English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 2, Sayı 2, Ağustos 2012,
Sayfa: 104-108
Kavramsal Araştırma
Geliş tarihi: 29 Mart 2012; Kabul tarihi: 25 Haziran 2012; Çevrimiçi yayın tarihi: 18 Ağustos 2012
doi:10.2399/yod.12.017; Telif Hakkı © 2012, Deomed
Bilimsel Kanıta Ulaşmak: Biyomedikal Veri Tabanları ile İlgili Derleme
Özlem Serpil Çakmakkaya (E-mail)
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul
Özet
Son yıllarda yüksek öğretimde eğitim, eğitici merkezli olmaktan öğrenci merkezli olmaya doğru yön değiştirmektedir. Bu değişime bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler ve çevrimiçi olarak ulaşılan bilginin fazlalığı hız kazandırmaktadır. Ancak internet üzerinden ulaşılan bilginin fazlalığı ve çoğu zaman kaynakların belirgin olmaması güvenilir kanıta ulaşmakta zorluklar yaratabilmektedir. Kanıta dayalı karar vermede ve problem temelli eğitimde bilgi kaynağı olarak veri tabanlarının nitelikli kullanımı vazgeçilmezdir. Yükseköğretimde müfredata en iyi bilimsel kanıta nereden ve nasıl ulaşılacağına dair eğitimlerin de eklenmesi gerekmektedir. Bu makalede önemli tıbbi veri tabanları ve bu veri tabanlarının özellikleri incelenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Bibliyografik veri tabanları, internet, kanıta dayalı tıp.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.