektedir. Kavram, üniversite ile ilişkilendirilmek üzere ortaya atılan sınırlı fikir yelpazesinde "fakirleştirilmektedir". Karakteristik olarak günümüzde ortada dolaşan fikirler, kendilerini, üniversitenin ortaya çıkan çağdaş biçimlerini genişletmek ve onaylamakla sınırlandırmaktadır. Üniversite fikrinin artık geniş ölçüde umutsuz olduğu yönünde de "ümitsizce fakirleştirme" yapılmaktadır. Üniversitelerin varsaydığı çağdaş kurumsal biçimlerle ciddi bir şekilde yakın ilişki kurulan durumlarda, üniversite hakkında düşünmek ve tartışmak bazen ciddi bir atmosfere bürünebilmekte, ancak hiçbir alternatifin olmadığı, umursamaz bir tavır benimsenmektedir. Bu nedenle, üniversite hakkındaki fikirler, kapalıdır; bu büyük oranda gönüllü bir kapalılıktır. Üniversite fikirlerinin açık hale gelmesinin gerekli bir koşulu, hayal gücünün iyileşmesidir. Hayal gücünün yaratıcı kullanımı aracılığıyla, makul ütopyalar derlenebilir. Ancak bu tür ütopyalar, makul olsalar dahi, kendi içlerinde inandırıcı fikirlerin oluşmasına yönelik yeterli koşulu taşımazlar. Bu tür bir meşruiyet kazandırma, yaratıcı üniversite fikirlerini yeterlik kriterlerine tabi tutma süreciyle türetilebilir. Etkili üniversite fikirlerini etkili olmayan fikirlerden ayıran ayrıştırıcılar olarak değerlendirilebilecek beş yeterlik ölçütü tanımlanmaktadır. Ekolojik üniversiteye dair bir fikir, beş ölçüt yönünden test edilmekte ve karşılığında entellektüel ve uygulamalı teminat elde edeceği görülebilmektedir. Beş yeterlik ölçütünün yaratıcı fikirleri haksız yere elimine etmeyeceği, bundan ziyade ek üniversite fikirlerinin oluşturulmasına yardım edebileceği de ayrıca irdelenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Ekoloji, hayal gücü, ideoloji, üniversite, ütopya, vizyon.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.