banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 3, Sayı 2, Ağustos 2013,
Sayfa: 90-96
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 24 Eylül 2012; Kabul tarihi: 6 Mart 2013; Çevrimiçi yayın tarihi: 27 Temmuz 2013
doi:10.2399/yod.13.012; Telif Hakkı © 2013, Deomed
Üniversitelerde Bölüm Başkanlığı Yapan Öğretim Elemanlarının Yönetsel Etkililik Düzeyleri*
Hülya Kasapoğlu (E-mail)
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, Trabzon
*Bu çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi bilimsel araştırma projesi olarak hazırlanmıştır.
Özet
Toplumsal değişimin öncüsü niteliğindeki yükseköğretim kurumlarında, nitelikli insan gücü yetiştirmek hedeflenmektedir. Bunun için öncelikle üniversitelerdeki her bir bölümün, insan gücü kaynağını etkili ve doğru bir şekilde yönlendirebilen, liderlik özellikleri taşıyan bölüm başkanlarına sahip olması büyük önem taşımaktadır. Bölüm başkanları, akademik kimlikleri yanında, bölüm bazında örgütün lideri konumundaki kişilerdir ve herhangi bir eğitim almadan başladıkları yöneticilik görevlerinde ne ölçüde etkili oldukları önemlidir. Bölüm başkanlarının performanslarının güçlendirilmesi adına değerlendirilmeleri ve sonuçlar hakkında bilgilendirilmeleri gerekir. Bu araştırma ile yükseköğretimde bölüm başkanlarının yönetsel etkililik düzeyine ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Öğretim elemanlarının görüşleri arasındaki farklar cinsiyet, uzmanlık alanı, kıdem ve akademik unvanlarına göre değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın örneklemini, Karadeniz Teknik Üniversitesinde görev yapan, araştırmaya katılmaya gönüllü 114 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen yönetsel etkililik ölçeği kullanılmıştır. Ölçekle, öğretim elemanlarının bölüm başkanları hakkında görüşleri belirlenmiştir. Görüşler arasında fark olup olmadığı Manny-Whitney U ve Kruskal-Wallis testi ile kontrol edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Bölüm başkanı, etkililik, öğretim elemanı, yönetsel etkililik.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.