banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 2, Sayı 3, Aralık 2012,
Sayfa: 127-136
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 24 Temmuz 2012; Kabul tarihi: 14 Eylül 2012; Çevrimiçi yayın tarihi: 23 Şubat 2013
doi:10.2399/yod.12.020; Telif Hakkı © 2012, Deomed
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programındaki (ÖYP) Araştırma Görevlilerinin ÖYP’yi Değerlendirmeleri*
Nurhayat Çelebi, R. Şamil Tatık (E-mail)
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, İstanbul
*Bu çalışma, 24-26 Mayıs 2012 tarihlerinde Malatya İnönü Üniversitesi'nde gerçekleşen 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi'nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
Özet
Bu araştırma, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’ndaki (ÖYP) yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlilerinin bu programı değerlendirmelerine yöneliktir. Araştırmaya katılanların 14’ü yüksek lisans, altısı doktora aşamasındadır. Araştırmaya katılanların 10’u Marmara Üniversitesi’nde, 10’u farklı üniversitelerde eğitim almaktadır. Katılımcılar amaçlı örnekleme ile seçilmiştir. Araştırma, var olan durumun tespitine yönelik betimsel bir çalışma olup nitel araştırmadır. Veri toplama aracı olarak, nitel araştırma yöntemine uygun açık uçlu dokuz soru ve kişisel bilgilere yönelik yedi sorudan oluşan bir form kullanılmıştır. Katılımcı görüşleri temalara göre gruplandırılmış ve içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcılar sorun olarak; “ÖYP kapsamında eğitim almak üzere görevlendirilirken senet ve kefaletname imzalamak zorunda olduklarını, YÖK’ün her bir ÖYP araştırma görevlisi için mali kaynak aktarımını geciktirmesini, dil barajının yüksekliğini, görevlendirme sürecinde yüksek lisans ve doktora yaptıkları üniversite ile geldikleri üniversite arasında gel-gitlere mecbur edilmelerini, programın mevzuata uygun yürütülmemesini, öğretim üyelerinin araştırma görevlilerine tam destek veremediklerini” ifade etmişlerdir. Ancak katılımcılar, ÖYP’nin kendilerini yetiştirme konusunda büyük bir imkan olduğunu, kendilerine kadro garantisi sağladığını, bölümde çalışmaya daha önce başlayanlarla kendileri arasında herhangi bir ayrım yapılmadığını ve programdan geniş ölçüde memnun olduklarını belirtmişlerdir.
Anahtar Sözcükler: Araştırma görevlisi, öğretim üyesi yetiştirme programı, yükseköğretim.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.