banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 2, Sayı 3, Aralık 2012,
Sayfa: 151-158
Derleme
Geliş tarihi: 23 Ağustos 2012; Kabul tarihi: 14 Eylül 2012; Çevrimiçi yayın tarihi: 23 Şubat 2013
doi:10.2399/yod.12.022; Telif Hakkı © 2012, Deomed
Dünyada ve Türkiye’de Yükseköğretimde Psikolojik Taciz (Mobing) ve Yasal Mevzuat*
Burcu Erdemir (E-mail)
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi ve Planlaması Programı, Ankara
*Bu çalışma, İnönü Üniversitesi, 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi'nde 26 Mayıs 2012 tarihinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
Özet
Her şeyin çok hızla değiştiği günümüz dünyası, eğitim örgütleri de dahil olmak üzere kurumları ve bu kurumlarda çalışan bireyleri, devamlılıklarını sürdürebilmek adına, bir mücadelenin içine sokmakta ve bu hızlı çarkın birer parçası haline getirmektedir. Ancak bu durumun sürekliliği, işveren ve çalışan veya çalışan ve iş arkadaşları arasında baş edilmesi hiç de kolay olmayan bazı anlaşmazlıklar yaratmakta, hatta mağdur kişinin psikolojisini ve beden sağlığını bozma noktasına gelmektedir. Bahsi geçen durum uluslararası alan yazında “mobbing”, “bullying” olarak geçerken, Türkçede “işyerinde psikolojik taciz” ya da “yıldırkaçır” olarak yer bulmaktadır. Bireysel zararlarının yanında yüksek öğretim kurumlarına da maddi kayıplar ve insan kaynakları kayıpları yaşatırken, kurumun etkililiğine ve itibarına da ciddi şekilde sekte vurmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hem dünyada hem de Türkiye’de çok yaygın bir şekilde karşılaşılan mobing sorununun yasal boyuttaki çözüm yollarını ortaya koymak, yüksek eğitim örgütlerinden örneklerle konunun vardığı noktayı saptamak ve Türkiye’nin sorunla baş etmede dünyanın neresinde olduğunu tespit ederek önerilerde bulunmaktır.
Anahtar Sözcükler: Mobing, okul örgütü, yasal mevzuat, yüksek öğretimde psikolojik taciz.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.