English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 3, Sayı 2, Ağustos 2013,
Sayfa: 82-89
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 11 Şubat 2013; Kabul tarihi: 2 Mayıs 2013; Çevrimiçi yayın tarihi: 27 Temmuz 2013
doi:10.2399/yod.13.011; Telif Hakkı © 2013, Deomed
Farklı alanlardaki doktora öğrencilerinin etkili öğretime ilişkin tanımlarına eğitim derslerinin katkısı
Gülsen Ünver (E-mail)
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İzmir
Özet
Öğretim elemanlarının öğretim becerileri bazı dersler ya da seminerlerle geliştirilmektedir. Bu çalışma, Türkiye’de verilmekte olan iki eğitim dersiyle (Gelişim ve Öğrenme; Öğretimde Planlama ve Değerlendirme), doktora öğrencilerinin etkili öğretim kavramına ilişkin tanımlarında oluşan değişiklikleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Farklı alanlarda öğrenim gören 71 doktora öğrencisi, bu eğitim derslerini almadan önce ve aldıktan sonra, ‘etkili öğretim yapılan bir sınıfı’ betimlemiştir. Veriler üzerinde klasik içerik analizi yapılmıştır. Doktora öğrencilerinin etkili öğretim kavramına ilişkin tanımları öğretici merkezli ve öğrenen merkezli olarak sınıflandırılmıştır. Doktora öğrencilerinin yarısından fazlasının etkili öğretim kavramına ilişkin tanımında eğitim sonrasında değişiklik görülmemiştir. Bununla birlikte, öğretim elemanlarının yaklaşık üçte birinin etkili öğretim tanımı öğretici merkezliden öğrenen merkezliye doğru değişmiştir. Sonuç olarak, bu derslerin doktora öğrencilerinin etkili öğretimi, öğrenen merkezli yönde tanımlamalarına yeterince katkı getirmediği görülmektedir. Çalışmanın sonuçları ülke genelindeki hedeflerle kurumsal ve bireysel hedeflerin uyumsuzluğundan kaynaklanmış olabilir. Bu derslerin merkezi bir kurum tarafından oluşturulan yoğun içeriklerinin öğrenilmesi için, eğitim süresinin yetersiz olduğu düşünülmektedir. Doktora öğrencilerinin derslere yönelik tutum düzeylerinin düşük olması da etkili öğretim kavramı üzerinde düşünmelerini olumsuz etkilemiş olabilir. Makalede, doktora öğrencilerinin etkili öğretimi öğrenen merkezli kavramsallaştırmalarına yardımcı olabilecek bazı öneriler bulunmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Etkili öğretim, öğrenci merkezli yaklaşım, öğretim elemanı, yükseköğretim.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.