English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 2, Sayı 1, Nisan 2012,
Sayfa: 20-27
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 9 Şubat 2012; Kabul tarihi: 20 Mart 2012; Çevrimiçi yayın tarihi: 6 Nisan 2012
doi:10.2399/yod.12.007; Telif Hakkı © 2012, Deomed
Üniversite eğitim sisteminde inovasyonu canlandırma denemesi*
Tarık Özkul (E-mail)
American University of Sharjah, Sharjah, Birleişk Arap Emirlikleri
*Bu makale, İstanbul'da yapılan UYK-2011 kongresinde sunulan konferansın genişletilmiş halidir.
Özet
Yenilikçi buluş yeteneği de diyebileceğimiz inovasyon kabiliyeti çağımızın en kıymetli öğelerinden biri olup, ülkelerin ekonomik ve teknolojik gelişimlerini hızlandıracak en önemli etkenlerden birisidir. Üniversite - Devlet - Sanayi üçgeninin sağlıklı çalışmasıyla hayata geçebilecek olan inovasyon çarkının başlangıç noktası üniversiteler olup, bu kabiliyet ancak üniversitelerin gençlerimize yenilikçilik ve girişimcilik ruhunu aşılamasıyla mümkün olabilir. Her ne kadar bu gerçek iyi bilinse de, bu amacı pratikte geliştirebilmek kolay bir iş değildir. Üniversite lisans seviyesi öğrencilerinde inovasyon kabiliyetini artırmak için yaptığımız deneylerde derslerin içeriğine uygun patent dokümanları kullanarak öğrencileri motive etmeye çalıştık. Patent dokümanlarını kullanarak öğrencilerin know-how ve know-why bilgilerini artırmaya çabaladık. Yaptığımız deneylerden elde ettiğimiz sonuçlara göre doğru yöntemlerle ve araçlarla öğrencilerde inovasyon kabiliyetinin hızlı bir şekilde tesis edilebileceğini müşahade ettik. Makale bu konuda yaptığımız deneyler ile metodolojimizin detaylarını ve sonuçlarını açıklamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Eğitim teknolojisi, işbirlikçi eğitim, know-how eğitimi, know-why eğitimi, mühendislik eğitimi, özbelirleme kuramı, patent eğitimi, teknolojik inovasyon, yorumlayıcı eğitim.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.