banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 2, Sayı 1, Nisan 2012,
Sayfa: 1-9
Görüş
Geliş tarihi: 27 Kasım 2011; Kabul tarihi: 12 Aralık 2011; Çevrimiçi yayın tarihi: 13 Şubat 2012
doi:10.2399/yod.12.001; Telif Hakkı © 2012, Deomed
Türkiye'de Yükseköğretim Sistemi Eleştirileri ve Öneriler
Zekâi Şen (E-mail)
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İstanbul
Özet
Bilim evrensel bir çalışma ve yarışma alanı olmasına karşılık, bu yarışmada başarılı olmak için sadece maddi imkanlara değil, üretken bilgilere ulaşmayı sağlayacak manevi denilebilecek olgulara da gerek vardır. Bunlar ise maddi imkanların verdiği rahatlık, bağımsızlık, merak tetiklenmesi, paylaşımcılık, kültür ve bilim tarihinin yapı taşlarının bilinmesi gibi kavramlardır. Yabancı ülkelere, ülke içinde bile yapılabilecek konularda lisansüstü öğrencilerinin gönderilmesi veya ülke içinde anadilin yabancılaştırılması (İngilizce) ile bilimsel katkıların olabileceği düşüncesi fazlaca abartılmaktadır. Bu abartmada özellikle bilim tarihinde devrim niteliğindeki gelişmelerin yerli yerinde bilinmemesi ve sadece yabancı kitapların yazdıklarının katkısız (ruhsuz) tercümelerle Türkçe'ye aktarılması önem arzetmektedir. Sanki bilimsel olgular, eski Yunan ile başlayıp Avrupa'da olgunlaşarak batıda bugünkü durumuna erişmiştir gibi eksik bilgiler, bu ülkenin öğretici ve öğrenenlerine değişik derecelerde aşağılık duygusu vermektedir. Böyle bir duygu manevi kökenleri, gelecek heyecan ve istekleri tamamen yok etmese bile çok önemli ölçüde törpülemektedir. Bu yazıda Türkiye'de bilimsel gelişmelerin önünü açmak ve yükseköğretimde nakilci, dogmatik, tercümeci internet aktarımcılığı ve yabancı hayranlığı yerine, üniversitelerimizde var olmayan bilim felsefesi, akılcılığın dayanağı mantık ve bilim tarihi gibi öz varlıklarımızı koymanın önemine vurgu yapılmakta, aksi takdirde Türkçe'nin de akamete uğratılarak yenilikçi bilimsel ve teknolojik çalışmaların oldukça kısır kalacağı üzerinde durulmaktadır. Olgusal (pozitivistik) denilen üniversitelerimizde sayısalcıların bilim felsefesi ve mantık konularından, ilahiyat ve sosyal bilimcilerin de fizik ve matematik ilkelerinden mahrum bir şekilde yetiştirilmesi, acaba nasıl bir bilim ve teknoloji üretkenliği ve bilim adamlığına yol açacaktır? Akademik unvanların oldukça yaygın, kolay ve odaklanılmışçasına alındığı bir yerde acaba bu unvanlar bilimselliğe eş değer midir? Türkiye bilim ve teknolojide ileriye gitmek istiyorsa mutlaka yükseköğretim ders içeriklerinde bilim felsefesi, mantık çıkarımları, bilim tarihi vb. konularda kendi kültür ve geçmişinden misaller vererek ders içeriklerini buna göre yenilemelidir.
Anahtar Sözcükler: Bilim felsefesi, bilim politikası, bilim tarihi, mantık, Türkçe, yükseköğretim.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.