English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 3, Sayı 1, Nisan 2013,
Sayfa: 9-11
Görüş
Geliş tarihi: 27 Mart 2013; Kabul tarihi: 10 Nisan 2013; Çevrimiçi yayın tarihi: 26 Nisan 2013
doi:10.2399/yod.13.007; Telif Hakkı © 2013, Deomed
Sağlık Yönetimi ve Sağlık Eğitimi İlişkisi
S. Haluk Özsarı (E-mail)
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul
Özet
Nüfus yapısı değişimi, bilimsel ilerlemeler, beklenti artışı gibi sağlıkta paradigma farklılaşmaları da; sağlık yönetimi ve eğitimini her geçen gün daha önemli bir hale getirerek uzmanlaşma ihtiyacını arttırmıştır. Tıp eğitimi örneğinde konunun incelenmesi durumunda; tıp fakültesinde verilen mezuniyet öncesi eğitim, uzmanlık eğitimi olarak verilen mezuniyet sonrası eğitim ve meslek uygulaması boyunca alınan sürekli tıp eğitimi olarak birbirinden ayrı gibi gözüken oysa biri diğerini tamamlayan üç aşama dikkat çeker. Örneğin, tıp fakültelerinde verilen mezuniyet öncesi eğitim; klasik, entegre, probleme dayalı veya karma modelle verilebilir. Hatta bunların; topluma dayalı, aktif, öğrenci merkezli, yeterliliğe bağlı, kanıta dayalı eğitim gibi alt modelleri de kullanılabilir. Klasik tıp eğitiminde; bilgi yükünün öğrenci kapasitesinin üzerinde olduğu, temel bilimlerin klinik uygulamalarla ilişkilendirilmeden öğretildiği, sağlık hizmetine çok dar pencereden bakıldığı ifade edilirken, entegre eğitimde; ders içeriğinin ilgili öğretim üyeleri ile birlikte hazırlandığı ve klasik eğitime göre öğretim üyesinin özgürlüğünün daha kısıtlı olduğu, öğrencinin erken dönemde hastalarla karşılaştığı, temel tıp terimlerini bilmeden hastalıklara yönlendirilmenin doğru olmadığının da görüldüğü vurgulamaktadır. Sonuçta, tıp eğitimi müfredatına uygulanan model ne olursa olsun, müfredatın günün koşullarına ve sağlık hizmetlerinin değişen paradigmalarına uygun olarak güncellenmesi ve sağlık yönetiminin gereklerine uygun olarak yenilenmesi zorunlu hale gelmektedir. 2003 yılında “Daha İyi Sağlık Hizmeti için Tıp Eğitimi Küresel Standartları” Toplantısı’nda akıllı tıp eğitiminin ana başlıkları olarak; sürdürülebilir, ölçülebilir, elde edilebilir, ilişkilendirilebilir ve güncel ölçütler de olması önerilmektedir. Dolayısıyla, bu bakış ile lisans ve lisansüstü eğitim müfredatları yeniden düzenlenerek toplumun ve ilgili sektörlerin üniversite ile birlikteliği sağlanmalı, sağlıkta değişen paradigmaların yakalanması ve hatta yeni yeni değişimlerin başlatılabilmesinin önü açılmalıdır.
Anahtar Sözcükler: Değişen paradigmalar, güncelleme, sağlık eğitimi, sağlık yönetimi.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.