banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 2, Sayı 1, Nisan 2012,
Sayfa: 13-19
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 21 Haziran 2011; Kabul tarihi: 9 Mart 2012; Çevrimiçi yayın tarihi: 30 Mart 2012
doi:10.2399/yod.12.004; Telif Hakkı © 2012, Deomed
Yükseköğretime öğrenci seçmek için bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş testler*
İlker Kalender (E-mail)
Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara
*Bu çalışmanın bir bölümü, 27-29 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul'da yapılan Uluslararası Yükseköğretim Kongresi'nde sunulmuştur.
Özet
Bu çalışmanın amacı bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş test formatının Türkiye’deki yükseköğretime öğrenci seçme sınavlarına alternatif olarak kullanılabilirliğini tartışmaktır. Çalışmada, önce mevcut öğrenci seçme sistemindeki sorunlar ortaya konmaktadır. Mevcut sınav sistemi öğrencilerin üzerinde büyük bir baskı yaratmakta, ölçme-değerlendirme bakımından eleştiriye açık unsurlar içermekte ve sistemin kamuoyu tarafından eleştirilmesine neden olmaktadır. Bunun ardından bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş testlerin dayandığı temel prensipler ve sağladıkları avantajlar açıklanmakta ve Türkiye'deki öğrenci seçme sınavlarının bu formatta uygulanabilirliğini araştıran deneysel bulgular paylaşılmaktadır. Daha sonra ise, iki farklı araştırma deseni (simülasyon ve gerçek birey uygulaması) kullanan bir çalışmanın sonuçları paylaşılmaktadır. Sonuçlar (i) bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş formatın öğrenci seçme sınavının kağıt kalem formatı ile karşılaştırıldığında öğrencilere sorulan soru sayısında %80'e varan düşüşler sağladığını ve (ii) yetenek kestirimlerinin yüksek güvenilirliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bireylerin klasik öğrenci seçme sınavlarından elde edilen yetenek kestirimleri ile CAT simulasyonlarından gelen kestirimleri arasındaki korelasyonlar 0.80'in üzerinde bulunmuştur. Gerçek bireyler ile yapılan CAT uygulaması da umut verici bulgular ortaya koymuştur. Çalışmanın sonunda bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş testlerin öğrenci seçme sistemi kullanımının mevcut sorunlara nasıl çözüm getirdiği tartışılmış, ayrıca bireyselleştirilmiş formata geçiş konusunda bir takım noktalara değinilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş testler, öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı, yükseköğretime giriş.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.