English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 2, Sayı 1, Nisan 2012,
Sayfa: 28-37
Kavramsal Araştırma
Geliş tarihi: 27 Kasım 2011; Kabul tarihi: 12 Aralık 2011; Çevrimiçi yayın tarihi: 13 Şubat 2012
doi:10.2399/yod.12.003; Telif Hakkı © 2012, Deomed
Yükseköğretimin finansmanı: Geleneksel ve modern yaklaşımların karşılaştırılması*
Jandhyala B. G. Tilak (E-mail)
National University of Educational Planning and Administration, New Delhi, India
*Bu makale, 27-29 Mayıs 2011 tarihlerinde YÖK tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar adlı kongrede keynote olarak sunulan konuşmanın geliştirilmiş halidir.
Özet
Geleneksel olarak yükseköğretim, neredeyse tüm ülkelerde yoğun bir şekilde devlet tarafından desteklenir. Bu durum, eğitimin kendi içinde bir yaşam kalitesi ölçüsü olmasının yanı sıra kamu malı (ve yükseköğretim bakımından kamu malına yakın bir şekilde), değer malları, insan gelişimi için sosyal bir yatırım ve eşitliğin temel bir amacı olarak dış etkiler üretme kapasitesi şeklinde tanınmasıyla gerekçelenmektedir. Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin çoğunda neo-liberal ekonomik reformların ortaya çıkışı, yükseköğretime ayrılan kamusal bütçelerin daralmasına yol açmıştır. Yükseköğretimin finansmanındaki son eğilimler, yükseköğretimin rolü üzerindeki algıları değiştirmeyle ilişkilendirilmekte, bunun sonucu olarak, üniversitelerin oluşturulması ve ayakta tutulması sürecinde ticari modeller benimsenmektedir. Örneğin özel üniversiteler, ticari üniversiteler, kurumsal üniversiteler ve girişimci üniversiteler gündem konusu haline gelmektedir. Kamu malı, değer malı, sosyal yatırım ve insan hakları olarak yükseköğretim gibi sıralanabilecek yükseköğretimin çeşitli temel karakteristik özellikleri tehdit altındadır. Son kanıtlar göstermektedir ki birçok üniversite, maliyet kurtarma önlemleri denemekte, öğrenci ücretleri ve diğer sivil kaynaklardan kaynak yaratmaktadır. Sağlam politikalar oluşturmak için, yükseköğretimdeki bu maliyet kurtarma önlemlerinin nicelik, kalite ve eşitlik üzerine etkilerinin incelenmesi gerekmektedir. Bu makale, yükseköğretimin kamusal finansmanı lehinde ve aleyhinde ileri sürülen ve yükseköğretimin finansmanının devlet için ne kadar önemli olduğunu tekrar ifade eden argümanların bazılarına hızlı bir bakış sunmaktadır. Makalede eğitime yönelik kamu desteğinde ciddi bir azalmanın uygun ve (uygun olsa dahi) arzulanabilir olmadığı vurgulanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Kamu malı, maliyet kurtarma, neo-liberal politikalar, öğrenci kredileri, refah devleti, ücretler.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.