banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 2, Sayı 3, Aralık 2012,
Sayfa: 159-166
Örnek Olay Çalışması
Geliş tarihi: 26 Haziran 2012; Kabul tarihi: 14 Eylül 2012; Çevrimiçi yayın tarihi: 23 Şubat 2013
doi:10.2399/yod.12.023; Telif Hakkı © 2012, Deomed
Denizcilik eğitiminde probleme dayalı, göreve dayalı ve projeye dayalı öğrenim yöntemleri karmasının uygulanması: Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi örneği*
Mustafa Kalkan, D. Ali Deveci (E-mail), A. Güldem Cerit, Yusuf Zorba, Ender Asyalı
Dokuz Eylül Universitesi, Denizcilik Fakültesi, İzmir
*Bu çalışmanın önceki versiyonu, 27-29 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası Yükseköğretim Kongresi'nde" sunulmuştur.
Özet
Yükseköğretimde belirli bir öğretim/öğrenim yöntemi benimserken genel hedef dikkate alınmalıdır. Günümüzde ağırlıklı olarak öne çıkan yaklaşım, yükseköğrenimini bitirdiğinde bir mezunun, karşılıklı ilişkilerde, takım çalışmalarında, problem çözmede, karar verme süreçlerinde etkili iletişim ve liderlik konularında işlevsellik kazandırıcı ve tetikleyici öğeler olarak kullanılmak üzere genel entelektüel yetkinlikler ve yaklaşımlar, yüksek düzeyde düşünme ve bilişsel beceriler ile aktarılabilir/transfer edilebilir beceriler ile donatılmış olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca son eğilimlerin kuramdan uygulamaya, özelden genele ve genel eğitim amaçlarından genel transfer edilebilir yetkinliklere doğru yönelmiş olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle yirminci yüzyılın son çeyreğinden bu yana bilişsel ve eğitim psikolojisi konulu çok sayıdaki çalışmada aktif ve işbirlikli öğrenme yöntemlerinin olumlu etkileri ve önemi vurgulanmaktadır. Daha etkili öğrenme yöntemleri arayışı doğrultusundaki çabalar/araştırmalar geleneksel öğretim yöntemlerinden aktif öğrenme yöntemine geçişin denizcilik eğitiminde kaliteyi arttıracağını işaret etmektedir. Bu gelişmelerin yakından izlenmesi sonucunda 2002 yılından başlamak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde probleme dayalı öğrenme yöntemi benimsenmiş, geliştirilmiş ve işe dayalı öğrenme ve projeye dayalı öğrenme yöntemleri ile desteklenmiştir. Bu çalışmanın amacı, denizcilik eğitiminde bu yöntem değişikliğinin nasıl gerçekleştirildiği konusuna açıklık getirmektir. Çalışmanın giriş bölümünde, bu geçişe bilişsel destek sağlayan ayrıntılı bir literatür taraması yer almaktadır. Sonraki bölümlerin her birinde, uygulanan öğrenme etkinlikleri ile üç öğretim yönteminin bir arada kullanımının değerlendirilmesi, artı ve eksileri açıklanmaktadır. Özellikle 20. yüzyıl ortalarından bu yana, sözü edilen üç öğretim yönteminin her birinin birçok Avrupa yükseköğretim kurumunda kullanılmakta olmasına karşın, bunların birbirini tamamlayacak şekilde karışımın uygulanması yeni bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Bu açıdan, bu çalışmanın diğer denizcilik eğitim kurumlarına, denemeye değer böylesi bir eğitim yöntemi değişikliğine başvurmada cesur bir örnek teşkil etmesi umulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: İşe dayalı öğrenme, problem dayalı öğrenme, projeye dayalı öğrenme, yüksek öğretim, yüksek denizcilik eğitimi.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.