English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 3, Sayı 1, Nisan 2013,
Sayfa: 22-29
Görüş
Geliş tarihi: 9 Eylül 2012; Kabul tarihi: 6 Şubat 2013; Çevrimiçi yayın tarihi: 30 Nisan 2013
doi:10.2399/yod.13.006; Telif Hakkı © 2013, Deomed
Yükseköğretim Kurumlarında Araştırma ve İnovasyon Kültürünün Oluşturulması*
Ercan Öztemel (E-mail)
Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul
*Bu makale 27-29 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da yapılan “Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar” başlıklı kongrede sunulmuştur.
Özet
Yükseköğretim kurumlarının genel olarak araştırma ve geliştirme yolu ile yeni bilgiler üretme, mevcut bilgiyi geliştirme ve ürettiği bilgiyi öğretme sorumlulukları vardır. Bu kurumların kendilerinden beklenen bu temel fonksiyonlardan sadece birini veya ikisini yerine getirmeleri yeterli olmaz. Başarılı bir kurum olabilmek için bu üç ayağın hepsini çok iyi çalıştırmak durumundadırlar. Ülkemizde bulunan yükseköğretim kurumlarında özellikle yeni bilgi üretme veya mevcut bilgiyi geliştirme çalışmalarının istenilen düzeyde olmadığı, bu kapsamda üniversiteler arasında önemli farklılıkların bulunduğu açıktır. Bunun birçok nedeni olabilir. Ancak temelde ARGE ve inovasyon kültürünün yetersizliğinin bu kapsamda yapılan girişimlerin hepsinden istenilen sonucun çıkmasını önlediğini söylemek yanlış olmaz. Bu makalede araştırma ve inovasyon kültürün oluşturulmasına yönelik öneriler sunulmaktadır. Bu kültürün temel bileşenleri belirlenmiş ve bu bileşenleri harekete geçirmek için somut öneriler oluşturulmuştur. Özellikle yabancı dil bilgisi, ortak anlayış, ruh serbestisi, bağımsız çalışabilme, sahiplik, ihtiyaç duyma, farkındalık, odaklanma, bilimsel araştırmalara verilen destek, kurumsal süreçlerin tasarımı ve ARGE/inovasyon vizyonunun oluşturulması başta olmak üzere çok yönlü bir değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Araştırma kültürü, bilgi üretimi ve öğretilmesi, inovasyon kültürü.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.