banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 2, Sayı 3, Aralık 2012,
Sayfa: 121-126
Görüş
Geliş tarihi: 2 Mayıs 2012; Kabul tarihi: 12 Eylül 2012; Çevrimiçi yayın tarihi: 23 Şubat 2013
doi:10.2399/yod.12.021; Telif Hakkı © 2012, Deomed
Türk Eğitim Sisteminin Sorunlarının Teşhisinde Yapılan Bazı Hatalar: Yanlış Veriler, Faydasız Mukayeseler ve Bağlamsız Doğrular
Menderes Coşkun (E-mail)
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Eğitim Fakültesi Dekanı, Isparta
Özet
Türk eğitim sisteminin sorunlarının çözümünü, sadece eğitim bilimcilere bırakmak doğru değildir. Eğitim bilimciler bir dersin öğrenciye nasıl daha iyi anlatabileceği üzerinde yoğunlaşırlar. Türk eğitim sisteminin sorunu, öğrencilere nasıl daha fazla bilgi öğretilebileceği sorunu değildir. Türk eğitim sisteminde kurgu ve müfredat sorunu vardır. Müfredatın belirlenmesi ayrı, müfredattaki bilgilerin öğrencilere nasıl öğretileceği ayrı bir husustur. İyi bir mühendis, iyi bir Ortadoğu siyaseti uzmanının hangi eğitimi alması gerektiği konusu, eğitim bilimcilerin işi değildir. Bir bilim dalı, ders veya uzmanlık alanıyla ilgili müfredat doğru belirlendiği zaman, eğitim bilimcilerin önerileri ve bulguları faydalı olur.
Anahtar Sözcükler: Eğitim, eğitim bilimci, mukayese, seçmeli ders, Türk eğitim sistemi, veri.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.