banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 1, Sayı 2, Aralık 2011,
Sayfa: 103-110
  Örnek Olay  
Üniversitelerden endüstriye bilgi ve teknoloji transferi: Şehircilik ve mimarlık alanından bir uygulama*
  Yusuf Arayıcı (E-mail), Paul Coates, Lauri Koskela, Mike Kagioglou
School of the Built Environment, College of Science and Technology, Salford University, Salford, UK
*Bu makale, 27-29 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar adlı kongrede sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
Özet
Birleşik Krallık'ta, bilgi toplumu ve bilgi tabanlı ekonomiye geçiş önemli politik hedefler arasındadır. Bu politikanın bir uzantısı olarak Bilgi ve Teknoloji Transfer programı üniversiteler ve özel sektör kurumları arasındaki bilgi ve teknoloji alışverişini ve dayanışmayı sağlamak, işbirliğini ve inovasyonu geliştirmek ve şirketleri daha verimli, kendi sektörlerinde daha etkin bilgi tabanlı kuruluşlar haline getirmek amacıyla düzenlenmiş bir programdır. Bu makale, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ortaklığı (Knowledge Transfer Partnership, KTP) programı altında, Salford Üniversitesi ve özel bir mimarlık şirketi arasında yapılmış olan, şirketin yapısal durumunu iyileştirmek, verimliliğini önemli ölçüde artırmak, iş kapasitesi ile bilgi ve teknoloji altyapısını geliştirmek için yapılan Bina Bilgileri Modelleme (Building Information Modelling, BIM) uygulama (BIM implementation) projesini ve elde edilen veri ve bulguları açıklayacaktır. Bina bilgileri modelleme, takım çalışmasını ve bilgi alışverişini artırmak, inşaat projelerinde çalışanlar arasındaki parçalı ve kopuk çalışma yapısını, bunun getirdiği problemleri ve verimsizliği gideren, nesne (kapı, pencere, duvar, vs,) tabanlı yeni bir çalışma yöntemidir. Akıllı dizayn üretimi, daha ucuz fakat daha kaliteli dizayn ve inşaat üretilmesini sağlayan BIM tabanlı çalışma sistemi inşaat sektöründeki CAD odaklı çalışma yönteminin yerini almaya başlamıştır. Bu bilgi ve teknoloji transfer projesinin üniversiteye olan katkıları (araştırma/geliştirme ve ders programlarının güncellenmesi) ile söz konusu şirketin iş verimliliği ve kapasitesinin artırılmasına yönelik katkıları da, araştırma metodu olarak örnek olay (case study) yöntemi uygulanan bu makalede açıklanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Bilgi ve teknoloji transfer ortaklığı, bina bilgi modelleme sistemi, mimarlık ve sektörü, verimsiz süreçlerin giderilmesi.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.