banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 1, Sayı 2, Aralık 2011,
Sayfa: 95-102
  Derleme  
Türkiye'de Yükseköğretimde Büyüme: Yakın Geçmişe Bakış ve Uzun Vadeli (2010-2050) Büyüme Projeksiyonları*
  Yüksel Kavak (E-mail)
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara
*Bu makale, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından planlanan ve TÜSİAD tarafından desteklenen "2050'ye doğru Nüfusbilim ve Yönetim" başlıklı araştırma projesi kapsamında yürütülen çalışmanın, "2050'ye doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış" başlıklı raporunun yükseköğretimle ilgili bölümlerinden güncellenerek üretilmiş ve 27-29 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen "Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar" başlıklı bilimsel toplantının "Küreselleşme" konulu oturumunda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
Özet
Eğitim sistemleri, hem nüfusun mevcut yapısına hem de nüfus hareketlerine yönelik olarak nüfusbilim tarafından sağlanan verilerle yakından ilişkili olup, bu veriler eğitim politikalarının saptanması ve eğitim planlaması amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; uzun vadede (2010-2050) Türk yükseköğretim sistemindeki büyüme eğilimi konusunda projeksiyonlar ortaya koymak ve yükseköğretim alanında uzun dönemli stratejik düşünmeyi teşvik etmektir. Çalışma, Türkiye'nin uzun vadeli nüfus projeksiyonlarına (2000-2050) dayalı olarak, yükseköğretimde 2010-2050 dönemi için büyüme projeksiyonu (brüt okullaşma oranı ve öğrenci sayıları) ortaya koymaktadır. Türkiye'de yükseköğretimin yakın geçmişine bakıldığında (1999-2008), yükseköğretimdeki öğrenci sayısı %75 artmış, örgün yükseköğretimdeki okullaşma oranı ise ikiye katlanmıştır (%14.8'den %28.6'ya yükselmiştir). Ayrıca, yükseköğretimdeki yaş kompozisyonu değişmekte ve OECD ülkelerine paralel olarak, yaşlı öğrencilerin katılımları büyüme eğilimindedir. Bu bağlamda, 23 yaş ve üzeri öğrenci grubunun payı son on yılda %11.3'ten 18.5'e yükselmiştir. Benzer biçimde, yükseköğretimdeki kız öğrenci payı artma eğilimindedir. Yükseköğretimde uzun vadeli (2010-2050) projeksiyon çalışmasına göre; Türkiye'de yükseköğrenim çağ nüfusunun giderek azalma eğiliminde olduğu, yükseköğretimdeki okullaşma oranının %30'lardan 2023 yılında %50'lere, 2050 yılında ise %80'lere doğru yükseleceği, öğrenci sayısının ise 2023 yılına kadar ikiye katlanacağı tahmin edilmiştir. Ayrıca, vakıf yükseköğretim kurumları öğrenci payı ve lisansüstü öğretimde de daha yüksek oranlı artışlar beklenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Lisansüstü öğretim, nüfus ve eğitim planlaması, Türkiye, üniversite, vakıf üniversiteleri, yükseköğretim, yükseköğretimde büyüme.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.