banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 2, Sayı 3, Aralık 2012,
Sayfa: 137-141
Kavramsal Araştırma
Geliş tarihi: 5 Ekim 2012; Kabul tarihi: 16 Kasım 2012; Çevrimiçi yayın tarihi: 23 Şubat 2013
doi:10.2399/yod.12.026; Telif Hakkı © 2012, Deomed
Sürdürülebilir Kalkınma için Yükseköğretim Politika ve Stratejileri
V. Aslıhan Nasır (E-mail)
Boğaziçi Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, İstanbul
Özet
Son yıllarda “sürdürülebilir kalkınma ilkeleri” ülkelerin gündeminde giderek ön plana çıkmakta ve gerek Avrupa Birliği ve ABD’de gerekse uluslararası arenada politika yapıcıların önem verdiği temel prensip olarak yer almaktadır. Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamada eğitim, özellikle de yükseköğretim kuruluşları kritik bir rol üstlenmektedir. Konunun önemi BM’in 2005-2014 yıllarını “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim On Yılı” olarak ilan etmesinden de anlaşılmaktadır. Ancak, Talloires Deklarasyonu’na 50 ülkeden 440 yükseköğretim kuruluşu tarafından imza atılmış olmasına rağmen, Türkiye’den bu deklarasyonda imzası olan tek üniversite ise Ankara Üniversitesi’dir. Aynı deklarasyonda ABD’den 160’ın üzerinde üniversitenin imzası bulunmaktadır. Yükseköğretim politika yapıcılarının dikkatini konuya çekmek için, bu çalışma ilk etapta konuyla ilgili bazı öneriler geliştirmektedir. Dolayısıyla, bu kavramsal araştırmanın ana amacı, öncelikle “sürdürülebilir kalkınma için yükseköğretim” kavramının tanımını yapmak, önemini vurgulamak ve tüm Dünya’dan uygulama örnekleri sunmaktır. Bunların yanı sıra bu çalışmada, sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin üniversite faaliyetlerine ve yaşamına nasıl entegre edilebileceği üzerinde de durulmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma için yükseköğretimde başlangıç aşamasında neler yapılması konusunda bir takım öneriler sunulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir üniversite, yükseköğretim.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.