banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 2, Sayı 1, Nisan 2012,
Sayfa: 38-51
Kavramsal Araştırma
Geliş tarihi: 9 Mart 2012; Kabul tarihi: 31 Mart 2012; Çevrimiçi yayın tarihi: 9 Nisan 2012
doi:10.2399/yod.12.010; Telif Hakkı © 2012, Deomed
Türkiye Yükseköğretim Sistemi'ndeki çeşitliliğin işlemselleştirilmesi
Burak Kılanç (E-mail)
Istanbul Kültür Üniversitesi, Ar-Ge Merkezi, İstanbul
Özet
Dünyanın "Bilgi Ekonomisi" gerçeklerini yaşadığı günümüzde, ülkelerin refah düzeyleri, bilgiyi üretebilme ve bu bilgiyi kullanabilme yeteneklerine doğrudan bağlıdır. Bu çerçevede, yükseköğretim politikaları ile ilgili konuların ve bu konular arasında yükseköğretim kurumlarının çeşitliliğinin, hükümetlerin öncelikli gündem maddelerinden olması beklenir. Türkiye'nin Yükseköğretim Sistemi için de durum farklı değildir. Bu makale, Türkiye'nin Yükseköğretim Sistemi üzerinde gelecekte yapılabilecek çeşitlilik/farklılık (diversity) çalışmalarına temel oluşturmayı hedeflemektedir. Makale, yükseköğretim sistemlerinin çeşitliliği konusunda geçmiş bilimsel çalışmaların detayları çerçevesinde öncelikle altı aşamadan oluşan bir "Araştırma Akışı" önermektedir. Sonraki aşamada Türkiye Yükseköğretim Sistemi'nin güncel yapısı dikkate alınarak sistemin temel bileşenleri (oyuncuları) belirlenmekte, yükseköğretim sistemlerinin "kendi kendini uyarlayabilen karmaşık sistemler" oldukları varsayımı ile Türkiye Yükseköğretim Sistemi'nin kavramsal yapısı şematik olarak çizilmektedir. Çalışma kapsamında çeşitliliğin işlemselleştirilmesi (operationalization) amacıyla, mümkün olan en geniş şekliyle bir Boyut-Seti geliştirilmiştir. Yükseköğretim sisteminin bileşenlerinin özsel (inherent) karakteristikleri ile bileşenler arasındaki etkileşimleri kapsayan bu Boyut-Seti ile ilgili veri ulaşılabilirliği ve/veya veri derleme yöntemleri ayrıca listelenmiştir. Geliştirilen Boyut-Seti ve önerilen "Araştırma Akışı"nın Türkiye Yükseköğretim Sistemi'ndeki çeşitliliğin inceleneceği bilimsel çalışmalara temel oluşturacağı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Çeşitlilik, farklılaşma, işlemselleştirme, kendi kendini uyarlayabilen karmaşık sistemler, yükseköğretim kurumları, yükseköğretim sistemi, sistem analizi.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.